dnes je 24.5.2024

Input:

FKSP od 1. 1. 2024

21.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3
FKSP od 1. 1. 2024

Ing. Eliška Hryzláková

S účinností od 1. 1. 2024 nastanou při hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb (FKSP) tyto změny:

 • Vyhláška o FKSP č. 114/2002 Sb. bude zrušena.

 • Způsob čerpání FKSP se stanoví zejména v kolektivní smlouvě, v kolektivní dohodě nebo ve vnitřním předpise; nejsou však dotčeny právní předpisy, kde je umožněno využití FKSP [ § 33 a § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 60, 62, 65 a 69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změn8ch některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů), vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 296/2022 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích]

 • Snížení prostředků na tvorbu FKSP o polovinu, tj. z 2% na 1 % z objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, na odměny a ostatní plnění za vykonávanou práci.

 • Nejméně 50 % ze základního přídělu do fondu bude určeno na příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců.

 • Daňová podpora bude nově poskytována pro celkem čtyři typy produktů. Dnes je daňově podpořeno:

  1. penzijní připojištění resp. doplňkové penzijní spoření a
  2. životní pojištění. Nově se k nim připojí:
  3. dlouhodobý investiční produkt (DIP) a
  4. pojištění dlouhodobé péče.

Celkový limit na všechny tyto daňově podporované produkty spoření na stáří bude 48 000 Kč ročně na poplatníka (dnes platí limit 24 000 Kč na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření a 24 000 Kč na životní pojištění) a 50 000 Kč ročně na příspěvky poskytované zaměstnavatelem (tato částka je dnes stejná, ovšem nově ji bude možno využít i ve vztahu k dlouhodobému investičnímu produktu a pojištění dlouhodobé péče). Daňové zvýhodnění bude ve III. pilíři nadále možné čerpat na úložky přesahující částku spojenou s výplatou státního příspěvku (v současnosti se s daňovým zvýhodněním pojí úložky nad 1 000 Kč měsíčně, nově tato hranice vzroste na 1 700 Kč měsíčně).

 • Státní podpora stavebního spoření se má snížit na maximálně 1000 Kč za rok (v současné době je to 2000 Kč za rok) a bude se týkat stávajících i nových smluv.

 • Zaměstnanecké benefity: Všechny dosud od daně osvobozené nepeněžní benefity budou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob za dané zdaňovací období na straně zaměstnance pouze do

Nahrávám...
Nahrávám...