Školaprofi.cz LIVE

 

 

sledování změn zákonů

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 25.5.2017
 1 EUR26,41 CZK (-0,05)
 1 USD23,55 CZK (-0,08)
 1 GBP30,52 CZK (-0,12)
 100 RUB41,83 CZK (-0,07)
 100 JPY21,07 CZK (-0,07)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2017
Stravné v ČR  72 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,90 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,50 Kč/l
ostatní

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

Nejnovější

Doplňkové penzijní spoření, penzijní připojištění se státním příspěvkem a životní pojištěníZámekGarance

26.5.2017, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem Příspěvky na soukromé životní pojištění a na penzijní připojištění se státním příspěvkem poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem patřilo vždy mezi oblíbené a pro obě strany daňově výhodné zaměstnanecké benefity . V souvislosti s ... více

Změny daňových zákonů v roce 2017 a jejich vliv na POZámekGarance

18.5.2017, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Schvalovací proces a účinnost novel V následujícím příspěvku bychom chtěli upozornit na změny v oblasti zdanění veřejně prospěšných poplatníků se zaměřením na příspěvkové organizace. Změny byly přijaty jako vládní návrh zákona, kterým se ... více

Program Regenerace sídlišť v roce 2016 a 2017ZámekGarance

17.5.2017, red, Zdroj: Verlag Dashöfer
V roce 2017 bylo schváleno 120 dotačních akcí za 408,5 milionů korun z programu Podpora bydlení pro rok 2017. V rámci programu Regenerace sídlišť bude podpořeno 23 akcí v celkovém objemu 88,1 mil. Kč, na vznik podporovaných bytů bylo schváleno 41 akcí za ... více

Přehled změn právních předpisů v období od 1.5.2017 do 14.5.2017

16.5.2017, Zdroj: On-line právní systém Fulsoft
Vydáno bylo například nařízení vlády č. 140/2017 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát. více

Zákonné zastoupení a opatrovnictví, prokuraZámekGarance

15.5.2017, Mgr. Klára Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Problematika zastoupení je dnes upravena v  § 436 a násl. NOZ , kdy úvodní paragrafy se věnují zastoupení obecně, pak následuje smluvní zastoupení, prokura jako zvláštní druh smluvního zastoupení (nově zařazena do občanského zákoníku, dříve ... více
Přístupné pro: Škola profi plus

Aktuální změny v ochraně osobních údajůZámekGarance

15.5.2017, Mgr. Veronika Skřejpková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zásadní změna v ochraně osobních údajů, o které je dobré nejenom vědět, ale hlavně se na ni již nyní začít připravovat, souvisí s účinností nařízení ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ... více
Přístupné pro: Škola profi plus

EDU-in: MŠMT by mělo zajistit přístup k datům ze státních zkoušek

15.5.2017, Zdroj: ČTK
Společnost EDUin vyzvala ministerstvo školství, aby zajistilo pravidelné zveřejňování anonymizovaných dat ze státních maturit a jednotných přijímacích zkoušek. Nelíbí se jí, že Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) nemá žádnou povinnost výsledky zpřístupnit. ČTK to sdělila editorka webu společnosti Kateřina Lánská. Dnes Cermat poskytl výsledky didaktických testů z jarního zkušebního období společné části maturitní zkoušky 2017 ředitelům středních škol. Ti je musí nejpozději další den sdělit maturantům. více

ČŠI: Tzv. smlouvy s rodiči využívají školy málo, nevědí o nich

15.5.2017, Zdroj: ČTK
Zatím jen malý podíl základních škol využívá individuální výchovné programy, které mají řešit problémové chování žáků. Takzvané smlouvy s rodiči, které obsahují doporučení pro zlepšení chování a závazné úkoly pro školu, rodiče i samotného žáka, sice přispívají k částečnému zlepšení kázeňských potíží dětí, školy o nich ale moc nevědí. Informovala o tom Česká školní inspekce (ČŠI) ve své tématické zprávě na webu. více

ČSÚ: Třetina mladých není spokojena s uplatněním svého vzdělání

13.5.2017, Zdroj: ČTK
Zhruba třetina lidí (34 procent) ve věku mezi 20 až 34 roky nevyužije v práci svou kvalifikaci. Přibližně polovina mladých lidí přitom absolvovala během svého vzdělávání více než šestiměsíční povinnou praxi. Vyplývá to z aktuální analýzy průzkumu situace mladých na trhu práce, kterou zpracoval Český statistický úřad. S uplatněním svého vzdělání jsou podle analýzy nejspokojenější vysokoškoláci. více

Smlouva o provozu dopravního prostředkuZámekGarance

12.5.2017, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Současná právní úprava smlouvy o provozu dopravního prostředku upravená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vychází takřka celým svým obsahem z původní úpravy obsažené v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, pouze se změnou v ... více
Přístupné pro: Škola profi plus
Nejčtenější

Souhlas rodičůZámekArchiv

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer
PÍSEMNÝ SOUHLAS RODIČŮ SE ZAŘAZENÍM DÍTĚTE DO ŠKOLY V PŘÍRODĚ Souhlasím s účastí mého syna (dcery) ................................................................... na škole v přírodě v .............................................termín od . ... více

Majetek - dlouhodobý hmotný neodpisovanýZámekGarance

29.1.2016, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem Pro účely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”) (viz § 19 odst. 8 ZoÚ ) se mimo jiné majetek člení na dlouhodobý a krátkodobý . Dlouhodobým se rozumí takový majetek, kde doba použitelnosti ... více

331 - ZaměstnanciZámekGarance

17.2.2017, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Č.   Text   MD   D   Poznámka           Závazky vůči zaměstnancům se vykazují v rozvaze v položce D.III.10.   1.   Zálohy na mzdy poskytované zaměstnancům         a) zálohy hrazené v hotovosti   331   261     b) zálohy hrazené z  ... více
Přístupné pro: Škola profi extra

Vzor - Dohoda o zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitostiZámekGarance

26.10.2015, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na jedné straně: …………………………………….. nar. ……………………………………. trvale bytem: ……………………………………………. (dále také jen „vlastník” ) a na straně druhé: ……………………………………… nar. …………………………………. trvale bytem: ………………………………………….. (dále jen „oprávněný” ) (vlastník a ... více

349 - Závazky k vybraným místním vládním institucímZámekGarance

17.2.2017, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
    Č.   Text   MD   D   Poznámka           Závazky k vybraným místním vládním institucím se vykazují v rozvaze v pasivech v položce D.III.20.   1.   Odvod do rozpočtu zřizovatele z fondu investic   416   401   Podle § 31 odst. 1 ... více
Nejnovější Právní předpisy
 • 115/2017 Sb. novela nař. vl. č. 304/2014 Sb. (vyšlo dne: 13.4.2017 v částce č. 42)
 • 118/2017 Sb. novela vyhl. č. 47/2005 Sb. (vyšlo dne: 13.4.2017 v částce č. 43)
 • 138/2017 Sb. o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí (vyšlo dne: 5.5.2017 v částce č. 49)
 • 140/2017 Sb. o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát (vyšlo dne: 12.5.2017 v částce č. 50)
 • 142/2017 Sb. o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 12.5.2017 v částce č. 50)
 • 144/2017 Sb. novela zák. č. 234/2014 Sb. (vyšlo dne: 17.5.2017 v částce č. 51)
 • 145/2017 Sb. novela zák. č. 592/1992 Sb. (vyšlo dne: 22.5.2017 v částce č. 52)
 • 147/2017 Sb. novela zák. č. 134/2016 Sb. (vyšlo dne: 22.5.2017 v částce č. 52)
 • 148/2017 Sb. novela zák. č. 187/2006 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 22.5.2017 v částce č. 52)
 • 150/2017 Sb. o zahraniční službě zákon o zahraniční službě (vyšlo dne: 22.5.2017 v částce č. 52)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Corporate Compliance - novinky a aktuální trendy 

Cílem semináře je seznámit účastníky s novinkami a aktuálními vývojovými trendy v jednotlivých oblastech zájmu korporátní Compliance a poradit, jak zohledňovat a prosazovat tyto aktuální změny v praxi     

Obsah semináře:

 • Úvod do problematiky korporátní Compliance – pojem a hlavní oblasti zájmu, širší souvislosti a praktické cíle korporátní Compliance.
 • Nové právní požadavky na podnikání v ČR z hlediska korporátní Compliance – celkový přehled vývojových trendů a změn právní úpravy.
 • Přelomové změny v trestní odpovědnosti právnických osob a jejich odpovědnosti za správní delikty/ přestupky – z pohledu korporátní Compliance.  
 • Jak se připravit na splnění požadavků vyplývajících z tzv. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) – z hlediska interní organizace a opatření Compliance.
 • Možnosti využití standardizace a certifikace Compliance management systémů (CMS) – na příkladu ISO 19600. 
 • Hlavní nástroje a opatření při prosazování aktuálních změn v korporátní Compliance – vnitřní předpisy, interní vzdělávání zaměstnanců/ Compliance training, vnitřní kontrola a odpovědnost, formy externí kontroly a auditu.