dnes je 23.4.2024

Input:

Přehled dotačních programů pro obce a města (strukturální fondy) (25/6/2012)

25.6.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled dotačních programů pro obce a města (strukturální fondy)

I přesto, že čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU je již v plném proudu, stále jsou vyhlašovány nové výzvy. Pro lepší orientaci v platných programech pro města a obce jsme připravili následující přehled, který je platný k 6. 6. 2012.

 

Operační program Životní prostředí

Zdroje informací: http://www.opzp.cz/sekce/11/aktualni-nabidka-podpory/

 • Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT

Příjem žádostí probíhá od 1. 6. do 31. 8. 2012. 

 • Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT

Příjem žádostí probíhá od 1. 6. do 31. 8. 2012.

 • Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů

Příjem žádostí probíhá od 1. 6. do 31. 8. 2012.

 • Omezování emisí

Příjem žádostí probíhá od 1. 6. do 31. 8. 2012.

 

 

Regionální operační program Severozápad

Zdroje informací: http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/vyzvy-a-dokumentace/aktualni-vyzvy

 • Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (Most - doprava)

Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 24. 8. 2012.

 • Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (Ústí nad Labem - centrum)

Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 24. 8. 2012.

 • Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (Děčín – zóna centrum)

Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 24. 8. 2012.

 • Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (Karlovy Vary – zóna centrum)

Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 24. 8. 2012.

 • Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu

Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen nejpozději 27. 6. 2012.

 • Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (Ústí nad Labem - mobilita)

Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 24. 8. 2012.

 

 

Regionální operační program Střední Morava

Zdroje informací: http://www.rr-strednimorava.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy

 • Rozvoj regionálních center - atraktivní a konkurenceschopná Olomouc

Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 10. 7. 2012.

 • Rozvoj regionálních center – společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín

Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 10. 7. 2012.

 • Fyzická revitalizace území

Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 10. 7. 2012. 

 • Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2

Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 19. 6. 2012.

  

 

Regionální operační program Jihovýchod 

Zdroje informací: http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/aktualni-vyzvy

Dílčí programy

 • Rozvoj urbanizačních center. Projekty – Integrovaný plán rozvoje měst

Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2013.

 • Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

Příjem žádostí probíhá od 2. 10. 2012 do 31. 12. 2013.

 

 

Regionální operační program Moravskoslezsko

Zdroje informací: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/rop/aktualni-vyzvy

Dílčí programy

 • Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu

Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 9. 2012.

 

 

Regionální operační program Střední Čechy

Zdroje

Nahrávám...
Nahrávám...