dnes je 2.3.2024

Input:

Vzor A: Dohoda o užití soukromého osobního vozidla k vykonání pracovní cesty

30.7.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Dohoda o užití soukromého osobního vozidla k vykonání pracovní cesty

Stáhnout vzor

Zaměstnavatel:

................................................................. ..........

se sídlem ...........................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném .........

jehož jménem jedná ..........................................

(dále jako "zaměstnavatel“)

a

Zaměstnanec:

................................................................. ..........

nar.: ................................................................. ..

bytem: ...............................................................

(dále jako "zaměstnanec“)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jako "zákoník práce“), tuto

Dohodu o užití soukromého osobního vozidla k vykonání pracovní cesty

I.

 1. Smluvní strany uzavřely dne ..................... pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele práci v pracovním poměru jako ......................

 2. Smluvní strany se dohodly, že zaměstnanec vykoná níže specifikovanou pracovní cestu:

  • místo odjezdu.........

  • cíl cesty.........

  • účel cesty.........

  • cesta bude vykonána ve dnech.........

  • spolucestující.........

  (dále jako "Pracovní cesta“).

 3. Smluvní strany se dále dohodly, že k vykonání Pracovní cesty

Nahrávám...
Nahrávám...