dnes je 10.12.2023

Input:

401 - Jmění účetní jednotky

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

401 – Jmění účetní jednotky

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Jmění účetní jednotky se vykazuje v rozvaze v položce C.I.1.  
1. Bezúplatné pořízení nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku 041 401 dle ČÚS č. 709, bod 4.1.1.  
2. Bezúplatné pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 01 401 dle ČÚS č. 709, bod 4.1.1.dle ČÚS č. 710, bod 5.1.4.  
3. Bezúplatné pořízení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku 042 401 dle ČÚS č. 709, bod 4.1.1.  
4. Bezúplatné pořízení dlouhodobého hmotného majetku 02, 03 401 dle ČÚS č. 709, bod 4.1.1.  
 Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu    
1. Snížení jmění účetní jednotky a tvorba fondu reprodukce ve výši odpisů majetku 401 416 dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. a)  
2. Snížení jmění účetní jednotky a tvorba fondu reprodukce ve výši výnosu z prodeje dlouhodobého majetku   dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c)  
a) ve výši reálné hodnoty majetku  401 416  
b) ve výši rozdílu mezi výnosem z prodeje a reálnou hodnotou  548
416 
416
548 
dle ČÚS č. 704 bod 7.1. písm. c)  
3. Zvýšení jmění účetní jednotky a použití fondu reprodukce ve výši určené na financování pořízení majetku a jeho případného technického zhodnocení a k úhradě úvěrů poskytnutých na tyto účely 416 401 dle ČÚS č. 704, bod 7.2. písm. a)  
4. Příjetí dotace určené na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo dlouhodobého hmotného majetku, nejedná-li se o transfer podle bodu 3.1. písm. a) ČÚS č. 703   dle ČÚS č. 709, bod 4.1.7.  
a) pohledávka za zřizovatelem  346 401  
b) přijetí peněžních prostředků  241 346  
5. Tvorba fondu reprodukce z darů, výnosy z povolených veřejných sbírek a z prostředků poskytnutých ze zahraničí určených na technické zhodnocení 401 416 dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. d)  
6. Použití fondu reprodukce ve výši určené na financování oprav a udržování majetku v případě, že o pořízení majetku bylo úžováno jako o transferu 416 648 dle ČÚS č. 704, bod 7.2. písm. b)  
7. Zachování zdroje investic v případě, kdy technické zhodnocení nesplňuje podmínky, ale PO se rozhodne zachovat zdroj financování investic  -401
648 
dle Metodické pomůcky č.j. MŠMT – 8020/2022  
 Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek    
1. Snížení jmění a tvorba fondu investic ve výši odpisů majetku 401 416 dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. a)  
2. Snížení jmění a tvorba fondu investic ve výši investiční dotace od zřizovatele 401 416 dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. a)  
3. Snížení jmění a tvorba fondu investic ve výši výnosů z prodeje majetku   dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b)  
a) ve výši reálné hodnoty majetku  401 416  
b) ve výši rozdílu mezi příjmem z prodeje a reálnou hodnotou  548
416 
416
548 
dle ČÚS č. 704 bod 7.3. písm. b)  
4. Příjetí dotace určené na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo dlouhodobého hmotného majetku, nejedná-li se o transfer podle bodu 3.1 písm. a) ČÚS č. 703   dle ČÚS č. 709, bod 4.1.7.  
pohledávka za zřizovatelem  348 401  
Nahrávám...
Nahrávám...