dnes je 10.12.2023

Input:

389 - Dohadné účty pasivní

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

389 – Dohadné účty pasivní

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.Č. Text MD D Poznámka 
    Dohadné účty pasivní se vykazují v rozvaze v položce D.III.37.  
1. Nevyúčtované dodávky k okamžiku uzavírání účetních knih    
a) k okamžiku uzavírání účetních knih nebyly vyúčtovány dodávky dlouhodobého nehmotného majetku  041 389  
b) k okamžiku uzavírání účetních knih nebyly vyúčtovány dodávky dlouhodobého hmotného majetku  042 389  
c) k okamžiku uzavírání účetních knih nebyly vyúčtovány dodávky materiálu  111 389  
d) k okamžiku uzavírání účetních knih nebyly vyúčtovány dodávky zboží  131 389  
e) k okamžiku uzavírání účetních knih nebyly vyúčtovány dodávky služeb  518 389 Jedná se např. o dodávky elektrické energie, tepla, plynu, vodné, stočné apod.  
2. Zrušení dohadných položek pasivních v dalším roce na základě došlých faktur 389 321 Vzhledem k tomu, že dohadná položka je stanovena na základě odhadu, obvykle neodpovídá skutečné fakturované částce.V tomto případě je nutné, je-li fakturovaná částka vyšší než částka na dohadných položkách pasivních, doúčtovat v souvislosti s daným účetním případem rozdíl. Nebo, je-li fakturovaná částka nižší než dohadná položka pasivní, je nutné zbývající částku dohadné položky pasivní zrušit.  
3. Závazek za způsobenou škodu, jehož výše není ke dni uzavírání účetních knih přesně známa 549 389  
4. Náhrada za nevybranou dovolenou, která může být proplacena v dalším roce 521 389  
5. Zúčtování dohadné položky v případě dlouhodobého odpisovaného majetku uvedeného do používání 389± 551 321  
6. Zúčtování dohadné položky v případě dlouhodobého neodpisovaného majetku uvedeného do používání 389± 549 321  
7. Kurzová ztráta k rozvahovému dni 563 389 Interpretace NUR I-18  
8. Kurzový zisk k rozvahovému dni 389 663 Interpretace NUR I-18  


Poznámka

Položka "D.III.37. Dohadné účty pasivní" obsahuje podle § 32 odst. 8 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb., závazky ze soukromoprávních vztahů, u nichž není známa skutečná výše plnění nebo je jiným způsobem zpochybnitelná k okamžiku účetního případu. Dále obsahuje ostatní závazky, u nichž není známa skutečná výše plnění nebo je jiným způsobem zpochybnitelná, a proto je nelze vykazovat v položkách D.II.7., D.III.18., D.III.19. a D.III.20. a D.III.38. a zároveň nelze o těchto

Nahrávám...
Nahrávám...