Školaprofi.cz LIVE

 

 

sledování změn zákonů

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 23.2.2017
 1 EUR27,02 CZK (0)
 1 USD25,56 CZK (-0,14)
 1 GBP31,93 CZK (-0,06)
 100 RUB44,16 CZK (-0,31)
 100 JPY22,65 CZK (-0,09)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2017
Stravné v ČR  72 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,90 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,50 Kč/l
ostatní

 

Nejnovější

Nemocenské pojištěníZámekGarance

23.2.2017, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Okruh osob účastných nemocenského pojištění Kdo je účasten nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky účasti, je uvedeno v § 5 ZNP . V tomto ustanovení je taxativní výčet osob, které se pro účely nemocenského pojištění považují za ... více

Zahraniční pracovní cestyZámekGarance

23.2.2017, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
K rozšiřování mezinárodní spolupráce a s tím související zvyšování četnosti zahraničních pracovních cest nedochází pouze v rámci podnikání obchodních společností, ale také v nepodnikatelské sféře. Na rozdíl od obchodních společností však ... více

Elektronická evidence tržebZámekGarance

21.2.2017, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Elektronická evidence tržeb je upravena zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, zákon nabyl účinnosti v převážné míře k 1. 12. 2016. Současně s tímto zákonem byl zveřejněn také doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé ... více

501 - Spotřeba materiáluZámekGarance

20.2.2017, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Č.   Text   MD   D   Poznámka           Spotřeba materiálu se vykazuje ve výkazu zisku a ztráty v položce A.I.1.     Spotřeba materiálu ve způsobu A         1.   Výdej materiálu do spotřeby   501   112   dle ČÚS č. 707, bod 5.1. ... více

504 - Prodané zbožíZámekGarance

20.2.2017, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Č.    Text    MD    D    Poznámka                    Prodané zboží se vykazuje ve výkazu zisku a ztráty v položce A.I.4.        Účtování o nákladech na zboží způsobem A    1.    Úbytek zboží při prodeji                a) úbytek ... více

512 - CestovnéZámekGarance

20.2.2017, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Č.    Text    MD    D    Poznámka                    Cestovné se vykazuje ve výkazu zisku   a ztráty v položce A.I.9.    1.    Vyúčtování cestovních náhrad                a) cestovné vyplaceno v hotovosti    512    261        b) ... více

513 - Náklady na reprezentaciZámekGarance

20.2.2017, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Č.    Text    MD    D    Poznámka                    Náklady na reprezentaci se vykazují   ve výkazu zisku a ztráty v položce A.I.10.    1.    Náklady na reprezentaci            Jedná se o náklady na pohoštění, občerstvení a ... více

538 - Jiné daně a poplatkyZámekGarance

20.2.2017, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
    Č.   Text   MD   D   Poznámka           Jiné daně a poplatky se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce A.I.20.   1.   Předpis nákladů na daň z nabytí nemovitých věcí         a) předpis nákladů na z nabytí nemovitých věcí   ... více

543 - Dary a jiná bezúplatná předáníZámekGarance

20.2.2017, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
    Č.   Text   MD   D   Poznámka           Dary se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce A.I.24.   1.   Dary       Příspěvková organizace může poskytovat dary, pouze pokud to umožní zvláštní právní předpis. Další vysvětlení ... více

551 - Odpisy dlouhodobého majetkuZámekGarance

20.2.2017, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Č.   Text   MD   D   Poznámka           Odpisy dlouhodobého majetku se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce A.I.28.   1.   Odpisy nehmotných výsledků výzkumu a vývoje         a) odpisy nehmotných výsledků výzkumu a ... více
Nejčtenější

Vzor - Platový výměrZámekGarance

12.5.2014, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnanec:..................................................... Datum narození:.................................................. Bytem:................................................................ Pracovní zařazení:........................ ... více

Vzor - Návrh na vklad práva do katastru nemovitostíZámekGarance

17.10.2014, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stáhněte si celý formulář. více

Od března je účinná novela zákona o majetku státuZámekArchiv

12.2.2016, red, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. března 2016 vstupuje v účinnost zákon č. 51/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Cílem novely je vytvoření podmínek ... více

Vzor - Návrh na vklad práva do katastru nemovitostíZámekGarance

17.10.2014, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stáhněte si celý formulář. více

Změny zákona o obcích a veřejné dražbyZámekGarance

24.11.2016, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dnem 1. července 2016 nabyl účinnosti zákon č. 106/2016 Sb. , který novelizoval mj. i zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení). Uvedená novela č. 106/2016 Sb. významně zasáhla do ustanovení § 85 OZř , ve kterém došlo k rozšíření vyhrazené ... více
Nejnovější Právní předpisy
  • 10/2017 Sb. novela vyhl. č. 343/2014 Sb. (vyšlo dne: 20.1.2017 v částce č. 3)
  • 14/2017 Sb. novela zák. č. 159/2006 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 25.1.2017 v částce č. 5)
  • 24/2017 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti (vyšlo dne: 6.2.2017 v částce č. 8)
  • 33/2017 Sb. novela zák. č. 235/2004 Sb. (vyšlo dne: 14.2.2017 v částce č. 11)
  • 40/2017 Sb. ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (vyšlo dne: 15.2.2017 v částce č. 13)
  • 41/2017 Sb. o údajích centrálního registru administrativních budov (vyšlo dne: 17.2.2017 v částce č. 14)
  • 44/2017 Sb. novela nař. vl. č. 137/2015 Sb. (vyšlo dne: 20.2.2017 v částce č. 15)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Tachografy a sociální legislativa 

15. 3. 2017 Praha

Na tomto semináři získají účastníci cenné informace z oblasti provozu a obsluhy digitálních tachografů současné, ale i následující generace. Část programu bude věnována silničním kontrolám tachografů a pracovního režimu řidičů v tuzemsku a ostatních zemích EU. Pro případné zájemce je připravena možnost vyhodnocení záznamů uložených na paměťové kartě řidiče nebo ze stažených datových souborů s vysvětlením závažnosti konkrétních porušení a doporučením pro bezchybnou činnost.

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: