dnes je 10.12.2023

Input:

Účtová skupina 14 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová skupina 14 – Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Opravné položky se vykazují podle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. v rozvaze ve sloupci "Korekce".

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku podle § 26 odst. 3 ZoÚ za podmínek uvedených v § 13, 16, 18, 21, 23 a 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Přechodné snížení hodnoty majetku se zobrazuje v účetnictví účetní jednotky průběžně k okamžiku zjištění, nejpozději však k rozvahovému dni s vazbou na inventarizaci majetku.

Opravné položky k odpisovanému dlouhodobému majetku se tvoří v případech zjištění, že hodnota tohoto majetku je významně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví včetně oprávek, a toto významné snížení hodnoty majetku není trvalého charakteru.

Opravné položky k neodpisovanému dlouhodobému majetku a k zásobám se tvoří v případech zjištění, že hodnota tohoto majetku je významně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví, a toto významné snížení hodnoty majetku není trvalého charakteru.

V případě, že

Nahrávám...
Nahrávám...