Školaprofi.cz LIVE

 

 

sledování změn zákonů

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 21.8.2018
 1 EUR25,74 CZK (+0,04)
 1 USD22,38 CZK (-0,13)
 1 GBP28,69 CZK (-0,03)
 100 RUB33,13 CZK (-0,37)
 100 JPY20,27 CZK (-0,09)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,25 % platnost od 3.8.2018
Diskontní sazba0,25 % platnost od 3.8.2018
Lombardní sazba2,25 % platnost od 3.8.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní

 

Předpověď počasí

 

Nejnovější

Zpráva ČŠI - Dopady povinného předškolního vzděláváníZámekGarance

21.8.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Česká školní inspekce předkládá tematickou zprávu zaměřenou na dopady legislativní změny spočívající v ukotvení předškolního vzdělávání jako povinného na fungování, organizační a personální zajištění a výchovně-vzdělávací činnosti mateřských škol (dále i… více

RVP pro předškolní vzděláváníZámekGarance

21.8.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku. Tato pravidla se vztahují na pedagogické činnosti probíhající ve vzdělávacích institucích… více

Vzor - Odmítnutí žádosti podané neoprávněnou osobouZámekGarance

21.8.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
( V případě zasílání klasickou poštou uvést titul, jméno, příjmení a adresu, datum ) Vážená paní/vážený pane, k Vaší žádosti ze dne ……. Vám tímto sdělujeme, že jí bohužel nemůžeme vyhovět, protože v daném nejsou splněny podmínky ... více

Mateřská a rodinná centra v souvislosti s ochranou veřejného zdravíZámekGarance

20.8.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň prováděcí předpis k tomuto ustanovení, kterým je vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích… více

Obědy zdarma by mělo ve Zlínském kraji dostat 260 dětí

20.8.2018, Zdroj: ČTK
Obědy zdarma by mělo od září ve Zlínském kraji dostat zhruba 260 dětí ze sociálně slabších rodin. K projektu nazvanému Obědy do škol se připojí 30 základních a mateřských škol v regionu, je na něj vyčleněno téměř 1,5 milionu korun. Peníze půjdou na děti,… více

Okupaci připomněla projekce na budově rektorátu v Brně

20.8.2018, Zdroj: ČTK
Uvolněnou "květinovou" atmosféru 60. let a následný šok spjatý s invazí vojsk Varšavské smlouvy připomněla dnes večer projekce na budově Masarykovy univerzity v Brně. Dílo Jany Francové pracuje s tvářemi a hesly pražského jara a dobovými záběry okupace, které… více

Státní zdravotní dozor v mateřských školách s dvouletými dětmiZámekGarance

17.8.2018, MVDr. Michaela Pavelková a kolektiv, Zdroj: Verlag Dashöfer
Požadavky na hygienické podmínky, na prostory a provoz škol, případně školských zařízení, upravuje ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň… více

Vzor - Žádost o poskytnutí dodatečných údajů pro identifikaci subjektu údajůZámekGarance

17.8.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
( V případě zasílání klasickou poštou uvést titul, jméno, příjmení a adresu, datum ) Vážená paní/vážený pane, dne …………….. jsme obdrželi Vaši žádost o ………………….. Vzhledem k tomu, že …………………………………………………………………………….. ( konkrétní důvody ... více

Talentovaní studenti se zúčastní letní školy o nanomateriálech

17.8.2018, Zdroj: ČTK
Několik desítek talentovaných mladých lidí se zájmem o fyziku, chemii a biologii se v příštích dvou týdnech zúčastní letní školy Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR. Nejdříve se v laboratořích sejdou středoškoláci, pak je u přístrojů… více

Základní povinnosti školy a legislativní ukotvení zotavovacích akcíZámekGarance

16.8.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sestavit upravený výchovně-vzdělávací plán školy v přírodě, ve kterém přihlédne k místním podmínkám takovým způsobem, aby souběžně s výchovně-vzdělávacími aktivitami mohlo být dosahováno ozdravných účinků. Součástí je upravený režim dne. Všichni účastníci… více
Nejčtenější

Vzor - Dohoda o zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitostiZámekGarance

26.10.2015, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na jedné straně: …………………………………….. nar. ……………………………………. trvale bytem: ……………………………………………. (dále také jen „vlastník” ) a na straně druhé: ……………………………………… nar. …………………………………. trvale bytem: ………………………………………….. (dále jen „oprávněný” ) (vlastník a ... více

DPH - nájmy a přeúčtování služeb souvisejících s nájmyZámekGarance

16.10.2017, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pravidla týkající se nájmu nemovitostí se již několik let nijak významně nemění, s výjimkou drobných změn provedených v souvislosti s NOZ platným od 1. 1. 2014. Úprava týkající se nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor obsažená v § 56 odst. 3 a 4… více

Doplňková činnostZámekGarance

10.10.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky mohou kromě své hlavní činnosti vykonávat také činnost doplňkovou. Hlavní činnost je ta, ke které je organizace zřízena a zpravidla sleduje nějaký veřejně prospěšný cíl či účel v souladu s potřebami a… více

331 - ZaměstnanciZámekGarance

17.2.2017, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Č.   Text   MD   D   Poznámka           Závazky vůči zaměstnancům se vykazují v rozvaze v položce D.III.10.   1.   Zálohy na mzdy poskytované zaměstnancům         a) zálohy hrazené v hotovosti   331   261     b) zálohy hrazené z  ... více
Přístupné pro: Škola profi extra

Režim přenesení daňové povinnosti k DPH v tuzemskuZámekGarance

22.1.2018, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úprava postupu při přenesení daňové povinnosti v tuzemsku je vymezena v § 92a ZDPH. V režimu přenesení daňové povinnosti je vždy plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno a který je povinen daň přiznat. více
Nejnovější Právní předpisy
  • 161/2018 Sb. Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení (vyšlo dne: 9.8.2018 v částce č. 83)
  • 162/2018 Sb. mění vyhl. č. 364/2005 Sb. (vyšlo dne: 9.8.2018 v částce č. 83)
  • 163/2018 Sb. mění vyhl. č. 74/2005 Sb. (vyšlo dne: 9.8.2018 v částce č. 84)
  • 164/2018 Sb. novela nař. vl. č. 31/2010 Sb. (vyšlo dne: 14.8.2018 v částce č. 85)
  • 167/2018 Sb. novela zák. č. 561/2004 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 86)
  • 171/2018 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 87)
  • 174/2018 Sb. novela zák. č. 586/1992 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
  • 175/2018 Sb. novela zák. č. 128/2000 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
  • 176/2018 Sb. novela zák. č. 500/2004 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
  • 181/2018 Sb. novela zák. č. 262/2006 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA