dnes je 27.2.2024

Input:

403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

10.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se vykazují v rozvaze v položce C.I.3.   
1.  Transfery na pořízení dlouhodobého majetku – transfer s povinností finančního vypořádání        dle ČÚS č. 703, bod 5.3.  
1) přijatá záloha na transfer   241  374     
2) vypořádání transferu – zúčtování zálohy
na pořízení dlouhodobého majetku   
374  403     
3) úhrada nespotřebované části transferu   374  241     
2.  Transfery na pořízení dlouhodobého majetku – transfer bez povinností finančního vypořádání           
1) předpis pohledávky z titulu poskytnutého transferu od ústředních vládních institucí   346  403  dle ČÚS č. 703, bod 5.5.1.   
2) přijetí transferu na běžný účet   241  346     
3.  Transfery na pořízení dlouhodobého majetku – transfer bez povinností finančního vypořádání           
1) předpis pohledávky z titulu poskytnutého transferu z územních rozpočtů   348  403  dle ČÚS č. 703, bod 5.5.1.   
2) přijetí transferu na běžný účet   241  348     
4.  V případě účtování o snížení ocenění dlouhodobého majetku se účtuje zároveň o časovém rozlišení přijatého investičního transferu  403  671
672  
–dle ČÚS č. 709, bod 4.2.3.
–dle ČÚS č. 709, bod 4.2.5.   
5.  V případě účtování o zvýšení ocenění dlouhodobého majetku se účtuje zároveň o časovém rozlišení přijatého investičního transferu  671
672  
403  dle ČÚS č. 709, bod 4.2.4.   
6.  Vypořádání investičního transferu po uvedení dlouhodobého majetku do užívání ve výši nepřesného odhadu výše přijatého investičního transferu  403  671
672  
dle ČÚS č. 709, bod 4.2.6.   
7.  Vypořádání investičního transferu po uvedení dlouhodobého majetku do užívání ve výši nepřesného odhadu výše přijatého investičního transferu  671
672  
403  dle ČÚS č. 709, bod 4.2.6.   
8.  Byl-li transfer účtován jako jiný než investiční, při aktivaci dlouhodobého majetku se zároveň účtuje  671
672  
403  dle ČÚS č. 709, bod 4.2.7.   
9. Zúčtování vlastního kapitálu v případě, kdy nebyl investiční transfer použit na financování dlouhodobého majetku 403 671
672 
dle ČÚS č. 703, bod 4.17.  
10. Přijetí peněžitého daru na investice, investiční dar je zdrojem fondu reprodukce majetku/fondu investic 241
401 
403
416 
 


Poznámka

Položka "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" obsahuje podle § 26 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb. zejména přijaté dotace na pořízení dlouhodobého majetku podle jiných právních předpisů, a to u některých vybraných účetních jednotek s

Nahrávám...
Nahrávám...