dnes je 12.6.2024

Input:

343 - Daň z přidané hodnoty

17.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

343 – Daň z přidané hodnoty

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Daň z přidané hodnoty se vykazuje v rozvaze v pasivech v položce D.III.17. v případě dluhů nebo v aktivech v položce B.II.15.  
1. Daň z přidané hodnoty na vstupu – nárok na odpočet DPH   § 22 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
a) daň z přidané hodnoty na základě dodavatelské faktury  343  321   
b) daň z přidané hodnoty k ostatním závazkům  343  378   
c) daň z přidané hodnoty při dovozu na základě JSD – samovyměření daně  343 anal. účet  343 anal. účet   
d) daň z přidané hodnoty k ostatním dlouhodobým závazkům  343  459   
2. Daň z přidané hodnoty na výstupu – daňová povinnost z titulu DPH   § 32 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
a) daň z přidané hodnoty na základě vydané faktury  311  343   
b) daň z přidané hodnoty k jiným pohledávkám z hlavní činnosti  315  343   
c) daň z přidané hodnoty k ostatním krátkodobým pohledávkám  377  343   
3. Vyúčtování DPH u plátce daně z přidané hodnoty na základě daňového dokladu vystaveného příjemcem platby hrazené předem – ke krátkodobé poskytnuté záloze    
a) vyúčtování DPH proti krátkodobé poskytnuté záloze – uplatnění nároku na odpočet DPH plátcem DPH  343  314  Tento způsob účtování je pouze jednou z možností účtování uplatnění nároku na odpočet u poskytnutých záloh.  
4. Vyúčtování DPH u plátce daně z přidané hodnoty na základě daňového dokladu vystaveného příjemcem platby hrazené předem - k přijaté záloze    
a) vyúčtování DPH proti přijaté záloze – zaúčtování DPH na výstupu u plátce DPH  324  343  Tento způsob účtování je pouze jednou z možností účtování DPH na výstupu u přijatých záloh.  
Nahrávám...
Nahrávám...