dnes je 25.4.2024

Vzor - Dohoda o úpravě práv a povinností společných správců osobních údajůGarance

19.6.2021, Mgr. Tomáš Vavro, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Záznamy zpracovatele o činnostech zpracování osobních údajůGarance

19.6.2021, Mgr. Tomáš Vavro, Zdroj: Verlag Dashöfer

podle čl. 30 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne

Vzor - Smlouva o zpracování osobních údajůGarance

19.6.2021, Mgr. Tomáš Vavro, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Záznamy správce o činnostech zpracování osobních údajůGarance

19.6.2021, Mgr. Tomáš Vavro, Zdroj: Verlag Dashöfer

podle čl. 30 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,

Vzor - Poučení subjektu údajů - informace dle čl. 13 GDPRGarance

19.6.2021, Mgr. Tomáš Vavro, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce”) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje…

Vzor - Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajůGarance

19.6.2021, Mgr. Tomáš Vavro, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů z pohledu GDPRGarance

13.6.2021, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Společnost XY [následují identifikační údaje společnosti] se jako zaměstnavatel rozhodla z pozice správce ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ”) zpracovávat osobní údaje svých zaměstnanců v rozsahu širším, než vyžaduje…

Testování zvláštních skupin zaměstnancůArchiv

9.3.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problémy, které při realizaci opatření ze dne 1. 3. 2021 vyvstaly v praxi, vedly k upřesnění pojmu zaměstnanec používaného pro účely mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví v oblasti testování…

Testování zaměstnanců - nové skutečnosti ze dne 5. března 2021Archiv

8.3.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V pátek 5. 3. 2021 ministerstvo zdravotnictví bez větší publicity vydalo nová mimořádná opatření o testování zaměstnanců, která doplňují, popř. nahrazují původní mimořádná opatření ze dne 1. 3.…

Testování zaměstnanců, které není nařízeno právním předpisemArchiv

6.3.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana osobních údajů v případě, že se testování rozhodnou provádět i zaměstnavatelé, kterým právní předpisy takovou povinnost neukládají, bude poněkud…

On-line výuka ve školeGarance

5.3.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva s externím zpracovatelem mezdGarance

20.2.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana osobních údajů pacientů registrujících se na očkování proti COVID-19Garance

18.2.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana zvláštní kategorie osobních údajůGarance

15.2.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Udělení napomenutí a třídní důtkyGarance

12.2.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Školení zaměstnanců a předání jejich osobních údajů školicí firměGarance

8.2.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Používání osobních údajů v pracovněprávní praxiGarance

29.10.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V pracovněprávní praxi přicházejí zaměstnavatelé do styku s řadou údajů a informací o zaměstnancích. V některých případech zaměstnavateli zákon přímo ukládá povinnost určité informace zjišťovat (např. pro potřeby identifikace konkrétní osoby – zaměstnance),…

Pokyny 3/2019 ke zpracování osobních údajů prostřednictvím videozařízeníGarance

1.10.2019, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při svém 12. plenárním zasedání Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (dále jen „EDPB”) dne 10. července 2019 schválil návrh Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices ve znění určeném pro veřejnou…

Podmínky ochrany osobních údajů zaměstnancůGarance

26.9.2019, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Analýza rizik zpracování osobních údajůGarance

25.9.2019, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokyny 3/2019 ke zpracování osobních údajů prostřednictvím video zařízeníGarance

25.9.2019, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při svém 12. plenárním zasedání Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (dále jen „EDPB”) dne 10. července 2019 schválil návrh Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices ve znění určeném pro veřejnou…

Informace o zpracování osobních údajůGarance

24.9.2019, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

INFORMACE JE ZVEŘEJNĚNA NA WEBOVÉM PORTÁLU NÁZEV ŠKOLY DLE ZŘIZOVACÍ LISTINY http://www.XXX-YYYYYYYYYY.cz .

Monitorovací zpráva pověřenceGarance

14.9.2019, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončení zpracovatelské smlouvyGarance

8.9.2019, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpřístupnění osobních údajů auditorůmGarance

2.9.2019, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dopad GDPR do pracovněprávních vztahů - zpracování po ukončení pracovního poměruGarance

26.8.2019, Mgr. David Burian, Mgr. Zuzana Dubská, CIPP/E, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je důležité, aby si zaměstnavatel uvědomil, že s ukončením pracovněprávního vztahu dochází ke změně účelu zpracování osobních údajů, a tudíž nelze nadále zpracovávat veškeré údaje pro účely personálně-mzdové agendy. To ovšem neznamená, že po ukončení…

Dopad GDPR do pracovněprávních vztahů - zpracování v průběhu pracovního poměruGarance

21.8.2019, Mgr. David Burian, Mgr. Zuzana Dubská, CIPP/E, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto příspěvku se budeme věnovat odpovědím na otázky, které se nejčastěji vyskytují při zpracování osobních údajů v průběhu pracovního poměru. GDPR ani zákon o zpracování osobních údajů neobsahuje zvláštní úpravu zpracování v oblasti pracovněprávní. I…

Dopad GDPR do pracovněprávních vztahů - nábor uchazečů o zaměstnáníGarance

15.8.2019, Mgr. David Burian, Mgr. Zuzana Dubská, CIPP/E, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro velké množství organizací, jejichž hlavní činnosti nespočívají ve zpracování osobních údajů koncových zákazníků, je zpracování vykonávané v rámci personální a mzdové agendy jednou z nejpalčivějších oblastí zpracování.…

Plnění požadavků zákonnosti zpracování a jak přistupovat k souhlasům se zpracováním osobních údajůGarance

8.8.2019, Mgr. David Burian, Mgr. Zuzana Dubská, CIPP/E, Zdroj: Verlag Dashöfer

GDPR a práva subjektu údajůGarance

4.8.2019, Mgr. David Burian, Mgr. Zuzana Dubská, CIPP/E, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem tohoto textu je poskytnout ucelený přehled práv, jež mají fyzické osoby v postavení subjektů údajů k dispozici, jejich popis a nezbytné kroky, které musí správci podniknout, aby dostáli své korespondující povinnosti umožnit výkon těchto práv a zajistit…

Evropský orgán ochrany osobních údajůGarance

29.7.2019, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V době před vstupem GDPR v platnost byly hojně citovány pokyny a stanoviska pracovní skupiny WP 29 k ochraně osobních údajů obecně a ke GDPR konkrétně. Po vstupu GDPR v platnost se o této skupině již neobjevují prakticky žádné zmínky. O jaký orgán se vlastně…

Zpracovatelská smlouva s poskytovatelem pracovnělékařských služebGarance

25.7.2019, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kamerový záznam jako důvod pro výpověď z pracovního poměruGarance

20.7.2019, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informace o kamerovém systému v pracovní smlouvěGarance

20.5.2019, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Skartační lhůta u záznamu o činnostech zpracováníGarance

5.5.2019, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana osobních údajů a soukromí v běžném životěGarance

1.4.2019, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V květnu 2018 vstoupilo v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Veřejná diskuze ohledně GDPR upozornila na problematiku ochrany osobních údajů, zdá však, že i přesto je její význam nedoceněn a bagatelizován.…

Evropský kodex pro elektronické komunikaceGarance

27.3.2019, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 20. prosince 2018 vstoupila v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (dále jen „kodex”).…

Zákon o zpracování osobních údajůGarance

21.3.2019, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení…

Souhlas s umístěním fotografie ve školní ročenceGarance

15.2.2019, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sněmovna schválila nová pravidla ochrany soukromíGarance

5.12.2018, Verlag Dashöfer, ČTK, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sněmovna schválila nová pravidla ochrany soukromí, která navazují na evropské nařízení GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Nový zákon především zavádí přípustné výjimky z evropských pravidel. Maximální sankci za porušení zákona norma ponechává na…

Předávání zdravotnické dokumentaceGarance

4.12.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co přinese nařízení ePrivacyGarance

16.11.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koncem května 2018 vstoupilo s poměrně velkým ohlasem v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Ve stínu GDPR poněkud zaniklo, že druhé nařízení, které mělo původně začít platit společně s ním a které je s ním do určité míry propojeno, totiž…

Záznamy o činnostech zpracováníGarance

13.11.2018, JUDr. Dušan Srp, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Záznam o zpracování osobních údajů kamerovým systémemGarance

3.11.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Záznam o instruktáži týkající se zpracování osobních údajů zaměstnanceGarance

27.10.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Záznam o instruktáži týkající se zpracování osobních údajů zaměstnance:

Smlouva s externím dodavatelem služeb IT (HW i SW)Garance

22.10.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

S externím dodavatelem IT služeb sice není nezbytné uzavírat zpracovatelskou smlouvu, ale lze to doporučit pro dosažení vyšší míry jistoty, že budete mít dostatečnou technologickou podporu při plnění povinností dle…

Balanční test v GDPRGarance

9.10.2018, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Správci mohou zpracovávat osobní údaje jen na základě zákonných důvodů, vyjmenovaných v čl. 6 GDPR. Pokud správci mají zpracovávat citlivé údaje, musí využít zákonných důvodů vyjmenovaných v čl. 9 GDPR. Nejvíce flexibilní zákonný důvod pro zpracování osobních…

Záznamy z propagační akce a GDPRGarance

2.10.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...