dnes je 21.4.2024

Input:

555 - Tvorba a zúčtování rezerv

24.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

555 – Tvorba a zúčtování rezerv

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Č.  Text  MD   Poznámka  
            Tvorba a zúčtování rezerv se vykazuje
ve výkazu zisku a ztráty v položce A.I.32.   
1.  Tvorba rezerv podle jiných právních předpisů  555  441  – dle ČÚS č. 705, bod 4.1.
Rezervy podle jiných právních předpisů jsou upraveny zákonem č. 593/1992 Sb.,
o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.   
2.  Zúčtování rezerv podle jiných právních předpisů           
a) náklady na opravy dlouhodobého hmotného majetku na základě dodavatelské faktury   511  321     
b) náklady na opravy dlouhodobého hmotného majetku hrazeny v hotovosti   511  261     
c) použití zákonných rezerv   441  555  – dle ČÚS č. 705, bod 4.1.   
3.  Tvorba ostatních rezev  555  441  – dle ČÚS č. 705, bod 4.1.   
4.  Zúčtování, použití, snížení nebo zrušení ostatních rezerv  441  555  – dle ČÚS č. 705, bod 4.1.   


Poznámka

Tvorba a zúčtování rezerv se vykazuje ve výkazu zisku a ztráty v položce A.I.32. Postup tvorby a použití rezerv je upraven § 67 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Rezervy jsou určeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů podle § 26 ZoÚ, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou, s výjimkou podmíněných závazků a dalších podmíněných pasiv. U rezerv podle jiných právních předpisů se postupuje podle těchto předpisů.

Tvorba a zvýšení rezervy se účtují prostřednictví

Nahrávám...
Nahrávám...