dnes je 27.2.2024

Input:

383 - Výdaje příštích období

17.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

383 – Výdaje příštích období

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.Č. Text MD D Poznámka 
    Výdaje příštích období se vykazují v rozvaze v položce D.III.35.  
1. Nájemné hrazené zpětně   § 32 a 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
a) předpis nákladů na nájemné, které bude hrazeno po skončení roku  518 383  
b) úhrada nájemného z běžného účtu v dalším roce  383 241  
2. Služby hrazené po skončení roku    
a) časové rozlišení nákladů na služby, které nebyly vyúčtovány ani hrazeny v běžném roce  518 383 Jedná se např. o výdaje na telefonní poplatky, nájemné hrazené zpětně apod.  
b) zrušení výdajů příštích období na základě došlých faktur v dalším roce  383 321  
c) platba závazku z běžného účtu  321 241  
3. Kurzový zisk k rozvahovému dni 383 663 Interpretace NÚR I-37  
4. Kurzová ztráta k rozvahovému dni 563 383 Interpretace NÚR I-37  


Poznámka

Položka "D.III.35. Výdaje příštích období" obsahuje podle § 32 odst. 8 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., částky nákladů, které s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn.

Metoda časového rozlišení je upravena § 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb. U účetních případů, které se časově

Nahrávám...
Nahrávám...