dnes je 27.2.2024

Input:

074 - Oprávky k ocenitelným právům

10.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

074 – Oprávky k ocenitelným právům

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Oprávky k ocenitelným právům se vykazují v rozvaze v položce A.I.3. ve sloupci "korekce".   
1.  Odpisy ocenitelných práv        Odpisy se provádějí podle § 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a podle § 28 ZoÚ.   
a) odpisy ocenitelných práv   551  074   dle ČÚS č. 708, bod 8.1.  
b) tvorba fondu reprodukce majetku, fondu investic   401  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. a)
u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
2.  Zúčtování inventarizačních rozdílů           
a) manka a škody   547  074   dle ČÚS č. 710, bod 5.4.4.  
b) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic   401  416     
c) vyřazení majetku v pořizovací ceně   074  014     
d) přebytky   014  401  dle ČÚS č. 710, bod 5.1.4.   
3.  Bezúplatné nabytí ocenitelných práv, jsou-li vytvořeny oprávky  014  074  dle ČÚS č. 709, bod 4.1.3.   
4.  Vyřazení ocenitelných práv z užívání v případě prodeje        pouze v případech, je-li úplatný převod tohoto majetku možný dle příslušných právních předpisů   
a) zrušení oprávek na základě rozhodnutí o určení majetku k prodeji   074 407 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.1.
 
b) převedení majetku v PC na účet DNM určený k prodeji  035 014 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.3.  
c) přecenění majetku na reálnou hodnotu   407 035 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.5.  
d) vyúčtování ceny ocenitelných práv
při prodeji   
552 035 dle ČÚS č. 710, bod 6.4.3.  
e) zúčtování rozdílu z přecenění   564  407  dle ČÚS č. 709, bod 4.3.7  
f) tržba z prodeje na základě vydané faktury   311  645  dle ČÚS č. 710, bod 6.5.2  
g) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic  ve výši reálné hodnoty  401  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic   
h) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic  ve výši rozdílu mezi výnosem z prodeje a zůstatkovou cenou   548  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic   
i) přijatá úhrada pohledávky na bankovní účet   241  311     
5.  Vyřazení ocenitelných práv z užívání v ostatních případech           
a) vyřazení z titulu likvidace – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   551  074  dle ČÚS č. 710, bod 5.4.2.   
b) vyřazení z důvodu manka nebo škody – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   547  074  dle ČÚS č. 710, bod 5.4.4.   
c) vyřazení z důvodu darování – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   543  074  dle ČÚS č. 710, bod 5.4.1.   
Nahrávám...
Nahrávám...