dnes je 19.6.2024

Input:

348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

15.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

348 – Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Č. Text MD D Poznámka 
    Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi se vykazují v rozvaze v položce B.II.18.  
 Transfery s povinností finančního vypořádání – příjemce    
1. Vyplývá-li z jiného právního předpisu či ze smlouvy mezi poskytovatelem transferu a jeho příjemcem povinnost vypořádání – účtuje příjemce o přijetí krátkodobé zálohy 241 374 dle ČÚS č. 703, bod 5.3.1.  
2. Vypořádání transferu realizovaného formou zálohy v účetním období, v jakém byl transfer poskytnut   dle ČÚS č. 703, bod 5.3.2.(v případě transferu, který je realizován formou poskytnutí prostředků před splněním povinnosti jejich vyúčtování nejpozději k okamžiku provedení finančního vypořádání)  
a) nejedná-li se o investiční transfer  348 672  
b) jedná-li se o investiční transfer u příjemce, který není organizační složkou státu  348 403  
1) vznik krátkodobé pohledávky – vztah k poskytovateli  913 999 dle ČÚS č. 703, bod 4.5.  
2) zánik krátkodobé podmíněné pohledávky – vztah k poskytovateli  999 913 Účtuje se, jde-li o transfer ze zahraničí.  
3. Zúčtování zálohy   dle ČÚS č. 703, bod 5.3.3.  
a) zúčtování zálohy  374 348  
b) inkaso doplatku  241 348  
c) úhrada přeplatku  374 241  
4. Vypořádání transferu v případech, kdy může být zpochybněna jeho výše   dle ČÚS č. 703, bod 5.3.4.  
a) nejedná-li se o investiční transfer  388 672 a to nejpozději ke každému rozvahovému dni, který předchází okamžiku vypořádání  
b) jedná-li se o investiční transfer, účtuje příjemce, který není organizační složkou státu  388 403 a to k datu zařazení dlouhodobého majetku do užívání, nejpozději ke každému rozvahovému dni, který předchází vypořádání  
5. Transfery bez povinnosti finančního vyporádání   dle ČÚS č. 703, bod 5.5.1.  
a) předpis pohledávky, nemůže-li být zpochybněna výše transferu, nejedná-li se o transfer investiční  348 672  
b) předpis pohledávky, nemůže-li být zpochybněna výše transferu, nejedná-li se o transfer investiční a částka nesouvisí s běžným účetním obdobím  348 384  
c) předpis pohledávky, nemůže-li být zpochybněna výše transferu, jedná-li se o transfer investiční, u příjemce, který není OSS  348 403  
d) přijatá úhrada transferu na běžný účet  241 348 dle ČÚS č. 703, bod 5.5.2.  


Poznámka

Položka "B.II.18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi" obsahuje podle § 22 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb.,

Nahrávám...
Nahrávám...