dnes je 5.10.2023

Nejnovější

Moravskoslezský kraj hledá logo a maskota olympiády dětí a mládeže

3.10.2023, Zdroj: ČTK

Moravskoslezský kraj vyhlásil soutěž o logo a maskota Zimní olympiády dětí a mládeže ČR, která se v regionu bude konat v roce 2025. Své návrhy mohou posílat žáci základních a středních škol v kraji. Autor vítězného návrhu obdrží 10.000 korun, řekla ČTK mluvčí…

Novela zákoníku práce 2023/2024Garance

2.10.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce byl k 1. 10. 2023 novelizován zákonem č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další…

Soubory hmotných movitých věcíGarance

2.10.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soubory hmotných movitých věcí jsou z pohledu účetnictví příspěvkových organizací i z pohledu zákona č. 586/1992 Sb. jednou z problematických kategorií dlouhodobého hmotného majetku.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Vysoké školy podle ministerstva mají dostat příští rok navíc 1,3 mld Kč

2.10.2023, Zdroj: ČTK

Vysoké školy, které jsou i podle ministerstva školství dlouhodobě podfinancované, mají příští rok dostat navíc alespoň 1,3 miliardy korun proti původnímu návrhu rozpočtu. Do budoucna by měla jejich situaci pomoci zlepšit chystaná změna způsobu financování. Na…

Budoucí učitelé z nepedagogických fakult mají od října víc hodin pedagogiky

2.10.2023, Zdroj: ČTK

Budoucí učitelé na druhém stupni základní školy či na střední škole, kteří se na profesi připravují mimo pedagogické fakulty, mají od 1. října delší studium takzvaného pedagogického minima. Namísto dosavadních 250 hodin studia pedagogiky musí lidé bez…

Na jižní Moravě začnou vznikat lycea, převážně s technickým zaměřením

2.10.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na jižní Moravě mají v nejbližší době vzniknout nová lycea, převážně s technickým zaměřením. Některé třídy se mají otevřít už v příštím školním roce. Záměrem kraje je v souladu s novou strategií ministerstva školství zvýšit podíl studentů, kteří získají…

Dotaz: Plavání - pronájem bazénu

2.10.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme střední škola zřízená ÚSC. Je možné platit studentům plavání - pronájem bazénu, případně dopravu, které se uskutečňuje v rámci výuky tělesné výchovy z provozních prostředků školy? Jedná se o studenty osmiletého a šestilého studia. Ing. Eliška Hryzláková Zajišťuje-li právnická osoba vykonávající ...

Liberec vytvořil speciální web zaměřený na mateřské a základní školy města

2.10.2023, Zdroj: ČTK

- Liberec dnes spustil speciální web #SKOLYLIBEREC zaměřený na jeho mateřské a základní školy. Zájemci by na něm měli najít všechna podstatná data, která se vážou ke školám zřizovaným městem. ČTK to dnes řekl náměstek primátora pro školství Ivan Langr…

Přehled změn právních předpisů v období od 18.9.2023 do 24.9.2023

1.10.2023, Zdroj: On-line právní systém Fulsoft

... Byla vydána novela zákoníku práce. Přehled změn právních předpisů v období od 18.9.2023 do 24.9.2023 VYDÁNO předpis název předpisu poznámka 281/2023 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ...

Dotaz: Práce z domova pedagogických pracovníků

1.10.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Lze v době ředitelského volna dát zaměstnancům home office ve smyslu "práce spojené s přímou vyučovací povinností", tedy ve smyslu přípravy vyučování a tedy "nesepisovat" žádnou smlouvu? JUDr. Hana Poláková Podle ustanovení § 22a odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně ...

více článků
Nejčtenější

Novela zákona o pedagogických pracovnících k 1. 9. 2023 a novela školského zákona k 1. 1. 2024Garance

14.6.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. 6. 2023 schválil Senát návrh novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Vedle…

Pokladna a její vedeníGarance

4.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvkové organizace, které účtují podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”), podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších…

Definice veřejného a sektorového zadavateleGarance

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Veřejný zadavatel je definován v § 2 odst. 2 zákona č. 137/2007 Sb., o veřejných zakázkách, následujícím způsobem:

Vzor F: Výpověď daná zaměstnancem (anglicky)Archiv

3.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Vladimíra Knoblochová Stáhnout vzor Employer .........................................................................................   Address: ...........................................................................   In............................... on........... ...

FKSPGarance

26.7.2021, Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP jsou upraveny vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu…

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 265/2023 Sb. novela nař. vl. č. 75/2005 Sb. (vyšlo dne: 31.8.2023 v částce č. 123)
  • 266/2023 Sb. novela vyhl. č. 13/2005 Sb., č. 250/2022 Sb. (vyšlo dne: 31.8.2023 v částce č. 123)
  • 270/2023 Sb. novela zák. č. 155/1995 Sb. (vyšlo dne: 7.9.2023 v částce č. 125)
  • 271/2023 Sb. novela zák. č. 361/2000 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 14.9.2023 v částce č. 126)
  • 281/2023 Sb. novela zák. č. 262/2006 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 19.9.2023 v částce č. 132)
  • 285/2023 Sb. novela zák. č. 182/2006 Sb., č. 312/2006 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 22.9.2023 v částce č. 134)
  • 286/2023 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024 (vyšlo dne: 22.9.2023 v částce č. 135)
  • 288/2023 Sb. o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024 (vyšlo dne: 22.9.2023 v částce č. 135)
  • 291/2023 Sb. novela vyhl. č. 317/2005 Sb. (vyšlo dne: 22.9.2023 v částce č. 136)
  • 299/2023 Sb. o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023 (vyšlo dne: 29.9.2023 v částce č. 139)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Podpůrná opatření v praxi předškolního vzdělávání

9.10.2023, On-line, Mgr. Marika Kropíková

Zaměříme se na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 27/2016 Sb. Ponoříme se hlouběji do problematiky, prozkoumáme členění podpůrných opatření a specifika jednotlivých stupňů (plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujících podporu).

Školní zralost a školní připravenost

16.10.2023, On-line, Mgr. Lenka Polášková

Předškolní věk představuje senzitivní etapu v životě dětí pro rozvoj dovedností důležitých pro vytvoření základu všeho, co bude podle potřeby v dalších vývojových etapách využíváno a dále rozvíjeno. Problémy, které se u mnohých z nich objeví při zahájení či v průběhu školní docházky, mají mnohdy prameny právě v nezvládnutí celé nebo dílčí části předškolního období.

Jak inovovat školní vzdělávací program

17.10.2023, Praha, PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Seminář je určen učitelkám a ředitelkám mateřských škol. Formou dílny si budou účastnice osvojovat dovednosti potřebné k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.

Nejčastější dotazy a upozornění na opakující se chyby při tvorbě a čerpání FKSP

17.10.2023, On-line, Ing. Eliška Hryzláková

Ing. Eliška Hryzláková na webináři probere a vysvětlí nejčastější dotazy k Fondu kulturních a sociálních potřeb a upozorní vás na časté chyby. Využijte jedinečné příležitosti poučit se z nich a vyhnout se jim ve své praxi.

Novela zákoníku práce pro školy

18.10.2023, On-line, JUDr. Hana Poláková

Novela zákoníku práce mění zásadním způsobem postavení těch, kdo vykonávají práce na základě dohod mimo pracovní poměr i práva zaměstnanců pečujících o děti a o závislé osoby. Upřesňuje se výkon práce z jiného místa a také možnost dohodnout náhradu paušálních výdajů souvisejících s výkonem závislé práce. Novinky jsou i v oblasti doručování písemností ze strany zaměstnavatele zaměstnanci a naopak.

Školaprofi.cz LIVE
sledování změn zákonů
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
6.10.2023 - odvedení zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za září
Kurzy měn 4.10.2023
 1 EUR24,43 CZK (-0,06)
 1 USD23,23 CZK (-0,15)
 1 GBP28,23 CZK (-0,01)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY15,61 CZK (+0,02)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba7 % platnost od 23.6.2022
Diskontní sazba6 % platnost od 23.6.2022
Lombardní sazba8 % platnost od 23.6.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2023
Stravné v ČR  129 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  41,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 34,40 Kč/l od 1. 7. 2023
ostatní
Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...