dnes je 12.6.2024

Input:

132 - Zboží na skladě - způsob A

16.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

132 – Zboží na skladě – způsob A

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Zboží na skladě se vykazuje v rozvaze v položce B.I.8.  
1. Příjem zboží na sklad a do prodejen 132 131 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.4.  
2.  Úbytek zboží při prodeji    
a) úbytek zboží při prodeji  504 132 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.7.  
b) vydaná faktura za prodané zboží  311 604 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.17.  
c) přijatá úhrada na běžný účet  241 311  
d) tržby za prodané zboží v hotovosti  261 604 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.17.  
3. Inventarizační rozdíly    
a) úbytky na zásobách do normy  504 132 Úbytky na zásobách do normy by měly být vedeny na samostatném analytickém účtě.  
b) úbytky na zásobách nad normu  547 132 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.11.  
c) předpis manka na zásobách na pohledávku za hmotně odpovědnou osobou  335 649  
d) úhrada pohledávky za způsobená manka v hotovosti  261 335  
e) úhrada pohledávky za způsobená manka na běžný účet  241 335  
f) přebytky na zásobách  132 649 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.11.  
g) záměna na zásobách zboží  132.x 132.x V tomto případě se provádí zúčtování zásob v rámci analytických účtů.  
h) škoda na zboží  547 132 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.11.  
i) přijatá náhrada škody od pojišťovny na běžný účet  241 649  
4. Účtování o zásobách zboží ve způsobu A – k rozvahovému dni    
a) nevyfakturované dodávky zboží - zboží bylo dodáno, faktura nedošla k rozvahovému dni  131 389 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.18.  
b) příjem (převzetí) zboží na sklad  132 131 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.4.  
Nahrávám...
Nahrávám...