dnes je 21.4.2024

Input:

554 - Prodané pozemky

19.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

554 – Prodané pozemky

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Prodané pozemky se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce A.I.31.  
1. Vyřazení pozemků v případě prodeje - ocenění majetku určeného k prodeji je nižší než jeho ocenění v účetnictví     
a) převod pozemku na DHM určený k prodeji v PC  036 031 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.3.  
b) přecenění majetku na reálnou hodnotu – ocenění majetku určeného k prodeji je nižší než jeho ocenění v účetnictví  407 036 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.5.  
c) vyúčtování prodaných pozemků do nákladů  554 036 dle ČÚS č. 710, bod 6.4.3.  
d) zúčtování rozdílu z přecenění  564 407 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.7.  
e) výnosy z prodeje pozemků zaúčtovány na pohledávky  311 647 dle ČÚS č. 710, bod 6.5.2.  
f) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic ve výši ocenění majetku v účetnictví  401 416 – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic  
g) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic ve výši rozdílu mezi výnosem z prodeje a oceněním pozemků v účetnictví  548 416 – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic  
h) přijatá úhrada pohledávky na bankovní účet  241 311  
2. Vyřazení pozemků v případě prodeje - ocenění majetku určeného k prodeji je vyšší než jeho ocenění v účetnictví    
a) převod pozemku na DHM určený k prodeji v PC  036 031 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.3.  
Nahrávám...
Nahrávám...