dnes je 1.6.2023

Input:

403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se vykazují v rozvaze v položce C.I.3.   
1.  Transfery na pořízení dlouhodobého majetku – transfer s povinností finančního vypořádání        dle ČÚS č. 703, bod 5.3.  
1) přijatá záloha na transfer   241  374     
2) vypořádání transferu – zúčtování zálohy
na pořízení dlouhodobého majetku   
374  403     
3) úhrada nespotřebované části transferu   374  241     
2.  Transfery na pořízení dlouhodobého majetku – transfer bez povinností finančního vypořádání           
1) předpis pohledávky z titulu poskytnutého transferu od ústředních vládních institucí   346  403  dle ČÚS č. 703, bod 5.5.1.   
2) přijetí transferu na běžný účet   241  346     
3.  Transfery na pořízení dlouhodobého majetku – transfer bez povinností finančního vypořádání           
1) předpis pohledávky z titulu poskytnutého transferu z územních rozpočtů   348  403  dle ČÚS č. 703, bod 5.5.1.   
2) přijetí transferu na běžný účet   241  348     
4.  V případě účtování o snížení ocenění dlouhodobého majetku se účtuje zároveň o časovém rozlišení přijatého investičního transferu  403  671
672  
–dle ČÚS č. 709, bod 4.2.3.
–dle ČÚS č. 709, bod 4.2.5.   
5.  V případě účtování o zvýšení ocenění dlouhodobého majetku se účtuje zároveň o časovém rozlišení přijatého investičního transferu  671
672  
403  dle ČÚS č. 709, bod 4.2.4.   
6.  Vypořádání investičního transferu po uvedení dlouhodobého majetku do užívání ve výši nepřesného odhadu výše přijatého investičního transferu  403  671
672  
dle ČÚS č. 709, bod 4.2.6.   
7.  Vypořádání investičního transferu po uvedení dlouhodobého majetku do užívání ve výši nepřesného odhadu výše přijatého investičního transferu  671
672  
403  dle ČÚS č. 709, bod 4.2.6.   
8.  Byl-li transfer účtován jako jiný než investiční, při aktivaci dlouhodobého majetku se zároveň účtuje  671
672  
403  dle ČÚS č. 709, bod 4.2.7.   
Nahrávám...
Nahrávám...