dnes je 22.5.2024

Input:

Provozní řád školy - výklad

1.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.5.1
Provozní řád školy – výklad

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Provozní řád školy vychází především z těchto legislativních norem:

 1. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
  • hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních a školských zařízení (§ 7),

  • podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci (§ 9),

  • podmínky účasti fyzických osob činných při škole v přírodě a zotavovací akci (§ 10),

  • povinnost základní a mateřské školy, které vysílají děti na školu v přírodě (§ 11),

  • jiné podobné akce pro děti (§ 12),

  • vnitřní prostředí staveb a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy (§ 13).

 2. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů:
  • stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení (nejmenší světlé výšky místností a prostorů, šatny, nejmenší světlá šířka chodby, šířka dveří, výtok pitné vody) – (§ 49),

  • oplocení pozemku (§ 7),

  • všeobecné požadavky na ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí (§ 10),

  • denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění (§ 11),

  • proslunění (§ 13),

  • výplň otvorů (§ 26),

  • zábradlí (§ 27).

 3. Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů:
  • pozemek (§ 3),

  • prostorové podmínky a vnitřní uspořádání (§ 4),

  • šatny (§ 4a),

  • prostory k výuce tělesné výchovy (§ 5),

  • pracovní výchova v prostorách, které nejsou součástí školy (§ 6),

  • prostory pro pobyt ve školní družině, školním klubu (§ 7),

  • škola v přírodě (§ 8),

  • vybavení

Nahrávám...
Nahrávám...