dnes je 22.7.2024

Input:

Žádost o náhradu škody způsobené zaměstnancem

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.8
Žádost o náhradu škody způsobené zaměstnancem

 

 

Zaměstnanec

..............................

bytem: ....................

 

 

V ...................... dne ................

 

 

Žádost o náhradu škody

 

 

Vážený pane,

 

na základě pracovní smlouvy ze dne 2. ledna 2008 pracujete na naší škole jako údržbář. Dne 15. ledna 2013 jste způsobil naší škole škodu tím, že jste v pracovní době v opilosti zanechal ve své kanceláři zapnutý elektrický vařič, přičemž následně došlo k požáru ve Vaší kanceláři. Požár byl včas uhašen, nicméně i tak bylo vybavení kancelář zcela zničeno.

 

Škoda, která vznikla v důsledku Vašeho zaviněného jednání, byla vyčíslena ve znaleckém posudku č. 12/2013 zpracovaném znalcem Ing. Davidem Novákem ze dne 5. března 2013, ve výši 56 500,- Kč.

 

Vaše opilost byla prokázána krevní zkouškou, které jste se podrobil.

 

Záležitost s Vámi byla projednána dne 15. března 2013 za účasti odborového orgánu, kdy jste své zavinění uznal a rovněž jste uznal vyčíslení škody jako správné.

 

Vyzýváme Vás tímto k úhradě způsobené škody nejpozději do 28. března 2013. V případě, že do tohoto termínu nebude škoda uhrazena, budeme nuceni domáhat se její náhrady soudní cestou.

 

S pozdravem,

 

V Praze dne 18. března 2013

Označení školy a podpis ředitele:

 

 

 

Komentář:

Zaměstnanec odpovídá zaměstnanci za škodu, kterou mu způsobil svým zaviněným porušením povinnosti při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

 

Předpoklady vzniku obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu jsou tedy následující:

porušení povinnosti zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním,

- vznik škody zaměstnavateli,

- příčinná souvislost mezi porušením povinnosti zaměstnance a vznikem škody,

- zavinění zaměstnance.

 

Zavinění zaměstnance prokazuje zaměstnavatel. Toto ustanovení je upraveno rozdílně od občanského zákoníku, kde povinnost prokázat, že vznik škody daná osoba nezvinila, je právě na této osobě, která škodu způsobila.

 

Sankcí za porušování pracovní kázně či nevyhovující

Nahrávám...
Nahrávám...