dnes je 25.3.2023

Kalendář ředitele střední školy pro školní rok 2022/23Garance

20.1.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (ŠZ), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022

Kalendář ředitele základní školy pro školní rok 2022/23Garance

20.1.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (ŠZ), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022

Povinnosti Právnických a fyzických osob v Požární ochraněGarance

5.1.2023, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti právnických osob a fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost dále jen “právnické osoby“, “podnikající fyzické osoby“ a „ostatních osob” (viz § 3 odst. 2 zákona č. 133/1985…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Vnitřní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - ÚvodGarance

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Kalendář ředitele mateřské školy pro školní rok 2022/23Garance

1.9.2022, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny…

Učitel druhého stupně základní školy - kvalifikace od 1. ledna 2015Garance

3.9.2018, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikovaný učitel 2. stupně školy by měl podle § 8 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z následujících variant vzdělání:

Učitel střední školy - kvalifikace od 1. ledna 2015Garance

3.9.2018, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů ve střední škole by měl podle § 9 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z následujících variant…

Učitel uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři - kvalifikace od 1. ledna 2015Garance

3.9.2018, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Učitel uměleckých předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři musí podle § 10 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z následujících variant…

Pedagog volného času - kvalifikace od 1. ledna 2015Garance

3.9.2018, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pedagog volného času („interní zaměstnanec”) by měl podle § 17 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z následujících variant vzdělání:

Učitel vyšší odborné školy - kvalifikace od 1. ledna 2015Garance

3.9.2018, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Učitel vyšší odborné školy by měl podle ustanovení § 11 zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některé z těchto variant:

Učitel prvního stupně základní školy - kvalifikace od 1. ledna 2015Garance

3.9.2018, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikovaný učitel 1. stupně školy by měl podle § 7 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z těchto variant vzdělání:

Komentář k ochraně osobních údajů podle GDPRGarance

1.3.2018, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně…

Ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriemGarance

1.8.2017, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem je legislativně upraveno v § 89 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a dodatků a vyhláškou č. 47/2005…

Plnění povinné školní docházky v zahraničí, v zahraniční škole na území České republiky nebo v evropské školeGarance

1.8.2017, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen školský zákon), vymezuje v § 36 a následujících podmínky plnění povinné školní docházky. Školní docházka je povinná po dobu devíti…

Ukončování studia ve středních školách závěrečnou zkouškouGarance

1.8.2017, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Legislativně je závěrečná zkouška upravena v příslušných ustanoveních zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, a vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování…

Maturitní zkouška - termínyGarance

1.8.2017, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úvod - odborná kvalifikace pedagogických pracovníků od 12. ledna 2016Garance

1.8.2017, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků je v poslední době jedním z nejdiskutovanějších témat v oblasti školství a je zároveň i předmětem celé řady úprav a novelizací příslušné legislativy. Problematika odborné kvalifikace pedagogických pracovníků je…

Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední školeGarance

1.6.2017, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků středních školGarance

1.6.2017, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení.

Přihláška ke vzdělávání ve střední školeGarance

1.6.2017, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku…

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních školGarance

1.6.2017, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.

Rozhodování ředitele školy a školského zařízení ve správním řízeníGarance

1.6.2017, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2006 je účinný zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Jedná se o procesní předpis, který upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a…

Zápisový lístekGarance

1.6.2017, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.

První pomoc - úvodGarance

27.1.2015, PhDr. Alena Juklíčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky - kvalifikace od 1. ledna 2015Garance

17.9.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikace je srozumitelně popsána v § 12 zákona č. 563/2004 Sb. od 1. ledna 2015.

Učitel náboženství - kvalifikace od 1. ledna 2015Garance

17.9.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Učitel náboženství by měl podle § 14 zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z následujících variant vzdělání:

Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně - kvalifikace od 1. ledna 2015Archiv

17.9.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikace je srozumitelně popsána v § 19a zákona č. 563/2004 Sb. od 1. ledna 2015.

Učitel mateřské školy - kvalifikace od 1. ledna 2015Garance

17.9.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikovaný učitel mateřské školy by měl podle § 6. odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z těchto variant vzdělání:

Učitel přípravné třídy základní školy - kvalifikace od 1. ledna 2015Garance

17.9.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikace je srozumitelně popsána v § 8a zákona č. 563/2004 Sb. od 1. ledna 2015.

Trenér - kvalifikace od 1. ledna 2015Archiv

17.9.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Trenér může mít podle § 21 zákona č. 563/2004 Sb. některou z následujících variant vzdělání:

Speciální pedagog - kvalifikace od 1. ledna 2015Archiv

17.9.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Speciální pedagog by měl podle § 18 zákona č. 563/2004 Sb. zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z následujících variant vzdělání:

Učitel přípravného stupně základní školy speciální - kvalifikace od 1. ledna 2015Garance

17.9.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikace je srozumitelně popsána v § 8b zákona č. 563/2004 Sb. od 1. ledna 2015.

Vychovatel - kvalifikace od 1. ledna 2015Garance

17.9.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vychovatel školní družiny, vychovatel domova mládeže by měl podle § 16 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z následujících variant vzdělání:

Asistent pedagoga - kvalifikace od 1. ledna 2015Archiv

17.9.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost podle § 20 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., může mít některou z následujících variant vzdělání:

Společná ustanovení k odborné kvalifikaci od 1. ledna 2015Archiv

17.9.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Společná ustanovení k odborné kvalifikaci jsou srozumitelně popsána v § 22 zákona č. 563/2004 Sb. od 1. ledna 2015.

Učitel v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - kvalifikace od 1. ledna 2015Garance

17.9.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikace je srozumitelně popsána v § 13 zákona č. 563/2004 Sb. od 1. ledna 2015.

Učitel odborného výcviku v zařízení sociálních služeb - kvalifikace od 1. ledna 2015Garance

17.9.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikace je srozumitelně popsána v § 15 zákona č. 563/2004 Sb. od 1. ledna 2015.

Psycholog - kvalifikace od 1. ledna 2015Archiv

17.9.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikace je srozumitelně popsána v § 19 zákona č. 563/2004 Sb. od 1. ledna 2015.

Provozní řád školy - výkladArchiv

1.1.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Provozní řád školy vychází především z těchto legislativních norem:

Evidence pracovní doby a práce přesčas - výkladArchiv

1.1.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Provozní řád školního hřiště - výkladArchiv

1.1.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kategorizace pracíArchiv

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevence úrazůArchiv

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

úvodArchiv

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhradní zápisový lístekArchiv

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

KomentářArchiv

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...