dnes je 21.4.2024

Input:

502 - Spotřeba energie

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

502 – Spotřeba energie

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.Č.  
Text  MD   Poznámka  
            Spotřeba energie se vykazuje ve výkazu zisku a ztráty v položce A.I.2.   
1.  Spotřeba elektrické energie           
a) došlá faktura za spotřebu elektrické energie   502  321     
b) tvorba dohadné položky pasivní na nevyúčtované dodávky elektrické energie k okamžiku uzavírání účetních knih   502  389     


Poznámka

Položka "A.I.2. Spotřeba energie" slouží zejména k zaúčtování spotřeby elektrické energie a plynu. Je potřeba se zamyslet nad tím, co účetní jednotka používá jako energii. Pokud by např. vodu nebo páru používala k pohonu určitého zařízení, lze s odkazem na § 10 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb., uvažovat o tom, že spotřeba vody bude patřit do spotřeby energie. Energie je ve fyzice vnímána jako schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.


Příklad účtování o poskytnuté záloze u neplátce DPH

Č.  Text  MD   Částka v Kč  
1.  Krátkodobá poskytnutá záloha z běžného účtu na dodávku energie  314  241  10 000   
2.  Přijatá faktura od dodavatele za energii  502  321  24 000   
3.  Vyúčtování krátkodobé provozní zálohy  321  314  10 000   
4.  Doplatek faktury dodavateli z bankovního účtu  321  241  14 000   


Příklad účtování o poskytnuté záloze u plátce DPH

Č.  Text  MD   Částka v Kč  
1.  Krátkodobá poskytnutá záloha z běžného účtu na dodávky energie  314  241  12 000   
2.  Přijatý daňový doklad k uhrazené záloze – zaúčtování nároku na odpočet DPH  343  314  2 000   
Nahrávám...
Nahrávám...