dnes je 23.2.2024

Input:

378 - Ostatní krátkodobé závazky

1.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

378 – Ostatní krátkodobé závazky

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Ostatní krátkodobé závazky se vykazují v rozvaze v položce D.III.38.  
1. Předpis závazků z titulu cla vůči celním orgánům    
a) clo při dovozu dlouhodobého hmotného majetku  042 378  
b) clo při dovozu materiálu  111 378  
c) clo při dovozu zboží  131 378  
d) úhrada závazků z titulu cla vůči celnímu orgánu z běžného účtu  378 241  
2. Pojistné    
a) předpis závazků z titulu uzavřených pojistných smluv  549 378  
b) úhrada pojistného z běžného účtu  378 241  
3. Předpis závazků za smluvní pokuty a úroky z prodlení    
Nahrávám...
Nahrávám...