dnes je 23.2.2024

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydlení

29.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Programy Technologické agentury ČR (TAČR)

Zdroje informací: https://www.tacr.cz/programy-a-souteze/

Dílčí programy:

Dotační tituly Ministerstva kultury (MKCR)

  • Zdroje informací: https://www.mkcr.cz

Dílčí programy: Programy Ministerstva kultury ČR, Národní plán obnovy 2021-2026

  • Zdroje informací: https://www.mkcr.cz/digitalizace-kulturniho-a-kreativniho-sektoru-cs-2917

  • Dílčí programy:

Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je podpora digitalizace a zveřejnění kulturního dědictví České republiky prostřednictvím inovativních technologií maximálně šetrných k životnímu prostředí. Účel dotace je směřován na pořízení hardwaru, dalšího přístrojového vybavení sloužícího k digitalizaci, softwaru a dodavatelských služeb pro tvorbu digitalizovaného obsahu.

Dotační program je určen k podpoře digitalizace kulturního obsahu, který spravují muzea a galerie, Národní památkový ústav, Římskokatolická církev a vlastníci a správci národních kulturních památek. Bude podpořena tvorba digitalizovaného obsahu, jeho prezentace a sdílení s ostatními subjekty zaměřenými na prezentaci kulturního dědictví České republiky. Podpora by měla směřovat k pořízení hardwaru, dalšího přístrojového vybavení sloužícího k digitalizaci, softwaru a dodavatelských služeb. Cílem výběrového dotačního řízení je podpora digitalizace kulturního dědictví České republiky prostřednictvím inovativních technologií maximálně šetrných k životnímu prostředí, a to

Nahrávám...
Nahrávám...