dnes je 23.9.2023

Input:

541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

541 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Smluvní pokuty a úroky z prodlení
se vykazují ve výkazu zisku a ztráty
v položce A.I.22.   
1.  Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle občanského zákoníku  541  321
378
459  
Předpis závazků ze smluvních pokut
a úroků z prodlení může být zaúčtován
na závazky vůči dodavatelům (321),
na jiné krátkodobé závazky (378),
na ostatní dlouhodobé závazky (459) podle typu smluvního vztahu.   
2.  Penále ze smluvních vztahů  541  321
378
459  
   
3.  Sankce podle zákona směnečného
a šekového 
 
541  321
378
459  
   
4.  Odstupné podle občanského zákoníku  541  321
378
459  
   
5. Úhrada výše uvedených smluvních pokut
a úroků z prodlení z běžného účtu 
 
321
378
459  
241     


Poznámka

Položka "A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení" obsahuje podle § 33 odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. zejména smluvní pokuty a úroky z prodlení podle ustanovení jiných právních předpisů s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, penále a popř. jiné sankce ze smluvních vztahů.


Účet 541 – "Smluvní pokuty a úroky z prodlení" vyjadřuje náklady na smluvní pokuty a jiné sankce smluvního charakteru v případě neplnění smluvních ujednání obvykle odběratelsko-dodavatelských vztahů. Daňově uznatelným se náklad stává až v okamžiku zaplacení závazku z titulu smluvní pokuty a úroku z prodlení.


Po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu,

Nahrávám...
Nahrávám...