dnes je 20.9.2020

Nejnovější

Silniční daňGarance

17.9.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na úvod je vhodné předeslat, že příspěvkových organizací se bude silniční daň týkat za situace, kdy silniční motorové vozidlo bude používáno k jiné než nepodnikatelské činnosti, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně. Znamená to tedy, že podmínkou je…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vzor - Čestné prohlášení a souhlas člena dozorčí rady se zápisem do obchodního rejstříkuGarance

17.9.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Vladimíra Knoblochová Já, níže podepsaný Ing. Zdeněk Nováček narozen 20. 3. 1975 bytem Kounická 1079/59, Praha 4, 140 00, tímto čestně prohlašuji , že: a) souhlasím se svým ustanovením do funkce člena dozorčí rady společnosti NB Kounická, a. s., se sídlem Kounická 902/14a, Praha 4 - Libuš, PSČ ...

Přístupné pro: Škola profi plus

Vedení Prahy bude jednat s hygieniky o rouškách ve školách

17.9.2020, Zdroj: ČTK

Vedení pražského magistrátu bude dnes ráno jednat s ředitelkou pražské hygienické stanice Zdeňkou Jágrovou o zavedení dalších opatření proti šíření koronaviru ve školách. Jednou z možností je nošení roušek i při vyučování, sdělil ve středu ČTK pražský primátor…

Dotaz: Platba pracovních sešitů pro žáky školou

17.9.2020, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Je povinností školy platit žákům pracovní sešity? Učebnice dětem poskytujeme zdarma a žákům 1. tříd dáváme 200 Kč na základní školní potřeby. Dále vybíráme 100 Kč na činnost ŠD. JUDr. Hana Poláková Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším ...

Zástupci škol: Většina ředitelů zatím nedomluvila zájezdy na jaro

17.9.2020, Zdroj: ČTK

Většina škol zatím kvůli nejisté situaci kolem koronaviru nedomluvila zájezdy a výlety na jaro příštího roku. Pokud to plánují, chtějí smlouvu, kterou budou moct do určité doby zrušit bez storno poplatků. Některé školy již zrušily i zájezdy, které měly být na…

V Karolinu začala výtvarná výstava na téma války a holokaustu

16.9.2020, Zdroj: ČTK

V sídle Univerzity Karlovy v pražském Karolinu mohou zájemci ode dneška vidět zhruba 50 výtvarných prací, které u příležitosti 75 let od konce druhé světové války vytvořili žáci základních a středních škol. Výstava na téma války a holokaustu potrvá do 23.…

Přehled změn právních předpisů v období od 31.8.2020 do 13.9.2020

16.9.2020, Zdroj: On-line právní systém Fulsoft

... Byl novelizován školský zákon a vyhláška o předškolním vzdělávání. Přehled změn právních předpisů v období od 31.8.2020 do 13.9.2020 POZBYLO PLATNOSTI předpis název předpisu k datu 205/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem ...

Plán hlavních úkolů ČŠI na školní rok 2020/2021 - Struktura pro mateřské školyGarance

15.9.2020, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 22. poradě vedení MŠMT dne 16. 6. 2020 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2020/2021.  

Většina jihočeských školáků asi bude muset mít roušky i při výuce

15.9.2020, Zdroj: ČTK

Většina žáků jihočeských škol zřejmě bude od pondělí povinně nosit roušky i během výuky. Nové opatření dnes projednala bezpečnostní rada kraje. Nařízení, které má snížit šíření koronaviru, se týká žáků druhých stupňů základních škol, středních škol a studentů…

Gymnázium Minerva přineslo českým dívkám možnost složit maturitu

15.9.2020, Zdroj: ČTK

První příležitost získat maturitu a tím i možnost studovat na univerzitě získaly dívky v Čechách díky pražskému soukromému gymnáziu Minerva, kam se poprvé mohly zapsat 16. září 1890. Vlastní výuka pak začala o dva týdny později. Učební plán měl stejné předměty…

více článků
Nejčtenější

Dotaz: Žádost o přestup žáka na jinou školu, formulář

22.5.2019, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaký mám připravit formulář pro rodiče, kteří chtějí, aby jejich dítě přestoupilo do naší školy? PaedDr. František Havelka, Ph.D. O přestup žáka na jinou základní školu se jedná v případě, kdy je žák přijat k základnímu vzdělávání v určité základní škole v České republice a hodlá se následně výlučně ...

Právní moc rozhodnutí

15.12.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Kalkulačka pro výpočet data nabytí právní moci rozhodnutí. Výpočet data nabytí právní moci rozhodnutí kopírovat den PM lhůta pro podání opravného prostředku: 15 dnů 10 dnů 8 dnů 3 dny 30 dnů uloženo: +10 dnů: doručeno: poslední den lhůty: v právní moci: doručeno: poslední ...

Dotaz: Vytýkací dopis

1.2.2018, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PaedDr. František Havelka, Ph.D. Jaké náležitosti by měl mít vytýkací dopis, jak by měl vypadat? Komentář: Zaměstnavatel může uplatnit vůči zaměstnanci určité výpovědní důvody jen tehdy, jestliže zaměstnance na možnost výpovědi zaměstnavatelem předepsaným způsobem předem upozornil, respektive jestliže ...

Dotaz: Opakování ročníku

23.1.2020, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Je možné, aby žák střední školy dvakrát opakoval stejný ročník? Nejedná se o žáka se slabým prospěchem, nýbrž o žáka s vážnějšími zdravotními problémy. Pro velkou absenci nebyl klasifikován v sextě víceletého gymnázia v loňském školním roce. V letošním školním roce tedy opakuje sextu, ale s největší ...

Novela školského zákona zavádí pravidla vyhlášení distanční výuky

20.7.2020, Zdroj: ČTK

Ministerstvo školství připravilo pravidla pro zavedení distanční výuky v regionálním školství v případě krizového stavu, krizových opatření či karantény vyhlášené hygieniky. Novelu školského zákona, která reaguje na uzavření škol kvůli koronavirové epidemii na…

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 337/2020 Sb. novela zák. č. 111/1994 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 11.8.2020 v částce č. 135)
  • 340/2020 Sb. novela vyhl. č. 76/2005 Sb. (vyšlo dne: 11.8.2020 v částce č. 136)
  • 343/2020 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění (vyšlo dne: 14.8.2020 v částce č. 137)
  • 345/2020 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (vyšlo dne: 14.8.2020 v částce č. 138)
  • 349/2020 Sb. novela zák. č. 561/2004 Sb. (vyšlo dne: 24.8.2020 v částce č. 140)
  • 352/2020 Sb. o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 28.8.2020 v částce č. 141)
  • 353/2020 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 28.8.2020 v částce č. 141)
  • 354/2020 Sb. novela nař. vl. č. 211/2010 Sb. (vyšlo dne: 28.8.2020 v částce č. 142)
  • 364/2020 Sb. novela vyhl. č. 10/2000 Sb. (vyšlo dne: 4.9.2020 v částce č. 147)
  • 373/2020 Sb. o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu (vyšlo dne: 17.9.2020 v částce č. 151)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

FKSP podle novely

13.10.2020, On-line, Ing. Petra Schwarzová

Cílem semináře je na praktických příkladech s odkazem na legislativní oporu seznámit účastníky s tvorbou a užitím FKSP. Zaměříme se i na novinky platné od 1. 1. 2020. Upozorníme vás na případné nástrahy z praxe a nesprávné použití. Problematika je směrována k právnickým osobám v oblasti školství.

Nebojme se dokumentace - aktualizace školního řádu

26.10.2020, On-line, Mgr. Lenka Polášková

Dokumentace a legislativa znamená pro ředitele škola a jejich zástupce v pedagogické praxi především zátěž. Přijďte načerpat veškeré informace k zásadnímu dokumentu, který definuje práva a povinnosti všech účastníků výchovně - vzdělávacího procesu.

Alternativní zdroje financování škol

10.11.2020, On-line, Ing. Petra Schwarzová

Na on-line semináři získáte základní orientaci v problematice alternativních zdrojů financování a praktické rady k jejich získání a správě. Získáte ucelený přehled o možnostech jak získat finanční prostředky nad rámec přidělených zdrojů, a to ať již jde o doplňkovou činnost, projekty či dary. To vše bude probíráno komplexně, včetně příkladů z praxe.

Nadané děti - rozvíjíme talent a potenciál dětí ve školách

3.12.2020, Praha, Mgr. Miloslav Hubatka

Díky semináři budete umět lépe rozeznat, jaký typ je dané dítě a jaký přístup je pro něj nejvhodnější.

Veřejné zakázky ve školství

15.12.2020, On-line, Ing. Petra Schwarzová

Vzhledem k nemalým možnostem získání většího objemu finančních prostředků v rámci projektové činnosti či přímo od zřizovatele formou dotací se ředitelé potýkají i s realizací veřejných zakázek. Cílem semináře je praktickou formou provést posluchače celým procesem zadávacího řízení od vypracování zadávací dokumentace až po podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení.

Školaprofi.cz LIVE
sledování změn zákonů
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
21.9.2020 - podání přehledu zaměstnavatele o platbě a o výši pojistného příslušné zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení za srpen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 18.9.2020
 1 EUR26,73 CZK (-0,01)
 1 USD22,59 CZK (-0,08)
 1 GBP29,27 CZK (+0,07)
 100 RUB29,98 CZK (-0,19)
 100 JPY21,65 CZK (-0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí