dnes je 5.7.2022

Input:

377 - Ostatní krátkodobé pohledávky

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

377 – Ostatní krátkodobé pohledávky

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Ostatní krátkodobé pohledávky se vykazují v rozvaze v položce B.II.33.  
1. Předpis pohledávky z titulu nároku na náhradu škody způsobené jinými osobami    
a) pohledávka za fyzickou nebo právnickou osobou, která způsobila škodu  377 649 Nejedná se o náhrady za způsobené škody zaměstnanci – tyto se účtují na účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci.  
b) přijatá náhrada škody na běžný účet  241 377  
2. Přefakturace v případě nároku na náhradu nákladů, které nejsou náklady účetní jednotky a přeúčtovávají se jiným osobám   Zjistí-li se před zaúčtování příslušných vyúčtování (faktur) nároky, které mají pracovníci, popř. účetní jednotky uhradit, částka takových nároků se zaúčtují přímo na příslušné účty v účtové třídě 3 – Zúčtovací vztahy.  
Nahrávám...
Nahrávám...