dnes je 23.2.2024

Input:

131 - Pořízení zboží - způsob A

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

131 – Pořízení zboží – způsob A

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.Č.  Text  MD   Poznámka  
            Pořízení zboží se vykazuje v položce B.I.7.   
1.  Pořízení zboží           
a) pořízení zboží na fakturu   131  321  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.1.   
b) úhrada faktury z běžného účtu   321  241     
c) nákup zboží za hotové   131  261  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.1.   
d) pořízení zboží vlastní činností   131  507  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.9.   
e) pořízení zboží z titulu bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, výpůjčky nebo bezúplatný převod nebo přechod majetku   131  649  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.2.   
2.  Vedlejší pořizovací náklady k zásobám zboží        dle ČÚS č. 707, bod 5.1.1.  
a) přijatá faktura za dopravu   131  321     
b) clo   131  378     
c) pojistné   131  378     
d) provize   131  378     
3.  Příjem zboží na sklad  132  131     
4.  Účtování o zboží způsobem A k rozvahovému dni           
a) došlá faktura za zboží   131  321  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.1.   
b) zboží nebylo přijato na sklad a do prodejen k okamžiku uzavírání účetních knih – převod na zboží na cestě   138  131  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.18.   
5. Nevyfakturovaná dodávka 131 389 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.18.  


Poznámka

Položka "B.I.7. Pořízení zboží" podle § 20 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Nahrávám...
Nahrávám...