dnes je 23.4.2024

Input:

Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti stavebního úřadu podle § 80 SŘ (říjen 2007)

1.10.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.1.3
Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti stavebního úřadu podle § 80 SŘ (říjen 2007)

Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti stavebního úřadu podle § 80 SŘ

 

Krajskému úřadu...........

................................

................................

 

Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti

 

Jméno a příjmení (název), adresa (sídlo), datum narození (IČ) žadatele: Marek Novotný, Žitného 32, Praha 10, PSČ 100 00, narozen 14. 12. 1978.

 

Podáním ze dne 11. 1. 2007 jsem u Stavebního úřadu v Hodokvasech podal

 

Varianta I: jako stavebník žádost o stavební povolení na novou stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 251/8 v k. ú. Hodokvasy a současně jsem připojil veškeré nezbytné podklady. Předmětné stavební řízení je vedeno pod č. j. 145/2007-Jok. Předmětnou žádost opatřenou podacím razítkem podatelny Krajského úřadu připojuji v příloze.

 

Varianta II: oznámení o podezření ze spáchání správního deliktu panem Mirkem Zeleným, který provádí novou stavbu budovy autobazaru na pozemku č. p. 25/2 v k. ú. Hodokvasy s největší pravděpodobností bez stavebního povolení. Následně zahájil Stavební úřad v Hodokvasech dne 9. 2. 2007 příslušné správní řízení, a to pod č. j. 74/2007/Sk. Oznámení o podezření ze spáchání správního deliktu připojuji v příloze.

 

Stavební úřad však do současné doby ve věci nerozhodl, ačkoliv již uplynuly zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí.

 

Vzhledem k tomu, že nelze jiným způsobem dosáhnout nápravy, žádám nadřízený správní orgán, aby ve smyslu § 80 odst. 4 správního řádu

 

usnesením věc převzal a rozhodl namísto nečinného správního orgánu.


V Praze dne 30. 7. 2007

 

.......................................

Marek Novotný

 

 

 

Příloha: dle textu

 

 

 

 

Komentář ke vzoru:

- Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je

Nahrávám...
Nahrávám...