Školaprofi.cz LIVE

 

 

sledování změn zákonů

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
21.1.2019 - podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za prosinec 2018

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 18.1.2019
 1 EUR25,58 CZK (+0,05)
 1 USD22,43 CZK (+0,03)
 1 GBP29,03 CZK (+0,1)
 100 RUB33,82 CZK (+0,19)
 100 JPY20,5 CZK (-0,1)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní

 

Předpověď počasí

 

Nejnovější

Vybrané legislativní změny 2018/2019ZámekGarance

18.1.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
V následujícím příspěvku zrekapitulujeme legislativní změny a novinky, které byly přijaty nebo se objevily v průběhu roku 2018 a mohou se týkat daňové, účetní a souvisejících oblastí příspěvkových organizací. Je vhodné předeslat, že legislativní aktivita… více

Majetek - odpisy nemovitostíZámekGarance

17.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Z nemovitostí se odpisují stavby, které jsou účtovány na účtu 021 - Stavby, bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti. Podle § 14 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. se pod pojmem „stavby” rozumějí: více

Babiš chce dát učitelům do tarifů polovinu z plánovaných 15 pct

13.1.2019, Zdroj: ČTK
Vláda počítá s růstem platů pedagogických pracovníků v roce 2020 o 15 procent. Polovina má jít do tarifů, které zvýšení platů jednotlivým učitelům zaručují, polovina na odměny. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš to uvedl v pořadu televize Prima Partie.… více

Účetnictví obecně prospěšné společnostiZámekGarance

11.1.2019, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ustanovení § 4 odst.1 ZoÚ ukládá právnickým osobám povinnost vést účetnictví ode dne vzniku až do dne svého zániku (pro připomenutí - o. p. s. vznikají dnem zápisu do rejstříku o. p. s. - § 5 zákona č. 248/1995 Sb.) a ke dni vzniku otevírají účetní knihy [ §… více

Daňové souvislosti odměny jednateleZámekGarance

11.1.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Z úpravy smlouvy o výkonu funkce (§ 59 až 62 ZOK) vyplývá, že odměna jednatele musí být schválena valnou hromadou. Jakékoli plnění poskytnuté společností jednateli v souvislosti s výkonem funkce jednatele musí být schváleno valnou hromadou, pokud právo na toto… více

Použití automobilu zaměstnanci podnikateleZámekGarance

11.1.2019, Ing. Jan Bonaventura, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ve většině podnikatelských subjektů je automobil nedílnou součástí majetku, který je využíván při podnikatelské činnosti a jeho použití je dnes zcela běžné. Velmi často jej využívá nejen samotný podnikatel, ale i jeho zaměstnanci, spolupracující osoby či další… více

Obecně prospěšná společnost - základní pojmyZámekGarance

10.1.2019, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obecně prospěšná společnost (dále jen o. p. s.) je právnickou osobou, která by měla poskytovat obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek [ § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných… více

Dětské skupiny - daňový pohled na problematikuZámekGarance

10.1.2019, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dětské skupiny zajišťují pravidelnou péči o dítě ve věku od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky v malé skupině. Cílem není vzdělávání dítěte, ale poskytování péče, která je zaměřena na rozvoj dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků. více

Smlouva o zájezduZámekGarance

10.1.2019, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Smlouva o zájezdu je legislativně zakotvena především v ustanovení § 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákoně č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti… více
Přístupné pro: Škola profi plus

Vzor - Smlouva o zájezduZámekGarance

10.1.2019, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Uzavřená mezi Obchodní firma cestovní kanceláře Se sídlem ………………………………….. IČO: ……………………………… DIČ: CZ……………………….. e-mail: ……………………………. Tel.:……………………….. údaj o zápisu ve veřejném rejstříku, je-li tam CK zapisována bankovní spojení: ………………………… ... více
Přístupné pro: Škola profi plus
Nejčtenější

FKSPZámekGarance

24.10.2017, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců, důchodců (bývalých zaměstnanců) a jejich rodinných příslušníků. Není určen k oceňování pracovních zásluh. více

Vzor - Dohoda o srážkách ze mzdy - stravenky, nevyúčtované zálohyZámekGarance

12.5.2014, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel: ............................................................................ se sídlem ............................................................ zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ........... jehož jménem jedná ............. ... více

Vzor - Dohoda o zrušení dohody o provedení práceZámekGarance

1.12.2013, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel: ……………………………….… se sídlem ………………………………. zapsané v obchodním rejstříku vedeném ………………………, oddíl …., vložka ……….. jehož jménem jedná ………………………., předseda představenstva (dále jako „ zaměstnavatel ”) a Zaměstnanec: …………………………….. nar.: ... více

Vzor - Zápis z řádné valné hromady společnostiZámekGarance

15.11.2017, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zápis z řádné valné hromady společnosti Stomatologická ordinace Kosobud, s. r. o. IČO: 054 21 786, se sídlem Ústí nad Labem, nám. Svobody 978/25, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5412, ... více
Přístupné pro: Škola profi plus

Vzor - Smlouva manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů po rozvodu manželstvíZámekGarance

18.5.2018, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Smlouva manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení pro dobu po rozvodu manželství Manžel: Mgr. Martin Procházka , nar. 5. 8. 1972 r. č. 720805/5555 trvale bytem Náměstí Míru 159/6, 150 00 Praha 5 - ... více
Přístupné pro: Škola profi plus
Nejnovější Právní předpisy
  • 1/2019 Sb. o oborech státní služby (vyšlo dne: 7.1.2019 v částce č. 1)
  • 6/2019 Sb. novela zák. č. 235/2004 Sb. (vyšlo dne: 17.1.2019 v částce č. 3)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA