dnes je 12.6.2024

Input:

Posouzení kvalifikace dodavatelů

22.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.7 Posouzení kvalifikace dodavatelů

Mgr. Pavel Bláha

Poznámky k posouzení kvalifikace dodavatelů dle § 59 zákona o veřejných zakázkách.

Obálky s nabídkami uchazečů se podávají:

 • Veřejný zadavatel je dle § 51 odst. 1 zákona povinen požadovat prokázání splnění kvalifikace dodavatele, pokud zákon č. 137/2006 Sb., (dále jen ZVZ) o veřejných zakázkách nestanoví jinak.

 • Dle § 51 odst. 2 ZVZ je prokázání splnění kvalifikace podle požadavků veřejného zadavatele stanovených v souladu se zákonem předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v jednotlivých druzích výběrových řízení.

 • Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dle § 50 ZVZ dodavatel, který:

  1. splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 ZVZ,

  2. splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 ZVZ,

  3. předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku,

  4. splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56 ZVZ (pokud jejich splnění zadavatel požaduje). Zejména tyto kvalifikační předpoklady se musí bezprostředně vztahovat k předmětu veřejné zakázky.

 • Požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanoví veřejný zadavatel v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení. Podrobná specifikace těchto požadavků může být uvedena v kvalifikační či zadávací dokumentaci.

 • Veřejný zadavatel je povinen omezit rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky.

 • Kvalifikace

Nahrávám...
Nahrávám...