dnes je 13.11.2019
Nejnovější

UP se příští týden zapojí do Týdne vědy a techniky i poznání

10.11.2019, Zdroj: ČTK

Výstavami, přednáškami či exkurzemi se po celý příští týden zapojí Univerzita Palackého v Olomouci do Týdne vědy a techniky Akademie věd České republiky. Letošní, 19. ročník celostátní akce nese název Věda, svoboda, odpovědnost. Hlavním tématem budou globální…

Studie: Skoro pětina dětí hraje na počítači přes 4 hodiny denně

9.11.2019, Zdroj: ČTK

Celkem 17 procent dětí a mladých od 11 do 19 let v Česku tráví hraním digitálních her čtyři a víc hodin denně. Závislost na hraní pak hrozí skoro čtyřem procentům žáků, učňů, středoškoláků a gymnazistů. Ukázala to studie týmu expertů Univerzity Palackého v…

Učitelé se budou moct nově vzdělávat v krajských kabinetech

9.11.2019, Zdroj: ČTK

Ministerstvo školství chce rozšířit možnosti vzdělávání učitelů o síť pedagogických spolků, kde by se mohli potkávat vyučující stejných předmětů. Takzvané národní či krajské metodické kabinety začaly nedávno fungovat pro učitele matematiky, informatiky a…

Volyňská dřevařská škola se podílela i na rozhledně pro Jeruzalém

9.11.2019, Zdroj: ČTK

Střední průmyslová škola (SPŠ) a VOŠ dřevařská ve Volyni na Strakonicku zpracuje ročně stovky metrů krychlových dřeva. V posledních letech se podílela na stavbě rozhledny Kaktus v izraelském Jeruzalémě nebo opravě kostelní věže v Dobříši. Skrze studentskou…

Vybraní studenti si v simulaci vyzkoušeli expedici na Mars

8.11.2019, Zdroj: ČTK

Pět vybraných studentů z Česka a Slovenska si v simulaci vyzkoušelo, jaké je to putovat na Mars. Na simulované misi v prostředí vyškovské hvězdárny strávili 101 hodin. Dnes jejich mise skončila pomyslným návratem na zem. Šlo o 16. ročník mezinárodního projektu…

S výchovnými problémy má pomoci stacionář, je první na Vysočině

8.11.2019, Zdroj: ČTK

Středisko výchovné péče Jihlava (SVP) zprovoznilo denní stacionář. Je určený pro intenzivní práci s dětmi, které mají problémy se zvládáním běžného fungování ve škole či přímo v rodině. Zatím má šest klientů. Středisko, které je jediné v kraji, plánuje v…

Ředitelé gymnázií chtějí jednat o snížení počtu oborů s maturitou

8.11.2019, Zdroj: ČTK

Zástupci Asociace ředitelů gymnázií ČR (AŘG) a Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) požadují po vládě, aby zvážila snížení počtu oborů a profesí s maturitou. Nesouhlasí se zrušením plánovaného zavedení povinné maturity z matematiky, které kabinet nedávno…

Projekt Trojhlas představí tři studentské animované snímky

8.11.2019, Zdroj: ČTK

Tři krátké loutkové filmy, které vznikaly souběžně na trojici českých uměleckých škol, se v pondělí 11. listopadu představí divákům v prostoru pražských Jatek78. Snímek Dcera, který natočila mladá filmařka Daria Kaščejevová (Daria Kashcheeva), letos získal…

Sněmovna schválila úpravu pojištění škol

7.11.2019, Zdroj: ČTK

Odpovědnost za škodu vzniklou žákům základních a mateřských škol se patrně sjednotí. Novelu poslanců STAN o úpravě pojištění škol schválila zrychleně v dnešním úvodním kole Sněmovna. Nyní zamíří k posouzení senátorům.

Návrh strategie: Ve školách by se měl změnit obsah i způsob výuky

7.11.2019, Zdroj: ČTK

Obsah i způsob výuky by se měl v následujícím desetiletí změnit tak, aby se děti učily méně dat a faktů a lépe je chápaly. Zlepšit by se mělo také vzdělávání dětí z chudších rodin a jejich šance na úspěch ve škole i životě. Vyplývá to z návrhu strategie…

více článků
Nejčtenější

Režim přenesení daňové povinnosti k DPH v tuzemskuGarance

2.7.2019, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava postupu při přenesení daňové povinnosti v tuzemsku je vymezena v § 92a ZDPH. V režimu přenesení daňové povinnosti je vždy plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno a který je povinen daň přiznat.

Pokladna a její vedeníGarance

4.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvkové organizace, které účtují podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”), podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších…

Vzor - Dohoda o zrušení dohody o provedení práceGarance

1.12.2013, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel: ……………………………….… se sídlem ………………………………. zapsané v obchodním rejstříku vedeném ………………………, oddíl …., vložka ……….. jehož jménem jedná ………………………., předseda představenstva (dále jako „ zaměstnavatel ”) a Zaměstnanec: …………………………….. nar.: ...

Doplňková činnostGarance

10.10.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky mohou kromě své hlavní činnosti vykonávat také činnost doplňkovou. Hlavní činnost je ta, ke které je organizace zřízena a zpravidla sleduje nějaký veřejně prospěšný cíl či účel v souladu s potřebami a…

FKSPGarance

24.10.2017, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců, důchodců (bývalých zaměstnanců) a jejich rodinných příslušníků. Není určen k oceňování pracovních zásluh.

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 262/2019 Sb. novela zák. č. 378/2007 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 18.10.2019 v částce č. 115)
  • 263/2019 Sb. novela zák. č. 128/2000 Sb., č. 129/2000 Sb. a č. 131/2000 Sb. (vyšlo dne: 18.10.2019 v částce č. 115)
  • 264/2019 Sb. novela zák. op. Senátu č. 340/2013 Sb. (vyšlo dne: 18.10.2019 v částce č. 115)
  • 268/2019 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020 (vyšlo dne: 29.10.2019 v částce č. 117)
  • 269/2019 Sb. novela vyhl. č. 134/1998 Sb. (vyšlo dne: 29.10.2019 v částce č. 117)
  • 270/2019 Sb. vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výši redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020 (vyšlo dne: 29.10.2019 v částce č. 117)
  • 275/2019 Sb. o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2020 (vyšlo dne: 6.11.2019 v částce č. 119)
  • 277/2019 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (vyšlo dne: 6.11.2019 v částce č. 120)
  • 282/2019 Sb. o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (vyšlo dne: 6.11.2019 v částce č. 121)
  • 292/2019 Sb. o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí (vyšlo dne: 12.11.2019 v částce č. 124)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Dokumentace mateřské školy v praxi

22.11.2019, Praha, Bc. Lenka Polášková

Míra administrativy v resortu školství stále narůstá a patří mezi zatěžující faktory pedagogické praxe. Nový školní rok přinese řadu změn, mezi zásadní patří novely tzv. inkluzivní vyhlášky, která se promítne také v úpravách školní a třídní dokumentace. Přijďte načerpat informace, které Vám v praxi usnadní práci.

Asistent pedagoga u žáků s PPO

3.12.2019, Praha, Mgr. Lenka Bittmannová

Celodenní kurz pro asistenty pedagoga u dětí a žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

Líný, nedbalý, neprospívá - psychologické aspekty motivace ve škole

9.12.2019, Praha, Mgr. Kateřina Kubíková,, Ph.D.

Žákovská motivace k výkonu je velmi diskutovanou oblastí a učitelům se dostává mnoho mnohdy protichůdných informací, jak správně děti motivovat k výkonu. Účastníci kurzu se seznámí se zákonitostmi dětské motivace k výkonu, identifikují hlavní příčiny snížené motivace k učení a odhalí původ vzniku nudy ve třídě. V druhé části semináře se pozornost bude soustředit na analýzu příčin žákovské nemotivovanosti, praktickou aplikaci metod rozvíjející pozitivní výkonovou motivaci ve školním prostředí a na možnosti využití metod autodiagnostiky učitele v praxi.

Reforma financování škol

19.12.2019, Praha, Ing. Petra Schwarzová

Nový systém financování škol zcela změní organizaci vzdělávacího procesu a tvorbu rozpočtu školy již od školního roku 2019/2020. Každý ředitel by měl nejen znát nová pravidla rozpočtování a respektovat je, ale i možnosti, jak reálně využít nové metodiky pro zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu formou dělení hodin.

Nadané děti - rozvíjíme talent a potenciál dětí ve školách

29.1.2020, Praha, Mgr. Miloslav Hubatka

Díky semináři budete umět lépe rozeznat, jaký typ je dané dítě a jaký přístup je pro něj nejvhodnější.

Školaprofi.cz LIVE
sledování změn zákonů
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
18.11.2019 - podání výkazu Intrastat elektronicky
Kurzy měn 12.11.2019
 1 EUR25,5 CZK (-0,01)
 1 USD23,15 CZK (+0,05)
 1 GBP29,71 CZK (-0,03)
 100 RUB36,17 CZK (+0,01)
 100 JPY21,21 CZK (+0,01)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí