dnes je 21.4.2024

Input:

085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

10.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

085 – Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů se vykazují v rozvaze v položce A.II.5. ve sloupci "korekce".   
1.  Odpisy pěstitelských celků trvalých porostů        Odpisy se provádějí podle § 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a podle § 28 ZoÚ.   
a) odpisy   551  085   dle ČÚS č. 708, bod 8.1.  
b) tvorba fondu reprodukce majetku, fondu investic   401  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. a)
u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
2.  Zúčtování inventarizačních rozdílů           
a) manka a škody   547  085  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.4.   
b) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic   401  416     
c) vyřazení majetku v pořizovací ceně   085  025     
d) přebytky   025  401  dle ČÚS č. 710, bod 6.1.4.   
3.  Bezúplatné nabytí pěstitelských celků trvalých porostů, jsou-li vytvořeny oprávky  025  085  dle ČÚS č. 709, bod 4.1.3.   
4.  Vyřazení pěstitelských celků trvalých porostů z užívání v případě prodeje           
a) zrušení oprávek na základě rozhodnutí
o určení majetku k prodeji   
085 407 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.1. 
 
b) převod majetku v PC na účet DHM určený k prodeji  036 025 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.3.   
c) přecenění majetku na reálnou hodnotu   407 036 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.5.  
d) vyúčtování ceny pěstitelských celků trvalých porostů při prodeji   553 036 dle ČÚS č. 710, bod 6.4.3.  
e) zúčtování rozdílu z přecenění   564  407  dle ČÚS č. 709, bod 4.3.7  
f) tržba z prodeje na základě vydané faktury   311  646  dle ČÚS č. 710, bod 6.5.2  
g) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic  ve výši reálné hodnoty  401  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic   
h) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic  ve výši rozdílu mezi výnosem z prodeje a reálnou hodnotou  548  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic   
i) přijatá úhrada pohledávky na bankovní účet   241  311     
5.  Vyřazení pěstitelských celků trvalých porostů v ostatních případech           
a) vyřazení z titulu likvidace – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   551  085  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.2.   
b) vyřazení z důvodu manka nebo škody – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   547  085   dle ČÚS č. 710, bod 6.4.4.   
c) vyřazení z důvodu darování – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   543  085  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.1.   
d) vyřazení při nepeněžitém vkladu do obchodní společnosti či družstva – vyúčtování zůstatkové ceny   368  085     
Nahrávám...
Nahrávám...