dnes je 12.6.2024

Input:

549 - Ostatní náklady z činnosti

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

549 – Ostatní náklady z činnosti

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Ostatní náklady z činnosti se vykazují
ve výkazu zisku a ztráty v položce A.I.36.   
1.  Předpis ostatních nákladů z činnosti
a) předpis závazků z titulu platby odstupného za uvolnění bytů   
549  378     
b) úhrada závazku z běžného účtu  378 241  
2.  Náklady na pojistné na neživotní pojištění           
a) předpis nákladů na pojistné na krátkodobé závazky   549  378     
b) platba pojistného z běžného účtu   378  241     
3.  Zúčtování dohadné položky v případě dlouhodobého odpisovaného majetku uvedeného do používání  389
±549  
321     
4.  Úbytek pohledávky z titulu bezúplatného pozbytí pohledávky podle § 25 odst. 6 ZoÚ        – dle ČÚS č. 709, bod 4.4.3.   
a) rozdíl ocenění pohledávky podle § 25 odst. 1 písm. g) a výší opravné položky   549        
b) opravná položka   194        
c) pohledávky oceněná dle § 25 odst. 1 písm. g)      311     
Nahrávám...
Nahrávám...