dnes je 5.10.2023

Digitalizace společnosti a role školstvíLIVEGarance

Datum konání 14.12.2023, Jan Kršňák

Kam směřuje svět, který chystáme pro naše děti, a jakou roli v tom může hrát školství?

Vnitřní směrniceLIVEGarance

Datum konání 12.12.2023, Ing. Eliška Hryzláková

Fond kulturních a sociálních potřeb je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců organizace, jejich rodinných příslušníků a důchodců (bývalých zaměstnanců). Jaká jsou pravidla pro tvorbu vnitřních směrnic pro hospodaření s…

Interdisciplinární projektové vzděláváníLIVEGarance

Datum konání 10.11.2023, Tereza Kottová

Projdeme si, jak do tradičních předmětů zapojovat rozvoj digitální a mediální gramotnosti a jak kreativně pracovat s informacemi, abychom žáky a studenty připravovali nejen na život v digitalizované společnosti, ale také jim dali nástroje umožňující orientovat…

Rozvoj soft skills v kontextu digitální identityLIVEGarance

Datum konání 9.11.2023, Jan Kršňák

K digitální gramotnosti patří též schopnost udržet si emocionální rovnováhu. Jen tak je možné zacházet s digitálními technologiemi rozumně, smysluplně a kreativně.

Práva a povinnosti pedagoga v mateřské školeLIVEGarance

Datum konání 6.11.2023, Mgr. Marika Kropíková

Připojte se k on-line semináři zaměřenému na učitele předškolního vzdělávání! Získáte potřebné znalosti o vašich právech a povinnostech, které jsou zakotveny ve školské…

Nejčastější dotazy a upozornění na opakující se chyby při tvorbě a čerpání FKSPLIVEGarance

Datum konání 17.10.2023, Ing. Eliška Hryzláková

Ing. Eliška Hryzláková na webináři probere a vysvětlí nejčastější dotazy k Fondu kulturních a sociálních potřeb a upozorní vás na časté chyby. Využijte jedinečné příležitosti poučit se z nich a vyhnout se jim ve své…

Podpůrná opatření v praxi předškolního vzděláváníLIVEGarance

Datum konání 9.10.2023, Mgr. Marika Kropíková

Zaměříme se na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 27/2016 Sb. Ponoříme se hlouběji do problematiky, prozkoumáme členění podpůrných opatření a specifika jednotlivých stupňů (plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga,…

Vysoké školy podle ministerstva mají dostat příští rok navíc 1,3 mld Kč

2.10.2023, Zdroj: ČTK

Vysoké školy, které jsou i podle ministerstva školství dlouhodobě podfinancované, mají příští rok dostat navíc alespoň 1,3 miliardy korun proti původnímu návrhu rozpočtu. Do budoucna by měla jejich situaci pomoci zlepšit chystaná změna způsobu financování. Na…

Budoucí učitelé z nepedagogických fakult mají od října víc hodin pedagogiky

2.10.2023, Zdroj: ČTK

Budoucí učitelé na druhém stupni základní školy či na střední škole, kteří se na profesi připravují mimo pedagogické fakulty, mají od 1. října delší studium takzvaného pedagogického minima. Namísto dosavadních 250 hodin studia pedagogiky musí lidé bez…

Na jižní Moravě začnou vznikat lycea, převážně s technickým zaměřením

2.10.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na jižní Moravě mají v nejbližší době vzniknout nová lycea, převážně s technickým zaměřením. Některé třídy se mají otevřít už v příštím školním roce. Záměrem kraje je v souladu s novou strategií ministerstva školství zvýšit podíl studentů, kteří získají…

Dotaz: Plavání - pronájem bazénu

2.10.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Liberec vytvořil speciální web zaměřený na mateřské a základní školy města

2.10.2023, Zdroj: ČTK

- Liberec dnes spustil speciální web #SKOLYLIBEREC zaměřený na jeho mateřské a základní školy. Zájemci by na něm měli najít všechna podstatná data, která se vážou ke školám zřizovaným městem. ČTK to dnes řekl náměstek primátora pro školství Ivan Langr…

Bek: Vládou schválený rozpočet umožňuje dostát závazku zvýšení platů učitelů

29.9.2023, Zdroj: ČTK

Návrh rozpočtu na příští rok schválený vládou počítá se zvýšením výdajů školství o čtyři miliardy korun ve srovnání s letošním rokem. Zároveň rozpočet umožňuje dostát závazku zvýšení platů učitelů. Na sociální síti X to dnes uvedl ministr školství Mikuláš Bek…

Školské odbory nesouhlasí kvůli platům učitelů s návrhem rozpočtu na příští rok

29.9.2023, Zdroj: ČTK

Podvodem na pracovnících ve školách je podle odborů návrh státního rozpočtu na příští rok. Učitelé nebudou mít v roce 2024 výdělek ve výši 130 procent průměrné mzdy, přestože to ukládá zákon, řekla dnes ČTK v reakci na návrh odeslaný dnes vládou do Sněmovny…

FKSP pro příspěvkové organizacepřipravujemeGarance

27.9.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Přihlaste se na praktický webinář o FKSP a během tří hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka zodpoví i vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line…

Základy administrace školní matrikyLIVEGarance

On-line seminář již proběhl., Mgr. Lenka Polášková

Evidenci dětí, žáků a studentů jsou povinny vést všechny školy a školská zařízení zařazené v rejstříku škol. Obsah a rozsah vedených údajů se liší podle povahy činnosti daného druhu školy nebo druhu a typu školského zařízení. Jak vést školní matriku mateřské…

Asistent pedagoga nyní není ve 12,5 procenta ZŠ, změnit to má nová úprava

26.9.2023, Zdroj: ČTK

Žádného asistenta pedagoga aktuálně nemají ve 448 veřejných základních školách. To je asi 12,5 procenta ze všech ZŠ, které mají veřejného zřizovatele. Počet asistentů ve školách v posledních letech roste, aniž by byli do dat započítaní ukrajinští asistenti…

MŠMT připravuje úpravy počtu hodin, v nichž pedagogové pracují s dětmi

26.9.2023, Zdroj: ČTK

Ministerstvo školství (MŠMT) připravuje možné úpravy počtu hodin, v nichž pedagogové pracují s dětmi. Počet hodin, které pedagogové musí odučit, by se tak mohl navýšit. Vyplývá to z odpovědi mluvčí ministerstva Terezy Fojtové na dotaz ČTK. Podle ministra…

Ozdravné pobyty v Českém Švýcarsku pro žáky středních škol by se mohly zopakovat

23.9.2023, Zdroj: ČTK

Ozdravné a vzdělávací pobyty pro žáky vybraných středních škol a dětských domovů v Českém Švýcarsku by mohly pokračovat zřejmě i v příštím roce. V dotačním programu, jehož cílem byla podpora ubytovatelů v lokalitě zasažené loňským ničivým požárem, zůstalo přes…

Bek: Samostatný fond, který by investoval do kapacity škol, nyní vznikat nebude

21.9.2023, Zdroj: ČTK

Samostatný fond, který by dlouhodobě investoval do kapacity škol, nyní vznikat nebude. O tom, jak zajistit trvalé financování školské infrastruktury, se nyní vedou debaty. Tématem by to mělo být na některém z příštích jednání vládního výboru pro strategické…

Školské organizace chtějí instituci, která sníží administrativní zátěž ředitelů

21.9.2023, Zdroj: ČTK

Uskupení organizací Partnerství pro vzdělávání 2030+ by chtělo vznik nové instituce, která by ze zákona odpovídala za kvalitu vzdělávání na území menším než kraj. Instituce by měla plnit funkci místní školské správy. Podle školských organizací je to podmínkou…

Trenér - kvalifikace od 1. 9. 2023Garance

20.9.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Trenér může mít podle § 21 zákona č. 563/2004 Sb. některou z následujících variant vzdělání:

Dostupné v časových verzích: 2023

Učitel uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři - kvalifikace od 1. 9. 2023Garance

20.9.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Učitel uměleckých předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři musí podle § 10 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a dodatků, splňovat některou z následujících…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Kalendář ředitele střední školy pro školní rok 2023/24Garance

20.9.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022

Kalendář ředitele základní školy pro školní rok 2023/24Garance

20.9.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022

Učitel prvního stupně základní školy - kvalifikace od 1. 9. 2023Garance

20.9.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikovaný učitel 1. stupně školy by měl podle § 7 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z těchto variant vzdělání:

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Pedagogický pracovník - předpoklady pro výkon činnostiGarance

20.9.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení a pedagogických pracovníků v zařízeních sociálních služeb upravují příslušná ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Učitel mateřské školy - kvalifikace od 1. 9. 2023Garance

20.9.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikovaný učitel mateřské školy by měl podle § 6. odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z těchto variant vzdělání:

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Kalendář ředitele mateřské školy pro školní rok 2023/24Garance

20.9.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022

Vychovatel - kvalifikace od 1. 9. 2023Garance

20.9.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vychovatel školní družiny, vychovatel domova mládeže by měl podle § 16 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z následujících variant vzdělání:

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Učitel náboženství - kvalifikace od 1. 9. 2023Garance

20.9.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Učitel náboženství by měl podle § 14 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a dodatků, splňovat některou z následujících variant…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Učitel střední školy - kvalifikace od 1. 9. 2023Garance

20.9.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů ve střední škole by měl podle § 7a odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z následujících variant…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Učitel odborného výcviku v zařízení sociálních služeb - kvalifikace od 1. 9. 2023Garance

20.9.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Učitel odborného výcviku v zařízení sociálních služeb by měl podle § 15 zákona č. 563/2004 Sb. získává odbornou kvalifikaci

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Pedagog volného času - kvalifikace od 1. 9. 2023Garance

20.9.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pedagog volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání („interní zaměstnanec”), by měl podle § 17 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z následujících…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky - kvalifikace od 1. 9. 2023Garance

20.9.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky musí podle § 12 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a dodatků, splňovat některou z následujících variant…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Učitel druhého stupně základní školy - kvalifikace od 1. 9. 2023Garance

20.9.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikovaný učitel 2. stupně školy by měl podle § 7a zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z následujících variant vzdělání:

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Speciální pedagog - kvalifikace od 1. 9. 2023Garance

20.9.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Speciální pedagog podle § 18 zákona č. 563/2004 Sb. získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené…

Dostupné v časových verzích: 2023

Technické obory na školách v Pardubickém kraji mají stále víc studentů

20.9.2023, Zdroj: ČTK

Zájem žáků o technické obory v Pardubickém kraji roste. Po všeobecném vzdělání je naopak poptávka dlouhodobě stejná. Novinářům to dnes řekl krajský radní Josef Kozel (3PK). Hejtmanství tak podle něj nemá důvod měnit nastavenou nabídku středních škol. V kraji…

Ministerstva budou sledovat předškolní vzdělávání, chtějí ho zlepšit

20.9.2023, Zdroj: ČTK

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a ministerstvo školství (MŠMT) budou s organizací UNICEF ve dvouletém projektu sledovat fungování předškolního vzdělávání v Česku. Cílem je nabídnout české vládě systém, jehož pomocí může zlepšit dostupnost…

Bek: Digitalizace školství může zlepšit úroveň vzdělávání

20.9.2023, Zdroj: ČTK

Digitalizace školství by mohla zlepšit úroveň vzdělávání a připravit pracovníky i pro moderní odvětví, mimo jiné pro energetiku. Shodli se na tom dnes ministr školství Mikuláš Bek (STAN) a generální ředitel energetické firmy ČEZ Daniel Beneš, kteří společně…

Bek očekává příští rok větší rozpočet MŠMT než letos, nechce ohrozit chod škol

20.9.2023, Zdroj: ČTK

láda bude hledat cestu, jak neohrozit chod škol, pokud jde o nepedagogické pracovníky. O rozpočtu pro příští rok rozhodne příští týden, ministr školství Mikuláš Bek (STAN) očekává nakonec větší rozpočet ministerstva školství než letos. Řekl to novinářům při…

Poslanci zdravotního výboru chtějí zachovat ve vyhlášce ploty u MŠ i oddělená WC

20.9.2023, Zdroj: ČTK

Poslanci zdravotního výboru z koalice i opozice navrhli úpravy hygienické vyhlášky ke školám, kterou připravilo ministerstvo zdravotnictví. V usnesení žádají zachovat v hygienické či stavební vyhlášce ploty u školek (MŠ) nebo toalety oddělené podle pohlaví.…

Novela zákona o pedagogických pracovnících a novela školského zákona od září 2023připravujemeGarance

20.9.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Na on-line semináři si posvítíme na novelu zákona o pedagogických pracovnících a novelu školského zákona. Došlo totiž k řadě změn v posuzování předpokladů pro výkon práce pedagogického pracovníka, změny nastaly v uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou i v…

Vzor vytýkacího dopisuGarance

18.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo školství bude lépe pracovat s daty od ředitelů a zřizovatelů

18.9.2023, Zdroj: ČTK

Ministerstvo školství (MŠMT) bude lépe pracovat s daty ze škol. Má to umožnit nový projekt s názvem IPs DATA: Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací soustavy ČR, jehož cílem je pomocí dat usnadnit hodnocení kvality a efektivity vzdělávání.…

MŠMT: Nová pravidla pro asistenty pedagoga by měla platit od ledna 2025

18.9.2023, Zdroj: ČTK

Nová pravidla pro přidělování asistentů pedagoga do škol by podle odhadů ministerstva školství (MŠMT) měla platit od ledna 2025. Původně resort očekával jejich účinnost od ledna 2024. Vláda ale po kritice expertů na inkluzivní vzdělávání v červenci materiál…

Nejhorší situace s kapacitami MŠ a ZŠ je podle analýzy v Praze 5, 6, 9 a 10

18.9.2023, Zdroj: ČTK

Nejhorší situace s kapacitami mateřských a základních škol je a do budoucna bez investic bude v Praze 5, 6, 9 a 10. Novinářům to dnes řekli zástupci vedení města a Institutu plánování a rozvoje (IPR), který na základě demografických dat zpracoval prognózu…

Nahrávám...
Nahrávám...