dnes je 6.7.2022

Input:

111 - Pořízení materiálu - způsob A

10.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

111 – Pořízení materiálu – způsob A

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Pořízení materiálu se vykazuje v rozvaze v položce B.I.1.  
1. Pořízení materiálu    
a) pořízení materiálu na fakturu  111 321 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.1.  
b) úhrada faktury z běžného účtu  321 241  
c) nákup materiálu za hotové  111 261 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.1.  
d) pořízení materiálu z titulu bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, výpůjčky nebo bezúplatný převod nebo přechod majetku  111 649 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.2.  
2. Vedlejší pořizovací náklady k zásobám materiálu   viz § 57 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
a) přijatá faktura za dopravu  111 321  
b) clo  111 378  
c) pojistné  111 378  
d) provize  111 378  
 e) aktivace vnitroorganizačních služeb (přepravné)  111 516  
3. Materiál vzniklý v důsledku nové výstavby 111 042 dle ČÚS č. 710, bod 6.1.7.  
4. Příjem (převzetí) materiálu na sklad 112 111  
5. Účtování o materiálu způsobem A při uzavírání účetních knih   dle ČÚS č. 707, bod 5.1.18.  
a) došlá faktura za materiál  111 321  
b) materiál nebyl přijat na sklad k rozvahovému dni – převod na materiál na cestě  119 111 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.18.  
6. Aktivace materiálu 111 507  
7. Materiál získaný likvidací majetku 111 649 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.2.  
Nahrávám...
Nahrávám...