dnes je 19.6.2024

Input:

342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

342 – Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Č. Text MD D Poznámka Vlastní poznámky 
    Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění se vykazují v rozvaze v pasivech v položce D.II.16; nebo v případě, že zůstatek účtu vyjadřuje pohledávku v aktivech v položce B. II.14   
1. Zaúčtování zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti za zaměstnance 331 342 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti je upraveno § 6 ZDP.
§ 32 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
 
2. Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti uhrazen z běžného účtu 342 241   
3. Vrácení přeplatku na zálohách na dani z příjmů ze závislé činnosti zaměstnancům 342 331   
4.  Dluh vůči správci daně ze spotřebních daní 311 342 § 32 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb.  
5.  Dluh vůči správci daně ze silniční daně 531 342 § 32 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb.   
6.  Dluh vůči správci daně z daně z nemovitých věcí 532 342 § 32 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb.   
7. Nárok vůči správci daně na vrácení spotřební daně 342 539 § 22 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb.  
8. Nárok vůči správci daně na vrácení silniční daně  342 531 § 22 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb.   
9. Nárok vůči správci daně na vrácení daně z nemovitých věcí 342 532 § 22 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb.   
10. Srážka daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 321,459,331 342   
11. Odvod do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce v případě splnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením 538 342 § 81 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb.  
12. Odvod do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce v případě nesplnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením 542 342 § 81 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb.  Poznámka:

Položka "D.III.16 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění" podle § 32 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. zejména částky dluhů vůči správci daně ze spotřebních daní a dalších daní, například daň silniční, daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí.

Položka "D.III.16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění" dále obsahuje podle § 32 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. částky daně z příjmů, jejíž odvod správci daně zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům, například zaměstnancům.

Podle § 81 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb.,, o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zaměstnanosti") jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu

Nahrávám...
Nahrávám...