Školaprofi.cz LIVE

 

 

sledování změn zákonů

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 18.5.2018
 1 EUR25,59 CZK (+0,04)
 1 USD21,72 CZK (+0,08)
 1 GBP29,3 CZK (+0,05)
 100 RUB34,95 CZK (+0,01)
 100 JPY19,58 CZK (+0,02)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,75 % platnost od 2.2.2018
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba1,5 % platnost od 2.2.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní

 

Předpověď počasí

 

Nejnovější

Vzor - Smlouva manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů po rozvodu manželstvíZámekGarance

18.5.2018, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Smlouva manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení pro dobu po rozvodu manželství Manžel: Mgr. Martin Procházka , nar. 5. 8. 1972 r. č. 720805/5555 trvale bytem Náměstí Míru 159/6, 150 00 Praha 5 - ... více
Přístupné pro: Škola profi plus

Aktuálně ze Sbírky zákonůZámekGarance

18.5.2018, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 22/2018 do částky 37/2018) více

Dotaz: Nekvalifikovaná paní učitelka

18.5.2018, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stejně jako řada jiných škol, nesehnala jsem na pozici "Učitel" kvalifikovaného zaměstnance. Nekvalifikované paní učitelce, která tuto pozici zastává, jsem již dvakrát prodlužovala pracovní smlouvu na dobu určitou. V případě, že se mi na ... více

Vzor - Čestné prohlášení a souhlas se zápisem do obchodního rejstříkuZámekGarance

17.5.2018, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Já, níže podepsaná PhDr. Ivana Tavnová, nar. 15. 4. 1972, bytem Náměstí Míru 157/6, Praha 5, 150 00, tímto prohlašuji, že: více
Přístupné pro: Škola profi plus

Daňové souvislosti odměny jednateleZámekGarance

16.5.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Z úpravy smlouvy o výkonu funkce (§ 59 až 62 ZOK) vyplývá, že odměna jednatele musí být schválena valnou hromadou. Jakékoli plnění poskytnuté společností jednateli v souvislosti s výkonem funkce jednatele musí být schváleno valnou hromadou, pokud právo na toto… více

Vzor - Dohoda o správě družstevního podíluZámekGarance

16.5.2018, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dohoda o správě družstevního podílu dle § 32 odst. 5 ZOK Spoluvlastníci družstevního podílu: Jaroslav Folník, nar. 15. 4. 1972 bytem Vodní 6, Praha 5 a Miroslav Folník, nar. 15. 6. 1975 bytem Vojtěšská 25, Praha 5 se tímto ve smyslu § 32 odst. ... více
Přístupné pro: Škola profi plus

Dotaz: Může být jednatel soukromé školy zároveň pověřencem?

16.5.2018, Mgr. Eva Cupáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Může být pověřencem jednatel společnosti (škola je společnost s ručením omezeným, za kterou jedná jediný jednatel, který jmenuje ředitele, jehož kompetencí je mimo jiné nakládat s osobními údaji dětí, žáků, zaměstnanců a zákonných zástupců)? ... více

Termín podání daňového přiznáníZámekGarance

15.5.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Termíny pro podání daňového přiznání jsou obecně stanoveny v § 136 DŘ, jednotlivé daňové předpisy mohou termín stanovit jinak (tato speciální úprava má potom přednost před úpravou obecnou). Termín podání daňového přiznání je obecně stanoven nejpozději do tří… více
Přístupné pro: Škola profi plus

Přehled změn právních předpisů v období od 30.4.2018 do 13.5.2018

15.5.2018, Zdroj: On-line právní systém Fulsoft
V souvisejících právních předpisech nedošlo v uvedeném období k žádným změnám. více

Vzor - Zápis ze zasedání kontrolní komise družstvaZámekGarance

14.5.2018, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zápis ze zasedání kontrolní komise družstva - volba předsedy komise dle § 720 odst. 3 ZOK Bytové družstvo nám. Míru 6, IČO 222 22 222 , se sídlem Náměstí Míru 159/6, 150 00 Praha 5 - Smíchov, vedené u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka ... více
Přístupné pro: Škola profi plus
Nejčtenější

Analýza rizik zpracování osobních údajů podle GDPRZámekGarance

1.3.2018, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Analýza rizik zpracování osobních údajů Název školy nebo školského zařízení podle zřizovací listiny Analýza je strukturována do těchto částí: 1. analýza informací; 2. kritéria pro posouzení rizik, zhodnocení rizik pro jednotlivé ... více

Daňové přiznání k dani z příjmů u příspěvkových organizací za rok 2017ZámekGarance

27.2.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Následující výklad se zabývá problematikou podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob u příspěvkových organizací za zdaňovací období roku 2017, vychází tedy ze znění zákona o daních z příjmů k 31. 12. 2017. K tomu je nutné doplnit, že je potřeba… více

Směrnice pro správu osobních údajů žáků podle GDPRGarance

1.3.2018, JUDr. Jitka Oliberiusová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Označení školského zařízení - např. Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 21 Adresa: …………… IČO: …………… Ředitel: …………… SMĚRNICE PRO SPRÁVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽÁKŮ (interní číslo dokumentu) 1. Preambule Tato směrnice upravuje příslušné ... více

331 - ZaměstnanciZámekGarance

17.2.2017, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Č.   Text   MD   D   Poznámka           Závazky vůči zaměstnancům se vykazují v rozvaze v položce D.III.10.   1.   Zálohy na mzdy poskytované zaměstnancům         a) zálohy hrazené v hotovosti   331   261     b) zálohy hrazené z  ... více
Přístupné pro: Škola profi extra

Vzor s výkladem - Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dle § 1141 NOZ s odkladem účinnostiZámekGarance

1.12.2014, Mgr. Zuzana Červená, Zdroj: Verlag Dashöfer
DOHODA O ZRUŠENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ Smluvní strany: Mgr. Evelína Malá r. č. 535444/0980 bytem Broučkova 13, Zlín (dále jako „spoluvlastník 1 - vlastník podílu id. 1/3”) a Ing. René Vlk r. č. 584666/0909 bytem U sadu 15, ... více
Přístupné pro: Škola profi extra
Nejnovější Právní předpisy
  • 72/2018 Sb. novela zák. č. 247/1995 Sb. (vyšlo dne: 4.5.2018 v částce č. 37)
  • 73/2018 Sb. zrušuje vyhl. č. 486/2008 Sb. (vyšlo dne: 4.5.2018 v částce č. 37)
  • 74/2018 Sb. o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení (vyšlo dne: 4.5.2018 v částce č. 37)
  • 75/2018 Sb. o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu (vyšlo dne: 4.5.2018 v částce č. 37)
  • 76/2018 Sb. novela vyhl. č. 101/1996 Sb. (vyšlo dne: 11.5.2018 v částce č. 38)
  • 77/2018 Sb. o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání (vyšlo dne: 15.5.2018 v částce č. 39)
  • 78/2018 Sb. novela vyhl. č. 231/2016 Sb. (vyšlo dne: 15.5.2018 v částce č. 39)
  • 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (vyšlo dne: 18.5.2018 v částce č. 40)
  • 80/2018 Sb. novela vyhl. č. 254/2010 Sb. (vyšlo dne: 21.5.2018 v částce č. 41)
  • 81/2018 Sb. ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (vyšlo dne: 21.5.2018 v částce č. 42)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA