dnes je 22.7.2024

Input:

137/2015 Sb., Nařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou, ve znění účinném k 7.3.2017

č. 137/2015 Sb., Nařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou, ve znění účinném k 7.3.2017
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. června 2015
o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
44/2017 Sb.
(k 7.3.2017)
mění § 3 odst. 1
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
§ 1
Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje další případy, ve kterých lze s ohledem na zvláštní povahu státní služby přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou.
§ 2
Osobu lze přijmout do služebního poměru na dobu určitou,
a)  je-li třeba jejím prostřednictvím zajistit splnění časově omezeného úkolu služebního úřadu,
b)  je-li třeba jejím prostřednictvím zajistit plnění úkolů za státního zaměstnance, kterému byla povolena kratší služební doba, nebo
c)  bude-li tato osoba vyslána k výkonu zahraniční služby.
§ 3
(1)  Osobu lze přijmout do služebního poměru podle § 2
Nahrávám...
Nahrávám...