dnes je 23.4.2024

Input:

Návrh na pokračování v řízení dle § 48 odst. 4 SŘS (duben 2009)

1.4.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.5
Návrh na pokračování v řízení dle § 48 odst. 4 SŘS (duben 2009)

Návrh na pokračování v řízení dle § 48 odst. 4 SŘS

 

 

Krajský soud v Českých Budějovicích

U Vltavy 2

České Budějovice

 

Ke sp. zn. 10 Ca 12/2008

 

 

V Praze dne 20. února 2009

 

 

Žalobce: Tomáš Novotný

IČ: 123 45 678

s místem podnikání Lovosická 12, Praha 6, PSČ: 160 00

 

Žalovaný: Krajský stavební úřad v Českých Budějovicích,

se sídlem v Českých Budějovicích, Skrblíkova 3

 

 

 

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu

Návrh na pokračování v řízení

 

 

Dvojmo

 

Přílohy: dle textu

 

 

I.

 

Žalobce podal dne 15. 3. 2008 žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, konkrétně proti rozhodnutí žalovaného vydanému pod č. j. 123/KS/08 dne 6. 1. 2008 a doručenému žalobci dne 26. 1. 2008. Tímto napadeným rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobce do rozhodnutí Stavebního úřadu v Táboře vydaného pod č. j. 23/S/08, kterým Stavební úřad v Táboře zamítl návrh žalobce na vydání stavebního povolení.

 

Žalobce dne 30. 3. 2008 utrpěl vážný úraz hlavy a nebyl schopen se řízení po delší dobu účastnit, proto nadepsanému soudu navrhl, aby řízení přerušil. Soud návrhu vyhověl a usnesením č. j. 10 Ca 12/2008-4 vydaným dne 18. 7. 2008 řízení přerušil.

 

Žalobce k 15. 1. 2009 ukončil pracovní neschopnost a je připraven v řízení dále pokračovat.

 

 

II.

 

Vzhledem k výše uvedenému tedy žalobce navrhuje, aby soud v souladu s § 48 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, vydal usnesení, kterým vysloví, že se v řízení pokračuje.

 

 

...............................

Tomáš Novotný

 

 

 

 

 

Poznámky:

 

Případy, kdy soud přeruší řízení, jsou uvedeny v § 48 SŘS. Podle tohoto ustanovení předseda senátu řízení usnesením přeruší, jestliže:

- Ve věci byl

Nahrávám...
Nahrávám...