dnes je 19.6.2024

Input:

052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

10.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek se vykazují v rozvaze v položce A.II.10.   
1.  Poskytnutí zálohy na dlouhodobý hmotný majetek           
a) poskytnutí zálohy na dlouhodobý hmotný majetek z běžného účtu   052  241  dle ČÚS č. 710, bod 6.5.1.   
b) poskytnutí zálohy na dlouhodobý hmotný majetek v hotovosti   052  261  dle ČÚS č. 710, bod 6.5.1.   
2.  Vyúčtování zálohy na dlouhodobý hmotný majetek           
a) na základě dodavatelské faktury   321  052     
3.  Vrácení zálohy, případně přeplatku           
a) vrácení zálohy na běžný účet   241  052     
b) vrácení zálohy v hotovosti   261  052     
4.  Vyřazení pohledávky v případě, že záloha nebyla vyúčtována           
a) vyřazení pohledávky do nákladů v případě, že záloha nebyla vyúčtována   557  052  Pozor: případné vyřazení pohledávky může být provedeno jen v souladu s platnými právními předpisy.   
5.  Kurzové rozdíly k poskytnutým zálohám
na dlouhodobý hmotný majetek 
 
      – k okamžiku uskutečnění účetního případu, tj. k datu vyúčtování zálohy,
– ke konci rozvahového dne,
– k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka   
a) kurzový zisk   052  663     
b) kurzová ztráta   563  052     


Poznámka

Položka "A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje krátkodobé i dlouhodobé zálohy nebo závdavky poskytnuté na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.


Příklad účtování o zálohách na pořízení dlouhodobého hmotného majetku:

Č.  Text  MD   Částka v Kč  
1.  Přijatá zálohová faktura na pořízení dlouhodobého hmotného majetku           
a) částka bez DPH   052  321  100 000   
b) DPH (21 %)  343  321  21 000   
2.  Úhrada zálohové faktury z běžného účtu  321  241  121 000   
3.  Přijatá faktura:           
Nahrávám...
Nahrávám...