dnes je 24.2.2024

Input:

548 - Tvorba fondů

19.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

548 – Tvorba fondů

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.Č. Text MD D Poznámka 
    Tvorba fondů se vykazuje ve výkazu zisku a ztráty v položce A.I.27.  
 Např. tvorba fondu reprodukce majetku, fondu investic ve výši rozdílu mezi výnosy z prodeje a zůstatkovou cenou    
1. Tvorba fondu reprodukce při prodeji majetku – vyřazení stavby    
a) zrušení oprávek na základě rozhodnutí
o určení majetku k prodeji  
081 407 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.1.  
b) převedení majetku v PC na účet DHM  036 022 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.3.  
c) přecenění majetku na reálnou hodnotu  407 036 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.5.  
d) vyúčtování ceny stavby při prodeji  553 036 dle ČÚS č. 710, bod 6.4.3.  
e) zúčtování rozdílu z přecenění  564 407 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.7.  
f) tržba z prodeje na základě vydané faktury  311 646 dle ČÚS č. 710, bod 6.5.2.  
Nahrávám...
Nahrávám...