Školaprofi.cz LIVE

 

 

sledování změn zákonů

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 18.12.2018
 1 EUR25,76 CZK (-0,04)
 1 USD22,64 CZK (-0,11)
 1 GBP28,71 CZK (+0,02)
 100 RUB33,82 CZK (-0,35)
 100 JPY20,15 CZK (+0,06)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  81 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,50 Kč/l
ostatní

 

Předpověď počasí

 

Nejnovější

Parametry sociálního pojištění v roce 2019ZámekGarance

19.12.2018, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
V sociálním pojištění, tj. v důchodovém a nemocenském pojištění a v oblasti pojistného na sociální zabezpečení, se každoročně mění základní parametry pro výpočet dávek a pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení; tyto parametry se používají též… více

Dotace z Evropské unieZámekGarance

18.12.2018, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem Kromě toho, že příspěvková organizace hospodaří: s peněžními prostředky získanými z rozpočtu svého zřizovatele nebo ze státního rozpočtu, s peněžními prostředky získanými hlavní činností, s prostředky svých fondů, s peněžními ... více

Financování asistenta pedagogaZámekGarance

17.12.2018, Bc.Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dlouhodobě upozorňuje na výraznou změnu spojenou s financováním pozice asistenta pedagoga ve školství. více

Přehled změn právních předpisů v období od 26.11.2018 do 9.12.2018

11.12.2018, Zdroj: On-line právní systém Fulsoft
V uplynulém období nedošlo k žádným změnám v souvisejících právních předpisech. Přehled změn právních předpisů v období od 26.11.2018 do 9.12.2018 více

Poskytování platu pedagogickým pracovníkůmZámekGarance

10.12.2018, Ing. Ivan Tomší, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pedagogickým pracovníkům, kteří výkonem přímé pedagogické činnosti uskutečňují výchovu a vzdělávání na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a kteří jsou… více

Nadace podpoří 150.000 Kč ekologické projekty v Libereckém kraji

10.12.2018, Zdroj: ČTK
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody vyhlásila další ročník grantového programu. Projekty v Libereckém kraji podpoří zhruba 150.000 korunami. Cílem je povzbudit učitele a vedoucí dětských organizací k tomu, aby se podíleli na ekologicko-výchovných… více

K úpravám ve vyhlášce o inkluzi mají výhrady odbory i ředitelé ZŠ

10.12.2018, Zdroj: ČTK
Školské odbory nesouhlasí se striktním omezením počtu asistentů pedagoga na jednoho ve třídě, jak to navrhuje ministerstvo školství v novele vyhlášky o společném vzdělávání dětí ve školách. Podle šéfa školských odborářů Františka Dobšíka by v některých… více

Systém podpory nadaných žáků získal ocenění

10.12.2018, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)
Systém podpory nadaných žáků získal dvě ocenění za inovace. Jednou z nich je zvláštní cena Inovace roku 2018, kterou uděluje Asociace inovativního podnikání, a Čestné uznání Vizionář 2018, kterou uděluje společnost Czechinno. Systém podpory nadání koordinuje… více

Do základních uměleckých škol se přihlásilo více žáků než loni

8.12.2018, Zdroj: ČTK
V letošním školním roce dochází do základních uměleckých škol (ZUŠ) v Praze 26.211 žáků, o 393 dětí meziročně více. Zájem je o hudební obor, ve kterém je pestrá nabídka výuky hry na různé hudební nástroje. Hudební obor navštěvuje zhruba 69 procent žáků, 18… více

Skutečný majitel a jeho evidenceZámekGarance

7.12.2018, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dne 1. 1. 2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, která nově zavedla povinnost právnických osob zapsaných do veřejného rejstříku… více
Nejčtenější

FKSPZámekGarance

24.10.2017, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců, důchodců (bývalých zaměstnanců) a jejich rodinných příslušníků. Není určen k oceňování pracovních zásluh. více

DPH - nájmy a přeúčtování služeb souvisejících s nájmyZámekGarance

16.10.2017, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pravidla týkající se nájmu nemovitostí se již několik let nijak významně nemění, s výjimkou drobných změn provedených v souvislosti s NOZ platným od 1. 1. 2014. Úprava týkající se nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor obsažená v § 56 odst. 3 a 4… více

Vzor - Dohoda o zrušení dohody o provedení práceZámekGarance

1.12.2013, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel: ……………………………….… se sídlem ………………………………. zapsané v obchodním rejstříku vedeném ………………………, oddíl …., vložka ……….. jehož jménem jedná ………………………., předseda představenstva (dále jako „ zaměstnavatel ”) a Zaměstnanec: …………………………….. nar.: ... více

Režim přenesení daňové povinnosti k DPH v tuzemskuZámekGarance

22.1.2018, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úprava postupu při přenesení daňové povinnosti v tuzemsku je vymezena v § 92a ZDPH. V režimu přenesení daňové povinnosti je vždy plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno a který je povinen daň přiznat. více

Vzor - Smlouva manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů po rozvodu manželstvíZámekGarance

18.5.2018, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Smlouva manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení pro dobu po rozvodu manželství Manžel: Mgr. Martin Procházka , nar. 5. 8. 1972 r. č. 720805/5555 trvale bytem Náměstí Míru 159/6, 150 00 Praha 5 - ... více
Přístupné pro: Škola profi plus
Nejnovější Právní předpisy
  • 279/2018 Sb. novela vyhl. č. 419/2013 Sb. (vyšlo dne: 7.12.2018 v částce č. 140)
  • 280/2018 Sb. o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti (vyšlo dne: 13.12.2018 v částce č. 141)
  • 282/2018 Sb. novela zák. č. 48/1997 Sb. (vyšlo dne: 13.12.2018 v částce č. 142)
  • 283/2018 Sb. novela zák. č. 235/2004 Sb. (vyšlo dne: 13.12.2018 v částce č. 142)
  • 284/2018 Sb. novela zák. č. 96/2004 Sb. a č. 95/2004 Sb. (vyšlo dne: 13.12.2018 v částce č. 143)
  • 285/2018 Sb. novela zák. č. 250/2016 Sb. a č. 361/2000 Sb. (vyšlo dne: 13.12.2018 v částce č. 143)
  • 287/2018 Sb. novela zák. č. 40/2009 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 13.12.2018 v částce č. 143)
  • 288/2018 Sb. novela vyhl. č. 298/2014 Sb. (vyšlo dne: 13.12.2018 v částce č. 144)
  • 290/2018 Sb. o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí (vyšlo dne: 13.12.2018 v částce č. 145)
  • 300/2018 Sb. novela vyhl. č. 3/2015 Sb. (vyšlo dne: 20.12.2018 v částce č. 150)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA