dnes je 27.2.2024

Input:

381 - Náklady příštích období

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

381 – Náklady příštích období

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Č. Text MD D Poznámka 
            Náklady příštích období se vykazují v rozvaze v položce B.II.30.  
1. Časově rozlišené předplatné       § 22 a 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb.  
a) úhrada předplatného tisku na následující období z běžného účtu  381 241    
b) rozpouštění nákladů příštích období do nákladů v dalším roce  501 381    
2. Časově rozlišené nájemné, vztahující se k následujícímu účetnímu období          
a) předpis závazků z nájemného a zároveň provedení časového rozlišení  381 378 Shodným způsobem se účtuje o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, pokud jsou hrazeny náklady předem – nerovnoměrná splátka při leasingu,pozor: záloha na splátky, která je pravidelně měsíčně zúčtována, se účtuje na účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy.  
b) úhrada závazků z běžného účtu  378 241    
c) rozpouštění nákladů na nájemné v následujícím roce  518 381    
3. Faktura za předplatné 381 321 Alikvótní částka připadající na běžné období se účtuje na vrub nákladů.  


Poznámka:

Položka "B.II.30. Náklady příštích období" obsahuje podle § 22 odst. 6 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., částky výdajů běžného účetního období, které budou nákladem v následujících účetních obdobích.

Metoda časového rozlišení je upravena § 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb. U účetních případů, které se časově rozlišují, musí být známy – věcné vymezení, výše a období, kterého se týkají.


Příklad účtování nákladů příštích období – nájemné:

Č. Text MD D Částka v Kč 
1. Časové rozlišení nákladů na nájemné vztahující se k následujícímu účetnímu období    
a) předpis závazků z nájemného a zároveň provedení časového rozlišení  381 378 120 000  
Nahrávám...
Nahrávám...