dnes je 23.2.2024

Input:

Předložení pouze jedné nabídky

18.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.2 Předložení pouze jedné nabídky

Mgr. Ing. Michal Bureš

Jeden dodavatel = jedna nabídka

Každý dodavatel může v zadávacím řízení předložit pouze jednu nabídku. Uchazeč tedy nemůže předložit první nabídku s určitým technickým popisem a vedle toho předložit druhou nabídku s odlišným technickým popisem.

ZVZ jednoznačně stanoví v § 69 odst. 1, že dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Na toto základní pravidlo navazuje několik dalších pravidel:

  • dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci,

  • dodavatel nejen nesmí podat několik nabídek samostatně, ale také nesmí podat druhou nabídku společně s jiným dodavatelem nebo ve sdružení odlišném od sdružení, které podalo první nabídku.

Jestliže dodavatel tato pravidla poruší, je následkem vyřazení všech tímto dotčených nabídek. Nabídka je tedy vyřazena, pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení.

Varianty nabídky

Od podání více nabídek je nutné rozlišovat podání jedné nabídky v několika variantách. Nabídka obsahující varianty podle § 70 ZVZ se považuje za jednu nabídku. Varianty nabídky jsou přípustné, je-li veřejná zakázka zadávána na základě základního hodnoticího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky a pokud zadavatel varianty předem připustil v zadávacích podmínkách. K možnosti podat nabídku ve variantách tedy

Nahrávám...
Nahrávám...