dnes je 22.7.2024

Majetek - odpisování dlouhodobého majetkuArchiv

9.11.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

551 - Odpisy dlouhodobého majetkuGarance

1.1.2022, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Odpisování dlouhodobého majetkuGarance

16.10.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Majetek - odpisy nemovitostíGarance

17.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odhady v účetnictví některých vybraných účetních jednotekGarance

12.10.2020, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobéGarance

1.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Přehled základní dokumentace základní školyGarance

1.9.2021, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled základní dokumentace mateřské školyGarance

1.9.2021, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled základní dokumentace mateřské školyGarance

1.9.2021, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kupní smlouva na nemovitou věc - daňové hlediskoGarance

2.1.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Inventarizace ve zvláštních případechZáznamGarance

14.1.2014, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:01:20

042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetekGarance

1.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Účtová skupina 14 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkámGarance

10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Majetek - dlouhodobý nehmotnýArchiv

25.10.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Archivace účetních záznamůGarance

11.2.2010, Ing. Alena Zmrhalová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové odpisyGarance

28.4.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Majetek - dlouhodobý hmotný odpisovanýArchiv

18.10.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Inventura a inventarizace v neziskových subjektechZáznamGarance

11.7.2013, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:39:19

Soubory hmotných movitých věcíGarance

2.10.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemiGarance

29.1.2019, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Opravné položkyGarance

28.11.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlouhodobý majetek příspěvkové organizaceGarance

13.11.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

PozemkyGarance

18.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní metody zpřesňující oceňování majetku a závazkůGarance

25.3.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

DaryGarance

1.1.2018, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fondy příspěvkových organizacíArchiv

12.10.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Opravy a doplňování účetních záznamůGarance

1.6.2020, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Reálná hodnotaGarance

11.2.2013, Ing. Michal Svoboda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rezervy na opravu hmotného majetkuGarance

18.6.2018, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

416 - Fond reprodukce majetku, fond investicGarance

1.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Oběh účetních dokladůGarance

23.2.2024, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Majetek - předání nemovitého majetku zřizovatele příspěvkové organizaciArchiv

5.10.2016, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Inventarizace majetku a závazkůGarance

22.5.2018, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Časové rozlišeníGarance

10.11.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hospodaření školyArchiv

8.3.2007, Ing. Vlasta Šormová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Majetek - drobný dlouhodobý hmotnýArchiv

29.10.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Majetek - likvidaceGarance

10.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tvorba a použití peněžních fondů PO - změny 2024Garance

17.4.2024, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023

Majetek - drobný dlouhodobý nehmotnýArchiv

5.11.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Majetek určený k prodejiGarance

24.9.2014, Ing. Michal Svoboda, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z příjmů příspěvkových organizacíGarance

19.4.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odčitatelné položkyGarance

29.9.2015, Ing. Zděnek Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Položky odčitatelné od základu daněGarance

15.7.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2021

Paušální výdaje poplatníků daně z příjmůGarance

15.7.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2021

Majetek - dlouhodobý hmotný neodpisovanýGarance

26.6.2017, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...