dnes je 12.6.2024

Input:

Další úkony zadavatele po odeslání oznámení o výsledku řízení

22.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.10 Další úkony zadavatele po odeslání oznámení o výsledku řízení

Mgr. Pavel Bláha

Poznámky k dalším úkonům zadavatele po odeslání oznámení o výsledku výběrového řízení viz § 82, 83, 85, 147a a 155 ZVZ.

  1. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle § 110 odst. 4 ZVZ uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 ZVZ.

  2. Zadavatel uzavírá smlouvu s vybraným dodavatelem, který se ve výběrovém řízení umístil na prvním pořadí. Pokud vybraný dodavatel odmítne poskytnout zadavateli účinnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy, může zadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem ve druhém pořadí. Pokud ani tento uchazeč zadavateli neposkytne účinnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy, může zadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem ve třetím pořadí. Nelze uzavřít smlouvy s dalšími uchazeči a výběrové řízení musí být dle § 84 odst. 2 písm. c) ZVZ zrušeno.

  3. Veřejný zadavatel musí do 15 dnů od ukončení výběrového řízení (= datum uzavření smlouvy s vybraným uchazečem) odeslat ke zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek Oznámení o výsledku zadávacího řízení.

  4. Veřejný zadavatel musí do 15 dnů od ukončení výběrového řízení (= datum uzavření smlouvy s vybraným uchazečem) zpracovat písemnou zprávu dle § 85 ZVZ a zveřejnit ji na svém Profilu zadavatele.

  5. Veřejný zadavatel musí dle § 147a do 15 dnů od ukončení výběrového řízení (= datum uzavření smlouvy s vybraným uchazečem) zveřejnit na svém profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků (týká se smluv s hodnotou nad 500 000,- Kč bez DPH a všech následně učiněných dodatků k uzavřené smlouvě).

  6. Veřejný zadavatel musí dle § 147a ZVZ uveřejnit na svém profilu

Nahrávám...
Nahrávám...