dnes je 19.6.2024

Input:

Rušení školních výletů a zájezdů - koronavirus

31.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.20
Rušení školních výletů a zájezdů – koronavirus

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Pandemie vyvolaná šířením koronaviru COVID-19 zasáhla celý svět. V České republice došlo s účinností ode dne 12. 3. 2020 od 14:00 hodin k vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky, a to na dobu 30 dnů. V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu pak byla vydána řada mimořádných opatření. Pro oblast školství bylo vydáno opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí, kdy s účinností od 13. března 2020 byla zakázána mimo jiné osobní přítomnost žáků na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole a akcích pořádaných těmito školami.

Nikdo samozřejmě neví, jak se celá situace bude vyvíjet dál, nicméně v tuto chvíli se zatím očekává, že školy budou znovu "otevřeny" nejdříve v půlce května. Některé školy měly na období dubna až června letošního roku naplánované výlety, sportovní akce, či jazykové kurzy v zahraničí. Ty bude s nejvyšší pravděpodobností nutné zrušit, přičemž důvodů pro zrušení je v tuto chvíli celá řada. Přijatá mimořádná či krizová opatření totiž nejenže zakázala přítomnost žáků ve školách a na akcích pořádaných školou, ale až na stanovené výjimky byl zakázán i volný pohyb osob na území České republiky, pro české občany platí zákaz vycestovat z České republiky, byl zakázán prodej ubytovacích služeb apod. Opatření obdobného charakteru jsou přijímána i v různých zemích světa.

Jak tedy postupovat v případě, že škola bude muset zájezd zrušit? Podle mého názoru mohou nastat primárně dva případy.

První případ

První případ, který je z právního hlediska jednodušší, je situace, kdy zájezd není schopna zrealizovat přímo cestovní kancelář, případně poskytovatel sjednaných služeb, např. proto, že byla uzavřena ubytovací zařízení, byly zrušeny lety a dopravní spoje apod. V takovém případě by měla zájezd (či službu) zrušit přímo cestovní kancelář či poskytovatel služby a vrátit celou zaplacenou cenu, bez storno poplatků, škole. Vzhledem k tomu, že přijatá opatření jsou nepochybně případem tzv. vyšší moci, nebude cestovní kancelář či poskytovatel služby v případě zrušení zájezdu či služby odpovídat škole za případnou vzniklou škodu. Strany se samozřejmě vždy mohou dohodnout i na jiném řešení (např. přesunutí zájezdu na jinou dobu apod.).

Druhý případ

Druhým a složitějším případem může být, pokud by došlo k uvolnění přijatých opatření a na straně cestovní kanceláře či poskytovatele služeb by tedy nebyly dány překážky k poskytnutí sjednaného zájezdu či služby, nicméně škola by zájezd realizovat nemohla (protože jí by

Nahrávám...
Nahrávám...