dnes je 14.6.2024

Input:

Výklad základních pojmů - pseudonymizace, evidence

15.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.30
Výklad základních pojmů – pseudonymizace, evidence

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Pseudonymizací se dle obecného nařízení rozumí zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

Pro ochranu práv a svobod fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je třeba přijmout vhodná technická a organizační opatření, aby se zajistilo splnění požadavků vyplývajících z obecného nařízení.

Aby správce mohl doložit soulad s tímto nařízením, měl by přijmout vnitřní koncepce a zavést opatření, která dodržují zejména zásady záměrné a standardní ochrany osobních údajů. Tato opatření by

Nahrávám...
Nahrávám...