dnes je 14.6.2024

Input:

Pracovní náplň - školník, včetně komentáře

20.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.9.19
Pracovní náplň – školník, včetně komentáře

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

zaměstnavatel Název školy podle zřizovací listiny 
druh práce školník  
položka nařízení vlády č. 222/2010 Sb. 2.6.5.1 Školník – 2.21.25  
možné platové třídy podle NV č. 222/2010 Sb. 3.–6.  
platová třída, do které je zaměstnanec zařazen vybere se odpovídající platová třída 
nejnáročnější požadovaná práce (popř. nejnáročnější práce, kterou zaměstnanec řídí) doplní se jedna platová třída, do které je zaměstnanec zařazen 

Vybere se odpovídající platová třída

3. platová třída

1. Běžné školnické práce, například obsluha vytápění a jednodušší údržba školy nebo školského objektu a jejich zařízení, otevírání a zavírání objektu, obsluha hlavních energetických uzávěrů, výměna žárovek a pojistek, dozor nad správným používáním společných zařízení objektu.

4. platová třída

1. Školnické práce včetně drobných řemeslných prací při opravách a údržbě školy nebo školského objektu, jejich zařízení a technického vybavení, například údržbářské práce, zahradnické, sklenářské, zednické, zámečnické a lakýrnické práce.

5. platová třída

1. Školnické specializované práce při opravách a údržbě školy nebo školského objektu, jejich zařízení a technického vybavení, například opravy elektrické instalace, opravy a výměna zámků, opravy kovových částí nábytku a zařízení, opravy zavírání oken a dveří, opravy školních lavic a nábytku, opravy vodoinstalací a zařizovacích předmětů, opravy obkladů a dlažeb.

6. platová třída

1. Zajišťování provozu více objektů školy nebo školského zařízení včetně zajišťování a organizace údržby nebo úklidových prací.

Zaměstnanec je přímo podřízen např. zástupci ředitele 
řídí např. uklízeče, topiče 
samostatně zajišťuje a zpracovává 
 • - koordinaci, plánování, kontrolu a hodnocení práce podřízených zaměstnanců;
 • - zastupování nepřítomných podřízených zaměstnanců;
 • - běžné, resp. specializované práce při opravách a údržbě;
 • - úklid přiděleného úseku;
 • - zabezpečení budov školy, otevírání a zavírání budov;
 • - nákup vymezených čisticích a úklidových prostředků a určeného materiálu k zajištění údržby a drobných oprav, osobních ochranných prostředků;
 • - služby spojené s praním a čištěním ručníků, utěrek a dalších textilií;
 • - evidenci čisticích a úklidových prostředků, osobních ochranných prostředků;
 • - kontrolu používání osobních ochranných prostředků;
 • - vyvěšení státní vlajky v době státních svátků;
 • - evidenci spotřeby vody a energií;
 • - podklady statistických výkazů;
 • - podklady plánů činnosti školy;
 • - hodnocení práce podřízených zaměstnanců;
 • - evidenci pracovní doby podřízených zaměstnanců.
 

zaměstnanec převzal dne .........................................

podpis zaměstnance ................................................

Komentář k pracovní náplni školníka

Podle vysvětlení a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR "Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací (Č.j.: MSMT- 22101/2019-1):

Nahrávám...
Nahrávám...