Školaprofi.cz LIVE

 

 

sledování změn zákonů

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 18.10.2017
 1 EUR25,71 CZK (-0,03)
 1 USD21,88 CZK (-0)
 1 GBP28,79 CZK (-0,07)
 100 RUB38,11 CZK (-0,04)
 100 JPY19,39 CZK (-0,12)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2017
Stravné v ČR  72 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,90 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,50 Kč/l
ostatní

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

Nejnovější

MMR dá na úpravy hřišť v malých obcích dalších 175 milionů korun

17.10.2017, Zdroj: ČTK
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) dá na rekonstrukce nebo vybudování hřišť a modernizaci tělocvičen v obcích do 3000 obyvatel dalších 175 milionů korun. ČTK o tom dnes informovala mluvčí MMR Veronika Vároši. V červnu ministerstvo uvolnilo 100 milionů korun,… více

Přehled změn právních předpisů v období od 2.9.2017 do 15.10.2017

17.10.2017, Zdroj: On-line právní systém Fulsoft
Byl vydán zákon č. 327/2017 Sb., kterým se mění zákon o zaměstnanosti a zákon o inspekci práce. více

Výživoví poradci: Zdravé snídaně a svačiny předchází obezitě dětí

17.10.2017, Zdroj: ČTK
Děti by ráno měly snídat v klidu a do školy by měly dostat vždy vhodnou svačinu. Na přípravě pokrmů by se měly od malička alespoň částečně podílet, aby získaly vztah ke zdravému stravování a vyhnuly se dětské nadváze či obezitě. Novinářům to dnes na tiskové… více

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadanýchZámekGarance

16.10.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Změny ve vyhlášce nabývají účinnosti od 1. 9. 2017, avšak změny nastavené v přílohách vyhlášky nabývají účinnosti od 1. prosince 2017. Novela vyhlášky je ve Sbírce zákonů uvedena pod číslem 270/2017. Zásadní změny byly ukotveny v nastavení podpůrných opatření… více

DPH - nájmy a přeúčtování služeb souvisejících s nájmyZámekGarance

16.10.2017, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pravidla týkající se nájmu nemovitostí se již několik let nijak významně nemění, s výjimkou drobných změn provedených v souvislosti s NOZ platným od 1. 1. 2014. Úprava týkající se nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor obsažená v § 56 odst. 3 a 4… více

Další vzdělávání učitelů středních škol v České republice - možnosti, výzvy a perspektivyGarance

16.10.2017, doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Učitelská profese je povolání, pro které je nezbytné jeho další zdokonalování, mimo jiné rozvoj znalostí a dovedností, tj. profesních kompetencí. Další vzdělávání učitelů je nedílnou částí kontinua učitelské praxe. Tento proces zahrnuje získávání, prohlubování… více

Jmenování vedoucí učitelky MŠ v příspěvkové organizaciZámekGarance

13.10.2017, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jmenovací dekret vedoucí učitelky MŠ v příspěvkové organizaci více

Kožená zazpívá barokní hudbu a podpoří umělecké vzdělávání dětí

11.10.2017, Zdroj: ČTK
Na benefičním koncertu na podporu základního uměleckého vzdělávání dnes v pražském Rudolfinu vystoupí Magdalena Kožená. Světoznámá mezzosopranistka a zakladatelka nadačního fondu podporujícího umělecké vzdělávání dětí připravila program, ve kterém se propojí… více

Aktuálně ze Sbírky zákonůZámekGarance

10.10.2017, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 80/2017 do částky 109/2017) více

Archiv aktualit ze Sbírky zákonůZámekGarance

10.10.2017, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sdělení Ministerstva vnitra č. 161/2017 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce více
Nejčtenější

Vzor A: Ujednání o smluvní pokutě (součást smlouvy)ZámekArchiv

26.4.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer
Uvedené vzory lze doplnit do připravené smlouvy dle občanského nebo obchodního zákoníku více

Majetek - dlouhodobý hmotný neodpisovanýZámekGarance

26.6.2017, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pro účely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”) (viz § 19 odst. 8 ZoÚ) se mimo jiné majetek člení na dlouhodobý a krátkodobý. Dlouhodobým se rozumí takový majetek, kde doba použitelnosti je delší než 1 rok, ostatní… více

647 - Výnosy z prodeje pozemkůZámekGarance

20.2.2017, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

Doplňková činnostZámekGarance

10.10.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky mohou kromě své hlavní činnosti vykonávat také činnost doplňkovou. Hlavní činnost je ta, ke které je organizace zřízena a zpravidla sleduje nějaký veřejně prospěšný cíl či účel v souladu s potřebami a… více
Nejnovější Právní předpisy
  • 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků (vyšlo dne: 2.10.2017 v částce č. 109)
  • 322/2017 Sb. o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období (vyšlo dne: 4.10.2017 v částce č. 110)
  • 327/2017 Sb. novela zák. č. 435/2004 Sb. a zákon č. 251/2005 Sb. (vyšlo dne: 6.10.2017 v částce č. 111)
  • 337/2017 Sb. mění vyhl. č. 189/2009 Sb. (vyšlo dne: 16.10.2017 v částce č. 115)
  • 339/2017 Sb. o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru (vyšlo dne: 19.10.2017 v částce č. 117)
  • 340/2017 Sb. mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (vyšlo dne: 19.10.2017 v částce č. 117)
  • 341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (vyšlo dne: 19.10.2017 v částce č. 117)
  • 342/2017 Sb. mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb. (vyšlo dne: 19.10.2017 v částce č. 117)
  • 343/2017 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018 (vyšlo dne: 19.10.2017 v částce č. 117)
  • 346/2017 Sb. o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení (vyšlo dne: 20.10.2017 v částce č. 119)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Školení na téma GDPR a ochrana osobních údajů