dnes je 30.9.2020

Nejnovější

ZásobyGarance

29.9.2020, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZoÚ”) v § 2 stanoví, že předmětem účetnictví účetních jednotek, které vedou účetnictví v plném rozsahu nebo ve zjednodušeném rozsahu (účtují podvojnými zápisy), je stav a pohyb…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Dotaz: Studijní volno v mateřské škole

29.9.2020, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Naše paní učitelka v mateřské škole studuje střední pedagogickou školu, obor předškolní pedagogika (doposud je zařazena v 8 třídě) a bude příští rok maturovat. Má nárok na studijní volno před maturitou? Kolik dnů? Mgr. Martin Kaplán Nárok zaměstnance na případné pracovní volno s náhradou platu se odvíjí ...

Dotaz: Výpis z rejstříku trestů pedagogického pracovníka

28.9.2020, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Musí nově nastupující pedagogický pracovník dodat výpis z trestního rejstříku? Proplácí mu poplatek zaměstnavatel? Mgr. Martin Kaplán Předpokladem pro výkon činnosti pedagogického pracovníka je jeho bezúhonnost (§ 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších ...

Dotaz: Konkursní komise v nové základní škole

28.9.2020, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Obracíme se na Vás s dotazem ke složení konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele nově zřizované ZŠ. V době konání konkursu ještě nebude zřízena školská rada, nejsou zaměstnanci, vše se teprve připravuje. Předpokládáme správně, že v tom případě zástupce školské rady v konkursní komisi být ...

V Třebíči bude za rok fungovat lesní školka, první v kraji

25.9.2020, Zdroj: ČTK

Vzdělávací organizace Chaloupky plánuje otevřít od září 2021 v Třebíči lesní mateřskou školu. Bude první v kraji, kde zatím fungují jen lesní kluby. Pro své děti vyhledává lesní kluby stále více rodičů, podle provozovatelů pozitivně hodnotí i to, že dlouhý…

Dotaz: Možnost odkladu školní docházky v září

25.9.2020, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Matka nezapsala svého šestiletého syna k povinné školní docházce a nepožádala v žádné ZŠ o odklad. Vyřídila si ale stanovisko v pedagogicko-psychologické poradně a u dětského lékaře a v domnění, že toto je rozhodnutí o odkladu, pokračovali s dítětem v docházce do MŠ. Chlapec je nyní v mateřské škole, ...

MU vyzvala hygieniky ke zrušení zákazu prezenční výuky

25.9.2020, Zdroj: ČTK

Rektor brněnské Masarykovy univerzity (MU) Martin Bareš vyzval krajskou hygienickou stanici k odvolání zákazu prezenční výuky na vysokých školách. Podle univerzity je toto opatření nezákonné. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí univerzity Tereza Fojtová.…

Vláda se nedohodla na ošetřovném při dálkové výuce či karanténě

25.9.2020, Zdroj: ČTK

Vláda se nedohodla na změně ošetřovného při výuce na dálku či karanténě kvůli koronavirové nákaze. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by úprava mohla ohrozit ekonomiku. Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) je naopak potřebná. Šéfky…

Jaké změny ve financování přinesla novela školského zákona č. 284/2020 Sb.Garance

24.9.2020, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rok 2020 je bohatý na novelizace školských právních předpisů. O prázdninách vyšly celkem 2 novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Podíváme se na novelu vydanou pod číslem 284/2020…

Filmový festival Jeden svět bude v Ústí bez projekcí pro školy

24.9.2020, Zdroj: ČTK

Kvůli zhoršení epidemie koronaviru v celém Ústeckém kraji nebudou pořadatelé filmového festivalu Jeden svět v Ústí nad Labem promítat filmy školám. Školy z obavy z nákazy promítání odmítly, řekla dnes ČTK koordinátorka festivalu Michaela Palaščáková. Program…

více článků
Nejčtenější

Dotaz: Žádost o přestup žáka na jinou školu, formulář

22.5.2019, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaký mám připravit formulář pro rodiče, kteří chtějí, aby jejich dítě přestoupilo do naší školy? PaedDr. František Havelka, Ph.D. O přestup žáka na jinou základní školu se jedná v případě, kdy je žák přijat k základnímu vzdělávání v určité základní škole v České republice a hodlá se následně výlučně ...

Potvrzení absence žáka lékařem

4.10.2018, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PaedDr. František Havelka, Ph.D. Vzděláváme děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a často řešíme problém jejich velké absence, kterou rodiče omlouvají. Rodiče často ani nevědí datum absence a kde jejich děti byly. V souvislosti s tímto přístupem jsme v minulosti často spolupracovali s dětskými ...

Dotaz: Vytýkací dopis

1.2.2018, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PaedDr. František Havelka, Ph.D. Jaké náležitosti by měl mít vytýkací dopis, jak by měl vypadat? Komentář: Zaměstnavatel může uplatnit vůči zaměstnanci určité výpovědní důvody jen tehdy, jestliže zaměstnance na možnost výpovědi zaměstnavatelem předepsaným způsobem předem upozornil, respektive jestliže ...

Dotaz: Vyšší počet neomluvených hodin

12.7.2018, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PaedDr. František Havelka, Ph.D. Jak postupovat při vyšším počtu neomluvených hodin? Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracovalo a vydalo pod čj. 10 194/2002-14, ze dne 11. března 2002, jednotný postup při uvolňování a omlouvání žáků základních a středních škol z vyučování a při prevenci ...

Dotaz: Výkaz práce

13.12.2017, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PaedDr. František Havelka, Ph.D. Jak má vypadat tzv. výkaz práce pro učitele? Po starém vedení školy jsme zdědili formulář, na který se do sloupce cca 30 vertikálních políček zaznamená průběh pracovní doby odlišný od daného rozpisu pracovní doby, a to za období 1 měsíce. Tam evidujeme lékaře, neschopenky ...

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 352/2020 Sb. o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 28.8.2020 v částce č. 141)
  • 353/2020 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 28.8.2020 v částce č. 141)
  • 354/2020 Sb. novela nař. vl. č. 211/2010 Sb. (vyšlo dne: 28.8.2020 v částce č. 142)
  • 364/2020 Sb. novela vyhl. č. 10/2000 Sb. (vyšlo dne: 4.9.2020 v částce č. 147)
  • 373/2020 Sb. o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu (vyšlo dne: 17.9.2020 v částce č. 151)
  • 381/2020 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021 (vyšlo dne: 25.9.2020 v částce č. 154)
  • 384/2020 Sb. novela nař. vl. č. 110/2001 Sb. (vyšlo dne: 25.9.2020 v částce č. 154)
  • 386/2020 Sb. ruší zák. op. Senátu č. 340/2013 Sb. (vyšlo dne: 25.9.2020 v částce č. 155)
  • 387/2020 Sb. o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 156)
  • 388/2020 Sb. o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 156)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

FKSP podle novely

13.10.2020, On-line, Ing. Petra Schwarzová

Cílem semináře je na praktických příkladech s odkazem na legislativní oporu seznámit účastníky s tvorbou a užitím FKSP. Zaměříme se i na novinky platné od 1. 1. 2020. Upozorníme vás na případné nástrahy z praxe a nesprávné použití. Problematika je směrována k právnickým osobám v oblasti školství.

Nebojme se dokumentace - aktualizace školního řádu

26.10.2020, On-line, Mgr. Lenka Polášková

Dokumentace a legislativa znamená pro ředitele škola a jejich zástupce v pedagogické praxi především zátěž. Přijďte načerpat veškeré informace k zásadnímu dokumentu, který definuje práva a povinnosti všech účastníků výchovně - vzdělávacího procesu.

Alternativní zdroje financování škol

10.11.2020, On-line, Ing. Petra Schwarzová

Na on-line semináři získáte základní orientaci v problematice alternativních zdrojů financování a praktické rady k jejich získání a správě. Získáte ucelený přehled o možnostech jak získat finanční prostředky nad rámec přidělených zdrojů, a to ať již jde o doplňkovou činnost, projekty či dary. To vše bude probíráno komplexně, včetně příkladů z praxe.

Nadané děti - rozvíjíme talent a potenciál dětí ve školách

3.12.2020, Praha, Mgr. Miloslav Hubatka

Díky semináři budete umět lépe rozeznat, jaký typ je dané dítě a jaký přístup je pro něj nejvhodnější.

Veřejné zakázky ve školství

15.12.2020, On-line, Ing. Petra Schwarzová

Vzhledem k nemalým možnostem získání většího objemu finančních prostředků v rámci projektové činnosti či přímo od zřizovatele formou dotací se ředitelé potýkají i s realizací veřejných zakázek. Cílem semináře je praktickou formou provést posluchače celým procesem zadávacího řízení od vypracování zadávací dokumentace až po podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení.

Školaprofi.cz LIVE
sledování změn zákonů
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
30.9.2020 - podání hlášení OSVČ o zajištěné dani za srpen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 25.9.2020
 1 EUR27,11 CZK (+0,09)
 1 USD23,29 CZK (+0,1)
 1 GBP29,68 CZK (+0,07)
 100 RUB29,99 CZK (-0,06)
 100 JPY22,08 CZK (+0,07)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí