dnes je 24.2.2024

Input:

377 - Ostatní krátkodobé pohledávky

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

377 – Ostatní krátkodobé pohledávky

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Ostatní krátkodobé pohledávky se vykazují v rozvaze v položce B.II.33.  
1. Předpis pohledávky z titulu nároku na náhradu škody způsobené jinými osobami    
a) pohledávka za fyzickou nebo právnickou osobou, která způsobila škodu  377 649 Nejedná se o náhrady za způsobené škody zaměstnanci – tyto se účtují na účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci.  
b) přijatá náhrada škody na běžný účet  241 377  
2. Přefakturace v případě nároku na náhradu nákladů, které nejsou náklady účetní jednotky a přeúčtovávají se jiným osobám   Zjistí-li se před zaúčtování příslušných vyúčtování (faktur) nároky, které mají pracovníci, popř. účetní jednotky uhradit, částka takových nároků se zaúčtují přímo na příslušné účty v účtové třídě 3 – Zúčtovací vztahy.  
a) předpis pohledávky za jinými fyzickými nebo právnickými osobami  377 321
325
378 
Jde např. o náklady na telefony, ostrahu objektu, vodné, stočné, spotřebu energie, plynu, teplo, úklid apod. např. v souvislosti s nájemními smlouvami uzavřenými účetní jednotkou.  
b) přijatá úhrada pohledávky na běžný účet  241 377  
3. Předpis pohledávky za smluvní pokuty a úroky z prodlení    
a) předpis pohledávky  377 641  
b) přijatá úhrada pohledávky na běžný účet  241 377  
4. Postoupení pohledávek    
a) vyřazení pohledávky  557 377  
b) výnosy z postoupení pohledávek  315 643  
5. Vyřazení pohledávky    
- vyřazení pohledávky do nákladů  557 377  
6. Kurzové rozdíly    
a) kurzové zisky  377 663  
b) kurzové ztráty  563 377  
Nahrávám...
Nahrávám...