dnes je 6.12.2023

Input:

558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Č. Text MD D Poznámka 
    Náklady z drobného dlouhodobého majetku se vykazují v rozvaze v položce A.I.35.  
 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek    
1. Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku    
a) nákup na fakturu  558 321 dle ČÚS č. 710, bod 5.3.1.  
b) úhrada faktury z běžného účtu  321 241  
c) nákup za hotové  558 261  
2. Zařazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku  018 078  
3.  Vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku z užívání 078 018 dle ČÚS č. 710, bod 5.3.1.  
     
 Drobný dlouhodobý hmotný majetek    
1. Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku   dle ČÚS č. 710, bod 6.3.1.  
a) nákup na fakturu  558 321  
b) úhrada faktury z běžného účtu  321 241  
c) nákup za hotové  558 261  
2. Zařazení drobného dlouhodobého hmotného majetku 558 088 dle ČÚS č. 710, bod 6.3.1.  
3.  Vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku z užívání 028 028  
4. Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku   dle ČÚS č. 710, bod 5.3.1  
a) úplatné pořízení  018 078  
b) na fakturu  558 321  
c) za hotové  558 261  
5. Vytvoření drobného dlouhodobého nehmotného majetku vlastní činností   dle ČÚS č. 710, bod 5.3.2.  
a) převzetí  018 078  
b) aktivace  558 506  
6. Bezúplatný převod nebo přechod drobného dlouhodobého nehmotného majetku   dle ČÚS č. 710, bod 5.3.3.  
a) zařazení majetku  018 078  
b) výsledková úprava  558 649  
7. Bezúplatný převod nebo přechod drobného dlouhodobého hmotného majetku   dle ČÚS č. 710, bod 6.3.3.  
a) zařazení majetku  028 088  
b) výsledková úprava  558 649  
8. Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku   dle ČÚS č. 710, bod 6.3.1  
a) úplatné pořízení  028 088  
b) na fakturu  558 321  
c) za hotové  558 261  
9. Vytvoření drobného dlouhodobého hmotného majetku vlastní činností   dle ČÚS č. 710, bod 6.3.2.  
a) převzetí  028 088  
b) aktivace  558 506  


Poznámka:

*/ Položka "A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku“ obsahuje podle § 33 odst. 6 písm. e) vyhlášky č. 410/2009 Sb. náklady ve výši ocenění drobného dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku

Nahrávám...
Nahrávám...