Školaprofi.cz LIVE

 

 

sledování změn zákonů

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 23.5.2018
 1 EUR25,82 CZK (+0,12)
 1 USD22,04 CZK (+0,25)
 1 GBP29,36 CZK (+0,06)
 100 RUB35,73 CZK (+0,21)
 100 JPY20,06 CZK (+0,41)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,75 % platnost od 2.2.2018
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba1,5 % platnost od 2.2.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní

 

Předpověď počasí

 

Nejnovější

Inventarizace majetku a závazkůZámekGarance

22.5.2018, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účetní jednotky mají povinnost provádět inventarizaci veškerého majetku a závazků podle § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZoÚ” nebo „zákon o účetnictví”). Při inventarizací účetní jednotky zjišťují… více

Dotaz: Studijní volnoZámek

21.5.2018, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na co všechno si učitelky mohou vybírat studijní volno? Spadá do těchto dní školení (akreditované semináře)? I když je v dotaze uvedeno studijní volno, mám za to, že dotaz je směřován do volna na samostudium, které je upraveno v ustanovení ... více

Dotaz: Kartičky zdravotní pojišťovnyZámek

21.5.2018, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chtěla bych si ověřit informaci ohledně kopií kartiček zdravotní pojišťovny. Na výlety či exkurze je prý nutné mít okopírované kartičky pojišťovny od všech dětí s telefonním číslem na rodiče. Na školu v přírodě a ozdravné pobyty je to ... více

Dotaz:Odvolaný souhlas zákonným zástupcemZámek

21.5.2018, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Matka jednoho dítěte písemně odvolala veškeré souhlasy. Spoustu osobních údajů zpracováváme ze zákona, ale jedná se mi o níže vypsanou část souhlasů, kterou nám matka při zápisu dítěte podepsala. Příští týden máme fotografování celých tříd, ... více

Vzor - Smlouva manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů po rozvodu manželstvíZámekGarance

18.5.2018, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Smlouva manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení pro dobu po rozvodu manželství Manžel: Mgr. Martin Procházka , nar. 5. 8. 1972 r. č. 720805/5555 trvale bytem Náměstí Míru 159/6, 150 00 Praha 5 - ... více
Přístupné pro: Škola profi plus

Dovolená členů zastupitelstva obceZámekGarance

18.5.2018, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dovolená uvolněných členů zastupitelstva obce je s účinností od 1. ledna 2018 upravena ve zcela novém ustanovení § 81a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. V důsledku přijetí příslušné novely obecního zřízení (viz… více

Aktuálně ze Sbírky zákonůZámekGarance

18.5.2018, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 22/2018 do částky 37/2018) více

Dotaz: Nekvalifikovaná paní učitelka

18.5.2018, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stejně jako řada jiných škol, nesehnala jsem na pozici "Učitel" kvalifikovaného zaměstnance. Nekvalifikované paní učitelce, která tuto pozici zastává, jsem již dvakrát prodlužovala pracovní smlouvu na dobu určitou. V případě, že se mi na ... více

Vzor - Čestné prohlášení a souhlas se zápisem do obchodního rejstříkuZámekGarance

17.5.2018, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Já, níže podepsaná PhDr. Ivana Tavnová, nar. 15. 4. 1972, bytem Náměstí Míru 157/6, Praha 5, 150 00, tímto prohlašuji, že: více
Přístupné pro: Škola profi plus

Vzor - Dohoda o správě družstevního podíluZámekGarance

16.5.2018, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dohoda o správě družstevního podílu dle § 32 odst. 5 ZOK Spoluvlastníci družstevního podílu: Jaroslav Folník, nar. 15. 4. 1972 bytem Vodní 6, Praha 5 a Miroslav Folník, nar. 15. 6. 1975 bytem Vojtěšská 25, Praha 5 se tímto ve smyslu § 32 odst. ... více
Přístupné pro: Škola profi plus
Nejčtenější

Analýza rizik zpracování osobních údajů podle GDPRZámekGarance

1.3.2018, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Analýza rizik zpracování osobních údajů Název školy nebo školského zařízení podle zřizovací listiny Analýza je strukturována do těchto částí: 1. analýza informací; 2. kritéria pro posouzení rizik, zhodnocení rizik pro jednotlivé ... více

331 - ZaměstnanciZámekGarance

17.2.2017, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Č.   Text   MD   D   Poznámka           Závazky vůči zaměstnancům se vykazují v rozvaze v položce D.III.10.   1.   Zálohy na mzdy poskytované zaměstnancům         a) zálohy hrazené v hotovosti   331   261     b) zálohy hrazené z  ... více
Přístupné pro: Škola profi extra

Daňové přiznání k dani z příjmů u příspěvkových organizací za rok 2017ZámekGarance

27.2.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Následující výklad se zabývá problematikou podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob u příspěvkových organizací za zdaňovací období roku 2017, vychází tedy ze znění zákona o daních z příjmů k 31. 12. 2017. K tomu je nutné doplnit, že je potřeba… více

Vzor s výkladem - Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dle § 1141 NOZ s odkladem účinnostiZámekGarance

1.12.2014, Mgr. Zuzana Červená, Zdroj: Verlag Dashöfer
DOHODA O ZRUŠENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ Smluvní strany: Mgr. Evelína Malá r. č. 535444/0980 bytem Broučkova 13, Zlín (dále jako „spoluvlastník 1 - vlastník podílu id. 1/3”) a Ing. René Vlk r. č. 584666/0909 bytem U sadu 15, ... více
Přístupné pro: Škola profi extra

Vzor - Dohoda o zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitostiZámekGarance

26.10.2015, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na jedné straně: …………………………………….. nar. ……………………………………. trvale bytem: ……………………………………………. (dále také jen „vlastník” ) a na straně druhé: ……………………………………… nar. …………………………………. trvale bytem: ………………………………………….. (dále jen „oprávněný” ) (vlastník a ... více
Nejnovější Právní předpisy
  • 40/2018 Sb. o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 8.3.2018 v částce č. 20)
  • 42/2018 Sb. novela vyhl. č. 176/2009 Sb. (vyšlo dne: 13.3.2018 v částce č. 21)
  • 54/2018 Sb. o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně (vyšlo dne: 4.4.2018 v částce č. 27)
  • 59/2018 Sb. o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí (vyšlo dne: 12.4.2018 v částce č. 29)
  • 61/2018 Sb. o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů (vyšlo dne: 12.4.2018 v částce č. 30)
  • 64/2018 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování (vyšlo dne: 18.4.2018 v částce č. 32)
  • 68/2018 Sb. o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 27.4.2018 v částce č. 34)
  • 70/2018 Sb. novela vyhl. č. 252/2004 Sb. (vyšlo dne: 27.4.2018 v částce č. 35)
  • 71/2018 Sb. o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2019 (vyšlo dne: 27.4.2018 v částce č. 36)
  • 77/2018 Sb. o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání (vyšlo dne: 15.5.2018 v částce č. 39)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA