dnes je 24.2.2024

Input:

506 - Aktivace dlouhodobého majetku

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

506 – Aktivace dlouhodobého majetku

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.Č.  Text  MD   Poznámka  
            Aktivace dlouhodobého majetku
se vykazuje ve výkazu zisku a ztráty
v položce A.I.5.   
1.  Aktivace dlouhodobého nehmotného
majetku pořízeného vlastní činností 
 
041  506  Podle § 25 odst. 1 písm. i) ZoÚ se nehmotný majetek vytvořený vlastní činností oceňuje
vlastními náklady.
– dle ČÚS č. 710, bod 5.1.2.   
   Aktivace dlouhodobého hmotného majetku pořízeného vlastní činností  042  506  Podle § 25 odst. 1 písm. b) ZoÚ se hmotný majetek vytvořený vlastní činností oceňuje vlastními náklady.
– dle ČÚS č. 710, bod 6.1.2.   
2.  Technické zhodnocení DNM realizované vlastní činností 041 506 dle ČÚS č. 710, bod 5.2.5.  
3.  Technické zhodnocení DHM realizované vlastní činností 042 506 dle ČÚS č. 710, bod 6.2.5.  
4.  Vytvoření drobného dlouhodobého
nehmotného majetku vlastní činností 
 
      dle ČÚS č. 710, bod 5.3.2.   
a) převzetí   018  078     
Nahrávám...
Nahrávám...