dnes je 7.5.2021

Nejnovější

Kontrolní seznam příznaků COVID-19Garance

7.5.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Lenka Polášková KONTROLNÍ SEZNAM PŘÍZNAKŮ COVID-19 Záznamový arch pedagogického pracovníka Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů Před zahájením vyučování se doporučuje s dítětem, žákem (případně jejich zákonnými zástupci) nebo studentem projít jednotlivé položky tohoto seznamu ...

Dostupné v časových verzích: 2021

Dotaz: Dary z FKSP

7.5.2021, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme škola (PO zřízená ÚSC). 1. dotaz: Můžeme poskytnout dar k životnímu výročí (FKSP) našim bývalým zaměstnancům (od nás odešli do důchodu), kteří u nás již nepracují? 2. dotaz: Dále se chci zeptat, zda mohu poskytnout dar, také k životnímu výročí, zaměstnanci (který od nás odešel do důchodu- dostal ...

Plaga: Školy v přírodě se budou moci konat nejspíš od 31. května

7.5.2021, Zdroj: ČTK

Školy v přírodě se podle předpokladu ministra školství Roberta Plagy (za ANO) budou moci konat od 31. května. Za jakých podmínek to bude možné, bude muset určit hygienická služba a ministerstvo zdravotnictví. Plaga to dnes ráno řekl v rozhovoru s…

Dotaz: Výuka 1 na 1 a odmítnutí testování zaměstnancem

7.5.2021, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V souvislosti s novými podmínkami výuky od 12. 4. 2021 (dle zaslaných závazných dokumentů pro školy a školská zařízení o organizaci výuky) byla ZUŠ umožněna prezenční výuka 1:1. Současně však i školy mají povinnost dle pokynů plnit povinnost testování zaměstnanců. Zde se bohužel našel pedagog, který ...

Dotaz: Platba školkovného po dobu koronaviru

7.5.2021, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jak je to s hrazením školkovného po dobu koronaviru? JUDr. Hana Poláková Úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí upravuje ustanovení § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanovení bylo v ...

Desatero k provozu mateřské školy - informace pro rodiče (platné ve všech krajích České republiky)Garance

6.5.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Lenka Polášková 1. Musí mít dítě v mateřské škole ochranu úst a nosu? Zařízení předškolní výchovy a vzdělávání mají v rámci povinnosti zakrytí úst a nosu výjimku. Děti v mateřské škole tedy při pobytu v mateřské škole, nemusí mít ochranu úst a nosu. Tato výjimka však neplatí pro zákonné zástupce ...

Vzdělávání zaměstnancůGarance

6.5.2021, Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D. Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu na: 1. Vymezení možnosti poskytnutí příspěvku na vzdělávání ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Většině základních škol antigenní testy na covid pro žáky zatím nechybí

6.5.2021, Zdroj: ČTK

Většině základních škol, které dnes ČTK v krajích oslovila, antigenní testy na koronavirus pro žáky zatím nechybí. Zásobu mají na jeden až dva týdny. S nedostatkem testů se potýkala základní škola v Kyjově na Hodonínsku, chybějící testy si zajistila přes…

Archeopark Všestary chystá novou výstavu, otevře v sobotu 15. května

6.5.2021, Zdroj: ČTK

Archeopark Všestary na Královéhradecku otevře v sobotu 15. května, do konce června bude v provozu o víkendech. Pro návštěvníky bude připravena nová výstava, která přiblíží výrobu kamenných nástrojů v období pravěku. Archeopark dětem nabídne novou naučnou…

Základní školy jsou na druhý stupeň připravené, testů mají na dva týdny

6.5.2021, Zdroj: ČTK

Základní školy na Vysočině přivítaly rozhodnutí vlády, že se od 10. května k prezenční výuce rotačně vrátí i druhý stupeň. Zásobu antigenních testů mají asi na dva týdny. Možnost použití PCR testů, na které by stát přispíval, budou zřizovatelé zvažovat.…

více článků
Nejčtenější

Vnitřní předpis o poskytování dovolenéGarance

22.2.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Vnitřní předpis o poskytování dovolené Zaměstnavatel ………………………………………… ( uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO ) zastoupený ……………………………………………. vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje podle rozvrhu čerpání dovolené. Při sestavení rozvrhu ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Definice veřejného a sektorového zadavateleArchiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Veřejný zadavatel je definován v § 2 odst. 2 zákona č. 137/2007 Sb., o veřejných zakázkách, následujícím způsobem:

558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetkuGarance

10.2.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Č.   Text   MD   D   Poznámka           Náklady z drobného dlouhodobého majetku se vykazují v rozvaze v položce A.I.35.     Drobný dlouhodobý nehmotný majetek         1.   Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku         a) nákup na fakturu   558   321   dle ČÚS ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Přehled základní dokumentace mateřské školyGarance

1.8.2017, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PaedDr. František Havelka, Ph.D. Přehled základní dokumentace mateřské školy 1. Školy a školská zařízení vedou ustanovení § 28 zákona č. 561/2004 Sb. podle povahy své činnosti tuto dokumentaci: - rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v  § 147 , - evidenci dětí, ...

Daňové přiznání k dani z příjmů u příspěvkových organizací za rok 2020Garance

22.2.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující výklad se zabývá problematikou podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob u příspěvkových organizací za zdaňovací období roku 2020, vychází tedy ze znění zákona o daních z příjmů k 31. 12. 2020. K tomu je nutné doplnit, že je potřeba…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (vyšlo dne: 26.2.2021 v částce č. 38)
  • 129/2021 Sb. novela vyhl. č. 430/2001 Sb. (vyšlo dne: 17.3.2021 v částce č. 49)
  • 144/2021 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 56)
  • 145/2021 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 56)
  • 153/2021 Sb. novela zák. č. 111/1998 Sb. (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 59)
  • 161/2021 Sb. novela zák. č. 592/1992 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 9.4.2021 v částce č. 65)
  • 165/2021 Sb. novela vyhl. č. 84/2005 Sb. (vyšlo dne: 20.4.2021 v částce č. 67)
  • 174/2021 Sb. novela zák. č. 110/1997 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 27.4.2021 v částce č. 71)
  • 175/2021 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování (vyšlo dne: 27.4.2021 v částce č. 72)
  • 176/2021 Sb. o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022 (vyšlo dne: 27.4.2021 v částce č. 72)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Legislativa, právo, dokumentace

17.5.2021, On-line, Mgr. Lenka Polášková

On-line seminář přináší komplexní informace k inspekční činnosti v mateřských a základních školách. A nejen to. Lektorka se zaměří na poznatky z pedagogické praxe, nejčastější nedostatky a možnosti nápravy. Cílem webináře je metodická podpora účastníků v oblasti dokumentace, informace využitelné okamžitě v pedagogické praxi, jasně, stručně, srozumitelně.

Jak zvládat agresi dětí ve školním prostředí

24.5.2021, On-line, Mgr. Marika Kropíková

Webinář odpovídá na otázky pedagogů spojené se vzrůstajícím počtem případů agresivity u dětí a mládeže a důsledky pro jejich další vývoj. Definuje příčiny agresivního chování z hlediska vlivů dědičnosti, rodinného prostředí a společnosti. Přiměřené chování učitele při řešení těchto situací může vést ke zmírnění vyhrocených situací. Práce pedagogů tak obsahuje i základní dovednosti při řešení konfliktních situací a předpokládá znalosti forem agrese, podnětů a spouštěčů agresivního chování.

Praktické využití podpůrných opatření u žáků se specifickými poruchami učení

26.5.2021, On-line, Mgr. Lenka Bittmannová

On-line seminář je určen pedagogům a asistentům pedagoga na ZŠ i SŠ, speciálním pedagogům, školním psychologům a dalším odborníkům.

Podpůrná opatření 2. až 5. stupně u žáků základních škol

9.6.2021, On-line, Mgr. Marika Kropíková

Zaměříme se na novelu školského zákona č. 561/2004 Sb., a to především na § 19 školského zákona a s ním související vyhlášku č. 27/2016 Sb., a RVP ZV. Rozebereme jednotlivé stupně podpůrných opatření a jejich specifika (individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujících podporu atd.).

Praktické využití podpůrných opatření u žáků s poruchou pozornosti

15.6.2021, On-line, Mgr. et Bc. Julius Bittmann

On-line seminář je určen pedagogům a asistentům pedagoga na ZŠ i SŠ, speciálním pedagogům, školním psychologům a dalším odborníkům.

Aktuality

Školní rok 2020/2021 a Covid-19:

Komentáře:

Vzory: 

Webináře:

Školaprofi.cz LIVE
sledování změn zákonů
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
7.5.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za duben
Kurzy měn 7.5.2021
 1 EUR25,68 CZK (-0,16)
 1 USD21,3 CZK (-0,13)
 1 GBP29,59 CZK (-0,23)
 100 RUB28,7 CZK (-0,05)
 100 JPY19,49 CZK (-0,13)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...