dnes je 22.5.2024

Input:

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení zjednání nápravy dle § 134 StavZ (duben 2009)

1.10.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.1.5
Odvolání proti rozhodnutí o nařízení zjednání nápravy dle § 134 StavZ (duben 2009)

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení zjednání nápravy dle § 134 StavZ

 

 

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor stavební

prostřednictvím

Úřadu městské části Praha 1

Odbor výstavby

Vodičkova 18

115 68 Praha 1

 

 

Ke sp. zn. UCMP 1111/2009

 

V Praze dne .......................................

 

 

Odvolatel: Realitní a. s.

se sídlem Krátká 2, Praha 1, IČ: 123 456 78

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 456

jednající Ing. Janem Lumíkem, předsedou představenstva

 

 

Odvolání proti rozhodnutí č. j. 1111/2009 o nařízení zjednání nápravy ze dne ...........

 

 

Dvojmo

 

 

I.

 

Odvolateli bylo dne ....................... doručeno rozhodnutí o nařízení zjednání nápravy vydané Úřadem městské části Praha 1, Odbor výstavby, pod č. j. 1111/2009. Tímto rozhodnutím bylo odvolateli uloženo „... odstranění závadného stavu oplocení objektu v Krátké ul. č. p. 2, Praha 1...“.

 

S ohledem na to, že předmětné rozhodnutí nemá odkladný účinek, zahájil odvolatel za vynaložení nemalých finančních prostředků práce směřující k odstranění závadného stavu oplocení objektu v Krátké ulici.

 

Odvolatel podává proti shora označenému rozhodnutí v celém jeho rozsahu v zákonem stanovené lhůtě odvolání, které odůvodňuje takto:

 

 

 

II.

 

Odvolatel odvoláním napadenému rozhodnutí v první řadě vytýká, že jeho vydání nepředcházelo náležité zjištění skutkového stavu. K tomuto názoru vede odvolatele to, že správní orgán nezkoumal otázku vlastnictví předmětného oplocení ve vztahu k osobě povinné zjednat nápravu závadného stavu.

 

Odvolatel považuje za nesprávné, pokud je mu ukládána povinnost odstranit závadný stav stavby, k níž nemá žádný právní vztah (např. vlastnické právo, platnou nájemní smlouvu apod.). Odvolatel je sice mimo jiné správcem souboru nemovitostí v Krátké ul. 2, ale svou správcovskou činnost

Nahrávám...
Nahrávám...