dnes je 23.2.2024

Input:

072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

10.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

072 – Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje se vykazují v rozvaze v položce A.I.1. ve sloupci "korekce".   
1.  Odpisy nehmotných výsledků výzkumu
a vývoje 
 
      Odpisy se provádějí podle § 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a podle § 28 ZoÚ.   
a) odpisy nehmotných výsledků výzkumu a vývoje   551  072   dle ČÚS č. 708, bod 8.1.  
b) tvorba fondu reprodukce majetku, fondu investic   401  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. a)
u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
2.  Zúčtování inventarizačních rozdílů           
a) manka a škody   547  072   dle ČÚS č. 710, bod 5.4.4.  
b) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic   401  416     
c) vyřazení majetku v pořizovací ceně   072  012     
d) přebytky   012  401  dle ČÚS č. 710, bod 5.1.4.   
3.  Bezúplatné nabytí výzkumu a vývoje,
jsou-li vytvořeny oprávky 
 
012  072  dle ČÚS č. 709, bod 4.1.3.   
4.  Vyřazení nehmotných výsledků výzkumu
a vývoje z užívání v případě prodeje 
 
      pouze v případech, je-li úplatný převod tohoto majetku možný dle příslušných právních předpisů   
a) zrušení oprávek na základě rozhodnutí
o určení majetku k prodeji   
072 407 dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 
b) převedení majetku v PC na účet DNM určený k prodeji  035 012 dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.  
c) přecenění majetku na reálnou hodnotu   407 035 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.5.  
d) vyúčtování ceny nehmotných výsledků výzkumu a vývoje při prodeji   552 035 dle ČÚS č. 710, bod 6.4.3.  
e) zúčtování rozdílu z přecenění   564  407  dle ČÚS č. 709, bod 4.3.7  
f) tržba z prodeje na základě vydané faktury   311  645  dle ČÚS č. 710, bod 6.5.2  
g) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic ve výši reálné hodnoty  401  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic    
h) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic ve výši rozdílu mezi prodejní cenou a reálnou hodnotou  548  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic   
i) přijatá úhrada pohledávky na bankovní účet   241  311     
5.  Vyřazení nehmotných výsledků výzkumu
a vývoje z užívání v ostatních případech 
 
         
a) vyřazení z titulu likvidace – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   551  072  dle ČÚS č. 710, bod 5.4.2.   
b) vyřazení z důvodu manka nebo škody – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   547  072  dle ČÚS č. 710, bod 5.4.4.   
c) vyřazení z důvodu darování – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   543  072  dle ČÚS č. 710, bod 5.4.1.   
Nahrávám...
Nahrávám...