dnes je 27.5.2024

Input:

289 - Jiné krátkodobé půjčky

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

289 – Jiné krátkodobé půjčky

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Jiné krátkodobé půjčky se v rozvaze vykazují v položce D.III.4.   
1.  Přijetí krátkodobé finanční výpomoci
na běžný účet 
 
241  289  Případně lze účtovat s použitím účtu 262 – Peníze na cestě.  
2.  Úroky za běžné období hrazené
z běžného účtu 
 
562  241     
3.  Splátka krátkodobé finanční výpomoci z běžného účtu  289  241  Případně lze účtovat s použitím účtu 262 – Peníze na cestě.  
4.  Vyúčtování kurzových rozdílů        § 70 vyhlášky č. 410/2009 Sb.   
a) kurzové zisky   289  663     
b) kurzové ztráty   563  289     

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky

Podle § 34 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je příspěvková organizace oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen po předchozím

Nahrávám...
Nahrávám...