dnes je 21.4.2024

Input:

185 - Opravné položky ke zboží

11.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

185 – Opravné položky ke zboží

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Opravné položky ke zboží se vykazují v rozvaze v položce B.I.8. ve sloupci "Korekce".   
1.  Opravné položky ke zboží        tvorba v případě, že hodnota tohoto majetku je významně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví včetně oprávek,
a toto významné snížení hodnoty majetku není trvalého charakteru   
a) tvorba opravné položky   556  185  dle ČÚS č. 706, bod 4.1.   
b) snížení a zrušení opravné položky   185  556  dle ČÚS č. 706, bod 4.2.   


Poznámka

Opravné položky k zásobám jsou upraveny § 21 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a uvádějí se v rozvaze ve sloupci "Korekce" u příslušné položky zásob, s výjimkou položek "B.I.1. Pořízení materiálu", "B.I.3. Materiál na cestě", "B.I.7. Pořízení zboží" a "B.I.9. Zboží na cestě", v jejichž případě se opravné položky netvoří.

Účtová skupina 19 – Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám

192 – Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti

193 – Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým

194 – Opravné položky k odběratelům

199 – Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám jsou upraveny § 23 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a uvádějí se v rozvaze ve sloupci "Korekce" u příslušné položky pohledávek. Pohledávky,

Nahrávám...
Nahrávám...