dnes je 24.5.2022

Nejnovější

Dotaz: Dar z FKSP při příležitosti výročí založení školy

24.5.2022, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Je možno z FKSP hradit dar pro zaměstnance při příležitosti výročí založení školy? Ing. Eliška Hryzláková Z fondu kulturních a sociálních potřeb lze poskytovat pouze dary dle § 14a vyhlášky č. 114/2002 Sb. Možnost poskytnout dar z FKSP zaměstnancům při příležitosti výročí založení školy není ve vyhlášce ...

Cestovní náhradyGarance

20.5.2022, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

S pracovními cestami je úzce spojena i povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnancům stravné a náhrady, které zaměstnanci náleží v souvislosti s výkonem práce mimo místo výkonu práce a pravidelné pracoviště (cestovní náhrady). Zaměstnavatel je podle…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021

Ministerstvo školství podpoří 400 znevýhodněných škol téměř dvěma miliardami Kč

20.5.2022, Zdroj: ČTK

Ministerstvo školství spustí v září projekt Indexace škol, který podpoří částkou 1,8 miliardy korun 400 znevýhodněných škol v ČR. Patří mezi ně i bílinská základní škola Za Chlumem, kterou kvůli problémovým dětem od začátku měsíce hlídá bezpečnostní agentura.…

Metodiky k hodnocení žáků a studentů dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022

20.5.2022, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo tři metodiky k hodnocení žáků a studentů, tj. specificky pro osoby, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana nebo jim bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu v ČR dle Lex…

Dotaz: Čerpání z FKSP u nového zaměstnance

20.5.2022, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jak postupovat s čerpáním u nových zaměstnanců. Ve směrnici máme 3 000 Kč / osoba / rok na individuální čerpání dle vybraných § vyhlášky o FKSP nebo max. 300 Kč měsíčně na důchodové pojištění nebo životní pojištění. Pokud ale zaměstnanec (jsme škola) nastoupí např. v dubnu 2022, měla bych mu pokrátit ...

MŠMT chce vyzkoušet uznávání mezinárodních zkoušek místo maturit

19.5.2022, Zdroj: ČTK

Středoškoláci si možná budou moci v budoucnu nahradit školní část maturit mezinárodními zkouškami Advanced Placement (AP), které usnadňují přijímání ke studiu univerzit v zahraničí.

Zeman a Gazdík se podle ministra shodli na potřebě změn ve školství

19.5.2022, Zdroj: ČTK

Prezident Miloš Zeman a ministr školství Petr Gazdík (STAN) se shodli na tom, že je nutná redukce obsahu vzdělávání a změna maturit a systému přijímacích zkoušek a potřebné je celoživotní…

Společnost EDUin: Je potřeba vytvořit model zavedení specialistů do škol

19.5.2022, Zdroj: ČTK

Ministerstvo školství by podle neziskové organizace EDUin mělo pro školy vytvořit model postupného zavedení systému specializovaných pozic, jako jsou školní psychologové či sociální pedagogové. Organizace to doporučila ve svém Auditu vzdělávacího systému, ČTK…

Češtinářka: Meziroční změny neúspěšnosti v maturitních testech jsou normální

19.5.2022, Zdroj: ČTK

Mírné meziroční změny v neúspěšnosti u maturitních testů jsou podle mluvčí Společnosti učitelů českého jazyka a literatury Veroniky Valíkové normální. Závisí na nastavení testů a složení maturantů, kteří je…

Novela nařízení č. 75/2005 Sb. brzy vyjde ve Sbírce zákonů

19.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Očekávaná novela vyjde ve Sbírce zákonů každým dnem. S jejím připravovaným textem se zatím můžete seznámit na stránce https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNC9HN2X59 Nově vydané částky Sbírky naleznete na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ Ze Sbírky zákonů všechny předpisy automaticky přebíráme ...

více článků
Nejčtenější

411 - Fond odměnGarance

2.10.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.   Č.    Text    MD    D    Poznámka                    Fond odměn se vykazuje v rozvaze v položce C.II.1.    1.    Tvorba fondu odměn ze zlepšeného hospodářského výsledku                a) tvorba fondu odměn ze zlepšeného hospodářského výsledku    431    411     dle ČÚS ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Definice veřejného a sektorového zadavateleArchiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Veřejný zadavatel je definován v § 2 odst. 2 zákona č. 137/2007 Sb., o veřejných zakázkách, následujícím způsobem:

558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetkuGarance

10.2.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Č.   Text   MD   D   Poznámka           Náklady z drobného dlouhodobého majetku se vykazují v rozvaze v položce A.I.35.     Drobný dlouhodobý nehmotný majetek         1.   Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku         a) nákup na fakturu   558   321   dle ČÚS ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

021 - StavbyGarance

10.1.2022, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.   Č.    Text    MD    D    Poznámka                    Stavby se vykazují v rozvaze v položce A.II.3.    1.    Pořízení stavby                a) pořízení na fakturu    042    321    Ocenění je v pořizovací ceně.    b) úhrada faktury z běžného účtu    321    241        c ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

331 - ZaměstnanciGarance

16.2.2021, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.   Č.   Text   MD   D   Poznámka           Závazky vůči zaměstnancům se vykazují v rozvaze v položce D.III.10.   1.   Zálohy na mzdy poskytované zaměstnancům         a) zálohy hrazené v hotovosti   331   261     b) zálohy hrazené z běžného účtu   331   241     2.   Předpis ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 98/2022 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění (vyšlo dne: 29.4.2022 v částce č. 50)
  • 99/2022 Sb. o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění pro rok 2023 (vyšlo dne: 29.4.2022 v částce č. 50)
  • 101/2022 Sb. o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19 (vyšlo dne: 29.4.2022 v částce č. 50)
  • 103/2022 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 29.4.2022 v částce č. 51)
  • 111/2022 Sb. novela vyhl. č. 74/2005 Sb. a č. 310/2018 Sb. (vyšlo dne: 5.5.2022 v částce č. 55)
  • 116/2022 Sb. novela vyhl. č. 511/2021 Sb. (vyšlo dne: 13.5.2022 v částce č. 59)
  • 122/2022 Sb. o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologického (vyšlo dne: 20.5.2022 v částce č. 61)
  • 123/2022 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami (vyšlo dne: 25.5.2022 v částce č. 62)
  • 125/2022 Sb. novela nař. vl. č. 75/2005 Sb. (vyšlo dne: 25.5.2022 v částce č. 63)
  • 126/2022 Sb. novela vyhl. č. 13/2005 Sb. (vyšlo dne: 25.5.2022 v částce č. 63)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Přímá pedagogická činnost a Praktické dopady novely nařízení č. 75/2005 Sb.

25.5. – 8.6.2022 (25.5.2022, 8.6.2022), On-line, JUDr. Hana Poláková

Od 1. září se musí školy řídit novelou nařízení č. 75/2005 Sb. Připravte se včas a získejte jistotu, že máte vše správně spočítané.

Vnitřní směrnice

26.5.2022, On-line, Ing. Eliška Hryzláková

Fond kulturních a sociálních potřeb je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců organizace, jejich rodinných příslušníků a důchodců (bývalých zaměstnanců). Jaká jsou pravidla pro tvorbu vnitřních směrnic při hospodaření s fondem?

Poruchy pozornosti a jejich dopad na školní úspěšnost

26.5.2022, On-line, Mgr. Marika Kropíková

Pojďte se hlouběji podívat na příčiny a následky nepozornosti, hyperaktivity a impulzivity žáků ve škole. Poruchy souhrnně označované jako ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD (Attention Deficit Disorders) se projevují neschopností udržet pozornost při výuce, dokončovat úkoly, zapomnětlivostí v každodenních činnostech.

Inspekční činnost České školní inspekce

8.6.2022, On-line, Mgr. Lenka Polášková

Jasně, stručně, srozumitelné, nejen pro školní metodiky prevence!

Krizová komunikace ve školním prostředí

13.6.2022, On-line, Mgr. Marika Kropíková

Někdo v jejich okolí potřebuje pomoci v situaci, kterou vyhodnocuje jako krizovou. Těchto situací může být celá škála: od obavy přinést domů špatnou známku, přes osobní nebo zdravotní problémy až např. po úmrtí. V takovýchto situacích si většinou nejsme jistí, jak postupovat, jakým způsobem komunikovat, případně jakou další pomoc nabídnout.

Školaprofi.cz LIVE
sledování změn zákonů
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
24.5.2022 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za duben
Kurzy měn 5.4.2022
 1 EUR24,34 CZK (+0,02)
 1 USD22,19 CZK (+0,1)
 1 GBP29,16 CZK (+0,17)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY18,06 CZK (+0,06)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba5,75 % platnost od 6.5.2022
Diskontní sazba4,75 % platnost od 6.5.2022
Lombardní sazba6,75 % platnost od 6.5.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2022
Stravné v ČR  99 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,70 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 (od 14. května 2022) 37,10 Kč/l (44,50 Kč/l)
ostatní
Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...