Školaprofi.cz LIVE

 

 

sledování změn zákonů

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
29.3.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu února

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 25.3.2019
 1 EUR25,76 CZK (+0,04)
 1 USD22,75 CZK (-0)
 1 GBP30,08 CZK (+0,13)
 100 RUB35,41 CZK (+0,05)
 100 JPY20,67 CZK (+0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní

 

Předpověď počasí

 

Nejnovější

Moravskoslezský kraj podpoří workshopy moderní gastronomie

26.3.2019, Zdroj: ČTK
Moravskoslezský kraj podpoří workshopy pro pedagogy a žáky gastronomických oborů, které budou zaměřeny na moderní způsob přípravy pokrmů. Do projektu se zapojí 13 středních škol zřizovaných krajem, na kterých jsou gastronomické obory vyučovány, řekl dnes… více

Dotaz: Nadbytečnost asistentů pedagoga

25.3.2019, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na naší škole již řadu let zaměstnáváme asistenty pedagoga, kteří dnes již mají pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Do srpna roku 2017 tato pozice byla určena pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním. Od září 2017 pracují na svých pozicích stále ... více

Výstava nabízí pohled na architekturu očima jejích studentů

23.3.2019, Zdroj: ČTK
Jak by mohla vypadat architektura, až ji budou navrhovat současní studenti tří největších českých škol architektury, se mohou zájemci přijít podívat do Centra architektury a městského plánování v Praze (CAMP). Pořadatelé vybrali nejlepší práce, s nimiž… více

Žáci ZUŠ ve Zlínském kraji vytvoří orchestr s filharmoniky

22.3.2019, Zdroj: ČTK
Děti ze základních uměleckých škol (ZUŠ) ve Zlínském kraji vytvoří orchestr se zlínskými filharmoniky. Tvořit ho bude 60 žáků a 27 členů Filharmonie Bohuslava Martinů. Velikost projektu podtrhne devadesátičlenný sbor tvořený žáky ZUŠ a kroměřížské… více

Dotaz: Odměna či osobní příplatek pro kuchařku

22.3.2019, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naše mateřská škola provozuje doplňkovou činnost - naše školní kuchyně vaří obědy i pro cizí strávníky. Tyto obědy vaří stejná osoba, která je zaměstnána v MŠ jako kuchařka na HPP. Z doplňkové činnosti máme nějaký zisk, který jí chceme vyplácet za vykonanou ... více

Vnitro rozdělilo krajům 27,6 milionu Kč na ochranu měkkých cílů

22.3.2019, Zdroj: ČTK
Ministerstvo vnitra pro letošní rok rozdělilo 27,6 milionu korun na posílení zabezpečení škol, úřadů a veřejných prostranství. Peníze dostanou kraje, které si požádaly o dotace na neinvestiční opatření ke zvýšení odolnosti tzv. měkkých cílů vůči závažným… více

Dotaz: Třídní knihy

21.3.2019, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Chtěla bych se zeptat, zda musíme mít na 1. stupni klasické třídní knihy. Lépe nám vyhovují třídní knihy pro 2. stupeň s rozpisem každé vyučující hodiny. Můžeme na 1. stupni používat třídní knihy pro 2. stupeň? PaedDr. František Havelka, Ph.D. Každá škola je ... více

Anketu o nejlepšího ředitele školy vyhrál Vymětal z Olomouce

21.3.2019, Zdroj: ČTK
Nejlepším ředitelem školy pro školní rok 2018/2019 se stal Jiří Vymětal, který vede základní a mateřskou školu ve Svatoplukově ulici v Olomouci. Výsledky prvního ročníku ankety Ředitel roku, jejímž cílem je ocenit práci ředitelů základních i středních škol,… více

Výzkum: Pětina učitelů začíná praxi bez uvádějícího učitele

21.3.2019, Zdroj: ČTK
Pětina mladých učitelů podle výzkumu Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) začíná praxi bez uvádějícího učitele, mnozí také bez adaptačního plánu, který by jim začátky usnadnil. Má to vliv na jejich setrvání na konkrétní škole a ve školství obecně,… více

Opravy na dani z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh podle § 38i ZDPZámekGarance

20.3.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Srážku daně nebo zálohy na daň provádí pod svojí vlastní majetkovou odpovědností plátce daně. V § 38i ZDP je vymezen postup při případném sražení vyšší nebo nižší zálohy na daň nebo daně, než je stanoveno, a při poskytnutí nižšího nebo vyššího daňového… více
Nejčtenější

FKSPZámekGarance

24.10.2017, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců, důchodců (bývalých zaměstnanců) a jejich rodinných příslušníků. Není určen k oceňování pracovních zásluh. více

Vzor - Dohoda o zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitostiZámekGarance

26.10.2015, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na jedné straně: …………………………………….. nar. ……………………………………. trvale bytem: ……………………………………………. (dále také jen „vlastník” ) a na straně druhé: ……………………………………… nar. …………………………………. trvale bytem: ………………………………………….. (dále jen „oprávněný” ) (vlastník a ... více

Vzor - Smlouva manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů po rozvodu manželstvíZámekGarance

18.5.2018, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Smlouva manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení pro dobu po rozvodu manželství Manžel: Mgr. Martin Procházka , nar. 5. 8. 1972 r. č. 720805/5555 trvale bytem Náměstí Míru 159/6, 150 00 Praha 5 - ... více
Přístupné pro: Škola profi plus

Daňové souvislosti odměny jednateleZámekGarance

11.1.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Z úpravy smlouvy o výkonu funkce (§ 59 až 62 ZOK) vyplývá, že odměna jednatele musí být schválena valnou hromadou. Jakékoli plnění poskytnuté společností jednateli v souvislosti s výkonem funkce jednatele musí být schváleno valnou hromadou, pokud právo na toto… více

Režim přenesení daňové povinnosti k DPH v tuzemskuZámekGarance

22.1.2018, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úprava postupu při přenesení daňové povinnosti v tuzemsku je vymezena v § 92a ZDPH. V režimu přenesení daňové povinnosti je vždy plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno a který je povinen daň přiznat. více
Nejnovější Právní předpisy
  • 47/2019 Sb. novela zák. č. 108/2006 Sb. (vyšlo dne: 15.2.2019 v částce č. 19)
  • 50/2019 Sb. novela zák. č. 121/2000 Sb. (vyšlo dne: 15.2.2019 v částce č. 19)
  • 53/2019 Sb. o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně (vyšlo dne: 21.2.2019 v částce č. 21)
  • 54/2019 Sb. novela vyhl. č. 62/2001 Sb. (vyšlo dne: 21.2.2019 v částce č. 22)
  • 62/2019 Sb. o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí (vyšlo dne: 28.2.2019 v částce č. 24)
  • 70/2019 Sb. novela vyhl. č. 71/2005 Sb. (vyšlo dne: 14.3.2019 v částce č. 29)
  • 72/2019 Sb. novela vyhl. č. 343/2014 Sb. (vyšlo dne: 14.3.2019 v částce č. 30)
  • 73/2019 Sb. o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů (vyšlo dne: 14.3.2019 v částce č. 31)
  • 80/2019 Sb. novela některých zákonů v oblasti daní a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 27.3.2019 v částce č. 37)
  • 85/2019 Sb. novela vyhlášek provádějících zákon o archivnictví a spisové službě (vyšlo dne: 27.3.2019 v částce č. 40)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA