dnes je 28.10.2020

Nejnovější

Přínosy projektů, jejich plánování a vyhodnoceníGarance

27.10.2020, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Projekt není samospasitelný, vždy je jen prostředkem k dosažení cílů. Tyto cíle můžeme vyjádřit jeho přínosy. Přínos může spočívat ve vyšší kvalitě života obyvatel, zlepšení životního prostředí, zvýšení kvality vzdělávání, v úsporách nákladů nebo vyšších…

Příklady úspěšných projektů měst a obcíGarance

27.10.2020, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace od poskytovatelů dotací (národních či evropských) jsou úzce zaměřené svou účelovostí, vždy směřují do určité oblasti (např. školství, bydlení, životní prostředí). Zde je ukázka projektů realizovaných úspěšně obcemi v různých oblastech v minulých letech…

Řízení rizik projektuGarance

27.10.2020, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při přípravě i realizaci projektu mohou nastat rizika, která jeho realizaci mohou zcela znemožnit, prodražit nebo oddálit datum jeho dokončení. Je úkolem projektového týmu tato rizika sledovat a průběžně vyhodnocovat. Projektový tým by měl znát své kompetence…

Sestavování projektového týmu a jeho řízeníGarance

27.10.2020, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak vzhledem k vysokým nárokům z hlediska technického, tak i z hlediska požadavků poskytovatelů dotací nebo věřitelů, je třeba zajistit na přípravu a realizaci projektů kvalitní a silné projektové týmy a vytvořit pro ně zázemí v podobě projektové kanceláře.…

Komunikace s veřejností při plánování i realizaci projektuGarance

27.10.2020, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý projekt vyvolává u jisté skupiny obyvatel zájem, kdežto u jiné naopak odpor. Je úkolem projektového týmu, aby v součinnosti s vedením obce a případně jejím tiskovým útvarem přesvědčil odpůrce, že i pro ně může být projekt přínosem, i kdyby nebyli jeho…

Plnění povinností vůči poskytovatelům dotací, věřitelům a dalším externím subjektůmGarance

27.10.2020, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jakákoli dotace, úvěr či dar jsou bezpochyby velkým přínosem pro obecní rozpočet, ale nic není zadarmo. Poskytovatel dotace, věřitel, donátor si klade recipročně podmínky, které je povinen realizátor projektu plnit. Často jde o zviditelnění (publicitu)…

Změny v pracovním právu 2020/2021Garance

26.10.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Personalisté již začali aplikovat ve své praxi změny provedené s účinností od 30. 7. 2020 novelou zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP”), a souvisejících právních předpisů, která byla ve Sbírce zákonů vyhlášena pod…

Dotaz: Roušky mimo objekt MŠ

26.10.2020, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Od 21. října platí povinnost nosit roušky či jinou ochranu dýchacích cest na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. Na některé osoby ...

Dotaz: Plat vychovatelky v době uzavření školy

26.10.2020, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prosím o radu v této situaci: vychovatelka školní družiny zůstala doma po uzavření školy vládním nařízením. Ostatní pedagogové mají distanční výuku a také asistenti se zapojují a pomáhají, takže se jim plat nemění. Vychovatelka zůstala doma, protože její manžel se setkal s osobou pozitivní na Covid-19 ...

Ministerstvo školství: Rostou kyberútoky na on-line výuku

23.10.2020, Zdroj: ČTK

Ve školách roste počet kyberútoků na on-line výuku. Vyplývá to z informací Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a ministerstva školství. Úřady proto vyzvaly školy, aby si zajistily bezpečné prostředí pro videokonference a poučily…

více článků
Nejčtenější

Dotaz: Žádost o přestup žáka na jinou školu, formulář

22.5.2019, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaký mám připravit formulář pro rodiče, kteří chtějí, aby jejich dítě přestoupilo do naší školy? PaedDr. František Havelka, Ph.D. O přestup žáka na jinou základní školu se jedná v případě, kdy je žák přijat k základnímu vzdělávání v určité základní škole v České republice a hodlá se následně výlučně ...

Dotaz: Počet dětí ve třídě

6.1.2020, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Je možné nějakým způsobem nastavit maximální počet dětí ve třídě například z důvodu vyšší kvality? Ve školském zákoně je 30 (+ nějaké snížení např. podpůrnými opatřeními). O naši školu je velký zájem - měli bychom všude po 29 až 30 žácích, ale je možné při dnešním způsobu financování nastavit třeba maximum ...

Dotaz: Vytýkací dopis

1.2.2018, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PaedDr. František Havelka, Ph.D. Jaké náležitosti by měl mít vytýkací dopis, jak by měl vypadat? Komentář: Zaměstnavatel může uplatnit vůči zaměstnanci určité výpovědní důvody jen tehdy, jestliže zaměstnance na možnost výpovědi zaměstnavatelem předepsaným způsobem předem upozornil, respektive jestliže ...

Potvrzení absence žáka lékařem

4.10.2018, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PaedDr. František Havelka, Ph.D. Vzděláváme děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a často řešíme problém jejich velké absence, kterou rodiče omlouvají. Rodiče často ani nevědí datum absence a kde jejich děti byly. V souvislosti s tímto přístupem jsme v minulosti často spolupracovali s dětskými ...

Dotaz: Vyšší počet neomluvených hodin

12.7.2018, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PaedDr. František Havelka, Ph.D. Jak postupovat při vyšším počtu neomluvených hodin? Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracovalo a vydalo pod čj. 10 194/2002-14, ze dne 11. března 2002, jednotný postup při uvolňování a omlouvání žáků základních a středních škol z vyučování a při prevenci ...

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 386/2020 Sb. ruší zák. op. Senátu č. 340/2013 Sb. (vyšlo dne: 25.9.2020 v částce č. 155)
  • 387/2020 Sb. o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 156)
  • 388/2020 Sb. o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 156)
  • 394/2020 Sb. novela nař. vl. č. 271/2017 Sb. (vyšlo dne: 6.10.2020 v částce č. 160)
  • 397/2020 Sb. o vzdělávání v základních kmenech lékařů (vyšlo dne: 13.10.2020 v částce č. 161)
  • 403/2020 Sb. novela zák. č. 416/2009 Sb. (vyšlo dne: 13.10.2020 v částce č. 163)
  • 405/2020 Sb. novela vyhl. č. 177/2009 Sb., č. 3/2015 Sb. a č. 15/2005 Sb. (vyšlo dne: 13.10.2020 v částce č. 164)
  • 423/2020 Sb. novela některých vyhlášek v oblasti školství (vyšlo dne: 22.10.2020 v částce č. 170)
  • 428/2020 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021 (vyšlo dne: 30.10.2020 v částce č. 173)
  • 434/2020 Sb. vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí (vyšlo dne: 30.10.2020 v částce č. 177)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Kdy nasadit roušku - jasně a přehledně

6.11.2020, On-line, Mgr. Lenka Polášková

V současné době se setkáváme s celou řadou nejasností v oblasti terminologie, působnosti a dosahu zákona č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví) v resortu školství. Připravili jsme pro Vás metodickou podporu, která Vám pomůže v organizaci provozu škol a režimových opatřeních.

Alternativní zdroje financování škol

10.11.2020, On-line, Ing. Petra Schwarzová

Na on-line semináři získáte základní orientaci v problematice alternativních zdrojů financování a praktické rady k jejich získání a správě. Získáte ucelený přehled o možnostech jak získat finanční prostředky nad rámec přidělených zdrojů, a to ať již jde o doplňkovou činnost, projekty či dary. To vše bude probíráno komplexně, včetně příkladů z praxe.

Veřejné zakázky ve školství

15.12.2020, On-line, Ing. Petra Schwarzová

Vzhledem k nemalým možnostem získání většího objemu finančních prostředků v rámci projektové činnosti či přímo od zřizovatele formou dotací se ředitelé potýkají i s realizací veřejných zakázek. Cílem semináře je praktickou formou provést posluchače celým procesem zadávacího řízení od vypracování zadávací dokumentace až po podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení.

Školaprofi.cz LIVE
sledování změn zákonů
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
30.10.2020 - úhrada srážkové daně FO

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 27.10.2020
 1 EUR27,34 CZK (+0,05)
 1 USD23,11 CZK (+0,02)
 1 GBP30,13 CZK (+0,06)
 100 RUB30,18 CZK (-0,05)
 100 JPY22,1 CZK (+0,12)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí