dnes je 21.7.2024

Informace zaměstnavatele o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměruGarance

21.2.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilostiGarance

16.2.2024, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyjmenovává v ustanovení § 3 odst. 1 předpoklady pro výkon práce pedagogického pracovníka. Mezi těmito předpoklady jsou mimo jiné svéprávnost a…

Směrnice o postupu při odškodňování pracovních úrazůGarance

1.1.2024, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato směrnice upravuje postup při odškodňování pracovních úrazů vzniklých zaměstnancům, kteří jsou v pracovněprávním vztahu se školou ………………..… (název školy podle zřizovací listiny) (dále jako „škola“ nebo též jako…

Návrh nové vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvýchZáznamGarance

4.10.2023, Mgr. Matyáš Fošum, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:34:07

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých nereflektuje aktuální přístupy ke vzdělávání; neumožňuje zřizovatelům a provozovatelům flexibilní přístup. Cílem návrhu…

Vzor vytýkacího dopisuGarance

18.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žádost o podávání léku dítěti pověřeným pracovníkem školy, poskytovatelem zdravotních služebGarance

15.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Já……………………………………….. ,jako zákonný zástupce dítěte žádám MŠ ……….. o podávání léku mému dítěti pověřeným poskytovatelem zdravotních služeb nebo o pracovníkem školy (označit), v době pobytu mého dítěte v…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Záznam o podání lékuGarance

15.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravotní karta dítěteGarance

15.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prohlášení zákonného zástupce o odpovědnosti za zdravotní nezávadnost pokrmu přineseného do mateřské školyGarance

1.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prohlašuji, že plně přebírám zodpovědnost za zdravotní nezávadnost všech pokrmů, které do mateřské školy přinesu pro mé dítě [jméno a příjmení dítěte] a za případné zdravotní komplikace nebo následky vyplývající z konzumace těchto pokrmů.…

Na některých fakultách v Praze budou nocovat studenti stávkující za klima

14.11.2022, Zdroj: ČTK

Někteří vysokoškoláci, kteří v tomto týdnu stávkují za klima, budou dnes přespávat v prostorách univerzit. Nižší desítky lidí budou nocovat v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (UK), dalších asi 20 studentů dnešní noc stráví v prostorách Fakulty…

Revize technických zařízení ve školách od 1. 7. 2022Garance

5.9.2022, Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technická zařízení jsou různá technická zařízení umístěná v budově nebo s budovou spojená. Jejich bezpečný provoz lze zajistit jen řádnou a průběžnou péčí o ně, což je základní povinností vlastníka /…

Látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost - v ukrajinštiněGarance

28.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

РЕЧОВИНИ АБО ПРОДУКТИ, ЩО ВИКЛИКАЮТЬ АЛЕРГІЧНІ РЕАКЦІЇ АБО ХАРЧОВУ НЕПЕРЕНОСИМІСТЬ…

Potvrzení od pediatra o očkování v češtině/ukrajinštiněGarance

24.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potvrzuji, že dítě/  Підтверджую, що…

Postup při provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látekGarance

22.2.2021, Ing. Miroslava Horská, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel .................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Předloha vzorového formuláře HACCP pro výdejny mateřských školGarance

4.2.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předloha je vzor určený k dalšímu rozpracování, dle individuálních potřeb a specifik školní výdejny.

Podmínky poskytování stravování zaměstnanců organizaceGarance

10.1.2021, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Záznamový arch dítěte/žáka s medikacíGarance

2.4.2020, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

NAPO na Veletrhu vědy opět uspěl

25.6.2019, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Již popáté se letos počátkem června konal na výstavišti v pražských Letňanech Veletrh vědy.

Předloha směrnice ke školnímu stravováníGarance

8.3.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žádost o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti žáka nebo studenta v průběhu vzděláváníGarance

3.9.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Škola: identifikační údaje školy, a to název právnické osoby vykonávající činnost školy a adresa sídla školy.

Žádost o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče o vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné školeGarance

3.9.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Škola: identifikační údaje školy, a to název právnické osoby vykonávající činnost školy a adresa sídla školy.

Poučení žáků o bezpečnostiGarance

6.10.2016, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poučení žáků o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním musí zajistit každá škola. Žáky zároveň seznámí s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění BOZ žáků a…

Prevence rizik z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví žákůGarance

4.10.2016, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Celá BOZ žáků a studentů je založena na prevenci rizik, tedy na předcházení rizikům. Podle školského zákona platí, že školy zajišťují BOZ žáků při vzdělávání a výchově, činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských…

Bezpečnost a ochrana zdraví pedagogických pracovníkůGarance

30.9.2016, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úvodem jsme uvedli, že každá škola jako právnická osoba musí mít svoji osobu odborně způsobilou v prevenci rizik, která jí bude zajišťovat úkoly v oblasti BOZP, je lhostejno je – li to přímo ředitel či externí specialista. Obecně platí, že ustavením osoby…

Vysílání pedagogického pracovníka na mimoškolní akceGarance

28.9.2016, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z hlediska BOZP pedagogických pracovníků je třeba udělat poznámku k rozvrhu pracovní doby pedagogických pracovníků při jejich vysílání na vícedenní mimoškolní akce, jako jsou školy v přírodě, lyžařské výcviky, exkurze, výlety, soutěže, vystoupení a soutěže…

Přítomnost pedagoga na pracovištiGarance

26.9.2016, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce stanoví zaměstnancům obecnou povinnost, že každý zaměstnanec je povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny. To je opět zákonná zásada.…

Související předpisy k zajištění BOZP a BOZ dětí a žákůGarance

25.9.2016, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled právních předpisů upravujících problematiku bezpečnosti ve školství a zajištění BOZP a BOZ dětí a žáků.

Specifika pracovního poměru pedagogických pracovníkůGarance

24.9.2016, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle poznatků praxe je největším problémem při sjednávání pracovních smluv s učiteli škol sjednání druhu práce. Úzké nebo široké vymezení druhu práce nese sebou ve školství své výhody i nevýhody. Tam, kde je v pracovní smlouvě např. uvedeno pouze „učitel…

Charakteristika činnosti ve školstvíGarance

20.9.2016, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práce ve školství s sebou nese řadu odlišných znaků oproti ostatním rezortům tzv. nepodnikatelské sféry. To je dáno již samotnými kompetencemi ředitele školy. Ředitel školy je statutárním orgánem školské právnické osoby (a to jak veřejné, tak soukromé) a…

První pomoc - úvodGarance

27.1.2015, PhDr. Alena Juklíčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příloha č. 2 - Protokol o lékařském vyšetřeníGarance

1.1.2015, Ing. MIroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příloha č. 1 - Záznam o provedené zkoušceGarance

1.1.2015, Ing. MIroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

První pomoc IZáznamGarance

11.7.2013, Zdroj: TV-VIDEOPRODUKCE, s.r.o., Délka videa: 00:29:18

Prevence úrazůArchiv

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...